Den palestinska myten

14 Apr

Efter att romarna ockuperat och besegrat Judéen beslutade sig den romerske kejsaren Hadrianus att ersätta Judéen med det latinska namnet ”Palestina”. Det politiska beslutet bakom detta namnbyte var att utplåna alla spår av det judiska folkets band till sitt land Judéen/Israel. Detta skedde omkring 135 e Kr efter att den judiska revolten som leddes av Bar Kochba krossats av romarna. Innan detta namnbyte kom till stånd präglade den föregående romerske kejsaren Vespasianus mynt med inskriptionen ”Judea capta” -”det erövrade Judéen”. Från denna tid och ända fram till återupprättandet av Israel 1948, kom Judéen/Israel att kallas för ”Palestina”. Romarna försökte också förgäves att ändra Jerusalem till det romerska namnet ”Aelia Capitolina”. Detta namnbyte misslyckades dock.

Namnet ”Palestina” återsyftar på det numera icke-existerande sjöfarande folket plishtim, sedermera transkriberat som filistéer. Historiker vet lite om detta sjöfolk men man vet att detta folk talade ett icke-semitiskt språk och kom troligtvis från den grekiska övvärlden och uppehöll sig i östra delen av Medelhavet. Detta mystiska sjöfolk grundade bland annat kolonier i nuvarande Gaza och Ashkelon. Romarna valde medvetet att ersätta Judéen med namnet ”Palestina” återsyftande på detta sjöfolk, eftersom dessa var judarnas/hebréernas ärkefiender. Därmed ville romarna förödmjuka Judéens befolkning.

Under hela den 2000 år långa judiska diasporan blev ”Palestina” synonymt med Eretz Israel, d v s landet Israel. Någon arabisk statsbildning med namnet ”Palestina” har aldrig existerat. Under dessa 2000 år som Judéen var ockuperat styrdes området av romare, mamelucker, araber, Ottomanska riket och Storbritannien. 1917 intog britterna området under ledning av general Sir Edmund Allenby. Den judiska legionen som deltagit i första världskriget bistod britterna vid fritagningen av ”Palestina” från turkarnas styre. Samma år deklarerades Balfourdeklarationen där britterna förbinder sig att stödja ett judiskt nationellt hem i ”Palestina”. Fram till 1921 omfattade det brittiska mandatet ”Palestina” nuvarande Israel, Västbanken/Gaza samt Jordanien.
Men 1921 beslöt britterna för att avstycka 3/4 av mandatets yta genom att etablera det artificiella arablandet Transjordanien, sedermera Jordanien. Från och med 1921 betecknades endast området väster om Jordanfloden (Israel, Västbanken/Gaza) för ”Palestina”. Under mandatperioden var ”palestiner” en slags medborgarbeteckning på de judar, araber, turkar, armenier och druser och andra folk vilka bodde inom mandatets gränser. Värt att notera är att araberna vägrade att beteckna sig som ”palestinier” utan identifierade sig istället som en del av Syd-Syrien. De som idag betecknas som ”palestiner” är araber som har sitt ursprung i alla delar av arabvärlden och flyttade in till området under slutet av 1800-talet och under 1900-talet, ofta för att söka jobb i de jordbruk och industrier som sionisterna byggde upp. Palestinaaraberna skiljer sig varken språkligt, kulturellt eller etniskt från araberna i Libanon, Syrien eller Jordanien. Först efter 1967 började beteckningen ”palestinier” användas i stor utsträckning och åsyftade då araber med en mer eller mindre diffus koppling till det forna brittiska mandatet ”Palestina”.

Terrororganisationen PLO har ända sedan organisationen etablerades 1964 haft Israels förintelse som sitt yttersta mål. Men under 1970-talet insåg PLO att västvärlden aldrig skulle acceptera en organisation som öppet förespråkade demokratin Israels utplåning. Därför rekonstruerade PLO den fiktiva arabstaten ”Palestina” som nu sade sig istället bekämpa Israels ”ockupation” av ”Palestina”. Namnet ”Palestina” dammades av och för att förstärka kopplingen började araberna på Västbanken/Gaza att beteckna sig som ”palestinier”. Detta är unikt i världshistorien. Vanligtvis brukar namn på länder komma från de folk som bodde där. Sverige är som bekant namnet på svenska folkets land medan Frankrike är namnet på frankernas land etc. Men i fallet ”Palestina” anpassade araberna sin nya fiktiva ”nationsbeteckning” efter detta historieförfalskade namn för Judéen. Medan västvärlden idag med namnet ”Palestina” avser Västbanken/Gaza, är ”befria det ockuperade Palestina” alltjämt en arabisk omskrivning för Israels utplåning. Bästa beviset att arabernas mål inte är ett demokratiskt ”Palestina” vid sidan av Israel, är att despoten Arafat vägrade att acceptera en självständig PLO-stat på Västbanken/Gaza i utbyte mot fred år 2000. Istället kräver Arafats PLO fortfarande Israels utplåning, vilket är huvudanledningen till att freden fortfarande lyser med sin frånvaro.
Så sent som under 1940-talet skulle troligtvis dagens media ej ha haft sympatier för ”palestiner”. Då var det nämligen främst judar som bodde i det brittiska mandatet ”Palestina” som valde att använda denna benämning, medan araberna istället definierade sig som en del av den övergripande arabvärlden, alternativt tillhörande provinsen Syrien. Institutioner som ”Palestine Post” och ”Palestine Philharmonic Orchestra” mfl under 1940-talet, var samtliga judiska institutioner.

Någon ”palestinsk” kultur, ”palestinskt” språk, ”palestinska” fornlämningar, ”palestinsk” historia eller ”palestinskt” folk har aldrig existerat. Det ironiska är att ända sedan 1921 då det artificiella arablandet Transjordanien (Jordanien) etablerades, har araberna kontrollerat cirka 3/4 av det brittska Palestinamandatets ursprungliga yta. Tros detta gnäller de över att de vill etablera ”sitt Palestina”. Myten om ”Palestina” och ”palestinier” är troligtvis en av världens största historiebluffar genom tiderna. Det värsta av allt är att den välspridda myten om det ”ockuperade Palestina” alltid varit en täckmantel för arabernas yttersta mål: Israels utplåning. Ytterst få av dagens mediafolk känner till ens en bråkdel av de fakta som presenterats ovan. Ännu färre bemödar sig att skaffa dessa historiska kunskaper vilka är absolut nödvändiga för att förstå dagens konflikt.

Myter :

1) ”Palestinierna” har haft en kontinuerlig identitet med landet.
2) Den identiteten har funnits i ”tusentals år”.
3) De obehöriga judarna återvände efter 2000 år, 1948, för att förskjuta” Palestina-araberna ”i den nya judiska staten.
4) Araberna var där först, det var arabisk mark.
5) Judarna ”stal” den arabiska marken.
6) De judiska ”terroristerna” tvingade fredliga araber att fly från ”Palestina”.
7) Palestina är Israel, och hela Israel utgör Palestina. ”År 1948 var det Palestina som blev Israel”.
8) Det är bara judar som invandrat till Palestina, medan araberna var infödingar där i årtusenden.
9) Det finns ingenstans att ta vägen för hemlösa palestinska ”flyktingar”.
10) Judar och araber levde tillsammans i jämlikhet och fred i arabländerna, innan Israel blev en stat.
11) Arabiska ”palestinier”, liksom andra araber, har ”inget emot judar … bara mot sionister”.

Fakta:

A) Palestina är endast den beskrivning som ges till ett geografiskt område, som inte har varit en nation sedan Israel erövrades av Rom år 70 A.D.

B) Turkarna hade detta område från 1517 till 1917, och gjorde det till en ödemark, vilket tvingade bönderna att fly och vandra över hela Mellanöstern för att överleva.

C) Även efter det romerska nederlaget år 70 A.D. lämnade aldrig judarna (och deras sionistiska dröm) det heliga landet.

D) Det område som kallas Palestina omfattade områden både i östra och västra Jordanien, och arabisktalande folket där såg sig själva som syrier, turkar, eller helt enkelt ”araber” … men aldrig som ”palestinier”.

E) Araberna hade inte börjat tänka i termer av ”nationalism” förrän i början av 1900-talet. Även T.E. Lawrence kunde inte kan injicera dem med ”nationalism” ens så sent som Första Världskriget

F) Islamiska religiösa fördomar resulterade ofta i anti-judiskt våld, i hela Mellanöstern, även innan Israel blev en stat 1948.

G) Britter beskrev senare dessa religiösa förföljelser som ”arabisk nationalism”, för att motivera en begränsning av judisk invandring från Europa.

H) Britterna ”gav” land, som redan satts åt sidan för judiska hem, till araberna.

I) De arabiska bönder har mist sina hem på grund av sina egen arabiska godsägare, naturkatastrofer, alltför höga skatter, och arabiska långivare.

J) År 1923 gav Storbritannien olagligt 77 procent av Palestina till Abdulah (hela ”East Bank”) för att skydda det brittiska imperiets rättigheter till arabisk olja, och Suezkanalen. Detta skapade Transjordanien, som blev Jordanien 1946.

K) Således är Jordanien den ”oberoende palestinska staten” i området, och konstruerades från det som skulle bli Israel.

L) År 1947 avskiljde FN ytterligare 23 procent väster om Jordan, (in i Israel); en annan palestinsk stat (som araberna förkastade) och ett internationaliserat Jerusalem.

M) Judarna accepterade FN:s förslag, araberna gjorde det inte.

N) FN har ändrat definitionen av ”flykting” enbart för araber, som därför bara behöver vara i landet två år att kvalificera sig.

O) De hemländer som många araber flydde till 1948 och 1967 omfatta mark som många av dem kommit från.

P) Det är deras egna arabisk-muslimska ledare som står i vägen för arabiska flyktingar i Israel, när det gäller att ”återvända hem”. De offrar arabiska flyktingar för att utöva påtryckningar på FN och Israel för en annan ”palestinsk stat”.

Q) Av alla de intilliggande arabstaterna, är det bara Jordanien som beviljar medborgarskap till araber som flydde Israel. Alla andra arabstater vägrade att ge araber medborgarskap.

R) Hur kan araber sägas ha varit undantagna från ett palestinskt hemland när staten Israel (även inklusive ”Västbanken” och ”Gazaremsan”) totalt upptar endast 23 procent av ”Palestina” (enligt definitionen i Nationernas förbund vid beviljandet av det brittiska mandatet) ?

S) Vissa grupper av islam terroriserar och hotar världen att vidta åtgärder mot Israel därför att den verkliga avsikten är att förstöra både Israel och Libanon, så islam kan konsolidera Mellanöstern innan de fokuserar på att ”ta över världen för Allah”.
Image

Annonser

3 svar to “Den palestinska myten”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dags reda ut | | birgitta-markinhuhta.net - februari 14, 2014

    […] Palestinafrågan …alltid på tapeten ! Aldrig som fredsfråga för det skulle driva folk till att hitta lösningar och gud förbjude… även till att samarbeta över gränserna. Gränser är idag även mentala. Gränser är även knutna till ideologier som i sin tur är/kan vara i händerna på krigsherrar med annan agenda. Gränser kan vara gamla tvister som får nytt liv eller nya tvister som river upp gamla gränser. […]

  2. Israels sak är vår! – Klubb Zogman - augusti 26, 2016

    […] Den palestinska myten Israel har rätt till Gaza och västbanken Do you pass the Israel test? […]

  3. Israels sak är vår! – Allt lite - december 14, 2017

    […] Den palestinska myten Israel har rätt till Gaza och Västbanken Do you pass the Israel test? […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: