Ge inte ”invandrarna” skulden – skyll på de svenska väljarna och politikerna

23 Feb

Jämfört med många andra länder, så har vi det trots allt ganska bra i Sverige? Detta är också en av de viktigaste orsakerna till att många asylsökande söker sig till Sverige.  Ett land kan snabbt förändras till det sämre genom krig, naturkatastrofer och ekonomisk kris. Globalt sett, så har vi i Sverige klarat oss förhållandevis bra under de senaste 100 åren jämfört med andra länder. Exempelvis har Sverige hållit sig utanför två världskrig.

Nackdelen jag kan se med att Sverige inte varit inblandat i världskrigen, är att folket har blivit naivt, korkat och godtroget utan någon förmåga att tänka självständigt, förnuftigt och moget. Svenska folket kan liknas med ett förvuxet barn som skriker, gormar och tramsar istället för att ta sitt eget ansvar. Ett exempel är att ”rasismen” framställs som ett stort samhällsproblem av media och politiker och många svenska medborgare har okritiskt låtit sig luras av denna bluff.

Samtidigt finns det dårar som klagar på invandrarna och ger dem skulden till allt ont, när det i själva verket är de etniska svenskarna och de politiker de har valt, som lett till den rådande politiken – som bland annat innebär massinvandring. Det är inte i första hand invandrarnas fel att det ser ut som det gör i Sverige. Sverige är inte ett så dåligt land som det ibland överdrivet framställs som. Finns fortfarande ett visst mått av välfärd o.s.v kvar i landet. Mycket har blivit sämre i Sverige på senare år och kostnaden för den ansvarslösa s.k ”generösa” asylinvandringspolitiken är hög och innebär att man är tvungen att spara in på exempelvis sjukvård, äldreomsorg och skolor.

MEN det är inte i första hand invandrarnas fel. Det är politikerna och de svenska röstberättigade svenska medborgarna som har röstat på dem som har ansvaret och skulden. Fortfarande är de etniska svenskarna i majoritet i landet och fortfarande röstar en majoritet av de etniska svenskarna på partier som förespråkar massinvandring och mångkultur. Jag indelar inte människor efter etnicitet. Jag anser att alla svenska medborgare skall ha samma skyldigheter och rättigheter oavsett etnicitet. Vill bara klargöra att de etniska svenskarna är de som är i majoritet. Därför är det de som har huvudansvaret och de som i så fall bär den eventuella skulden. Huvudansvaret och den största skulden ligger inte hos den växande minoriteten invandrare, så som många vill göra gällande. Det är svenskarna som från början har fattat beslut om att Sverige skall ha en generös invandringspolitik och mångkultur.

Personligen har jag inget emot mångkultur, så länge de som utövar denna mångkultur kan integrera sig och fungera bra i samhället med de lagar och regler som gäller. Jag tror på mångfald under ansvar. Anser att vi i Sverige skall acceptera olikheter när det gäller etnicitet, religion, kultur, åsikter, sexualitet o.s.v. Tyvärr har ord som ”mångfald” och ”mångkultur” i dagens Sverige blivit missbrukade och används synonymt med att man accepterar massinvandring och integrationsproblematik. Det är viktigt att man skiljer på begreppen. Jag har inget emot varken mångkultur och mångfald. Men blanda inte in integrationsproblematik, bidragsberoende, kriminalitet och massinvandring i dessa begrepp. Det man ofta glömmer i diskussionen om ”mångkultur” och ”mångfald”, är det faktum att det idag hetsas mot svenskar och svensk kultur. Ledande politiker som Reinfeldt påstår att all utveckling har kommit utifrån och att svenskarna och svensk kultur är ingenting värd. ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” (Reinfeldt). ”Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker.” (Mona Sahlin).

De flesta invandrare är hederliga och skötsamma människor. Många av dem vill säkert ha ett arbete och vara självförsörjande, om det nu bara hade funnits arbetstillfällen till alla. Inte lätt att få ett arbete när många av de infödda svenskarna inte kan få ett arbete?

Det finns dåliga människor inom alla folkgrupper. Finns relativt många galna och kriminella etniska svenskar. Men det betyder  inte att vi behöver ta in ännu fler problemmänniskor i form av terrorister, grovt kriminella, krigsförbrytare och bidragsbedragare? Landet har redan tillräckligt med olösta problem. Ungdomar som saknar arbete och bostad. Äldre och sjuka som saknar bra vård och som inte har tillräcklig ekonomi o.s.v. Vi har stora problem med kriminalitet och bidragsberoende. Inte minst bland invandrargrupperna.

Sverige är ett förhållandevis bra land. Ta ditt ansvar som medborgare och väljare. När du lägger din röst i höst, så är det du som kan avgöra om vi skall ha fortsatt massinvandring med alla de problem det innebär eller om vi skall minska flödet av invandrare och istället lägga pengarna på våra ungdomar, sjuka och äldre. Skyll inte på invandrarna. Om jag hade varit i deras situation, hade jag antagligen också tagit chansen att komma till Sverige för att få ett bättre liv. Det är inte deras fel att de svenska väljarna och politikerna har valt att Sverige skall ha en ”generös” invandrarpolitik. Jag kan förstå dessa invandrare. Jag kan däremot inte förstå alla de svenskar som lägger sin röst på fortsatt massinvandring. Om man inte ser vilka problem en ansvarslös invandringspolitik och en bristfällig integrationspolitik har orsakat måste man vara helt förblindad och hjärntvättad. Tyvärr är många svenskar som förvuxna och efterblivna barnungar, som saknar insikt och som inte kan ta ett eget ansvar. För många tycks det vara ”lättare” att blunda för problemen eller lägga skulden på invandrarna.

Jag väljer att skylla på den majoritet av de svenska medborgarna – oavsett etnicitet – som valt de styrande politikerna. Det är först och främst deras fel att det ser ut som det gör – inte ”invandrarnas”. De flesta invandrare som kom till Sverige på 60- och 70-talet har varit med och byggt upp det här landet på samma sätt som de flesta svenskar. De har varit en resurs. De flesta invandrare som Sverige tar emot och har tagit emot de senaste tjugo åren kunde också varit en resurs om det exempelvis fanns arbetstillfällen och om vi kunde gallra ut alla kriminella, krigsförbrytare, terrorister och bidragsparasiter redan vid gränsen. Tyvärr har allt för många av nämnda kategorier kommit hit för att leva i vårt land under den falska förespeglingen att de är ”flyktingar”. Riktiga flyktingar åker inte ner till Syrien och jihadkrigar. Riktiga flyktingar åker inte tillbaks till hemlandet på semester så fort deras permanenta uppehållstillstånd har beviljats o.s.v.

Summa summarum:

Skyll på politikerna och den majoritet av de svenska väljarna som röstat på dessa. Ge inte ”invandrarna” skulden. Hade jag varit i invandrarnas sits, hade jag antagligen också tagit chansen till ett bättre liv. Många av de som invandrar hit är hederliga människor som vill utbilda sig, arbeta och bidra till samhället.

Jag har mer gemensamt med skötsamma, välanpassade och hederligt arbetande invandrare än med våldsbejakande och grovt kriminella etniska svenskar.

 

Text: Ulf Möller

5 svar to “Ge inte ”invandrarna” skulden – skyll på de svenska väljarna och politikerna”

 1. Martin februari 23, 2014 den 12:20 e m #

  Nej. Problemet heter media. De har drivit denna agenda i fyrtio år, minst. Det har inte med vare sig politiker eller väljare att göra. Eftersom media representerar folket inför politikerna och representerar politikerna inför folket. Det räcker med en tämligen svag förvanskande tendens när tendensen finns över hela systemet för att få en enorm påverkan. Allra helst som medias ägare sitter kvar, val efter val efter val.

  • tanketornet februari 23, 2014 den 1:27 e m #

   Känner igen den typen av problemförklaring du presenterar. Nej problemet och skulden ligger inte i första hand hos ”media”, utan hos det svenska folket, Media styrs av personer som också tillhör folket. Journalister m.fl är svenska medborgare med rösträtt. Om inte folket hade konsumerat denna media, så hade den aldrig haft nån makt. Du menar genom din förklaring att svenska folket faktiskt är så efterblivet och viljelöst som jag beskrivit i min text. ”Lätt” att skylla på invandrare, media eller politiker. Men har inte varje enskild individ och medborgare ett eget personligt ansvar?

   • pllay januari 12, 2015 den 6:00 f m #

    I en demokrati väljer vi våra företrädare utefter de behov, moral, värderingar och ideologier vi har.
    Dessa i sin tur är beroende av kultur, utbildning, religion, personliga färdigheter och arv.
    Och nu till kärnan, de flesta av dessa förutsättningar för personlighetsutvecklingen är beroende av den information vi erhåller under vårt liv.
    Sedan 60-talet har svenskt utbildningsväsende skolat goda medborgare med i grunden socialistiska värderingar. Därefter har informationen vi får oss till livs alltmer förskjutits i en kollektivistisk, totalitär riktning.
    Att 87% av Sveriges befolkning nu anser att massinvandring är av godo är ett resultat av den massiva indoktrinering som skola, stat, media, kyrka och grupptryck har utövat på oss alla.
    Vår intellektuella elit har till stora delar medverkat i denna -folkuppfostran- i den mån den inte bara tigande låtit det hela fortgå.
    Själva grundvalen för ett gott pluralistiskt och demokratiskt samhälle är en vetenskaplig syn på information, den skall i möjligaste mån vara sann och verifierbar på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Vidare skall den så långt möjligt vara objektiv och allsidig vid publiceringen, eventuella oklarheter eller slutledningar skall vara tydligt markerade, författarens personliga åsikter och tolkningar skall undvikas och om detta är omöjligt skall det klart framgå vilka dessa är.
    På grund av att vi i Sverige idag, och sedan ett antal år, saknar en objektiv nyhetsförmedling och därmed förutsättningar att bilda oss en uppfattning om verkligheten utifrån våra förutsättningar så kan vi inte heller rösta för den för oss bästa politiken.
    Observera att jag inte skyller svensken för att vara dum eller lat, vi har helt enkelt inte möjligheter att bilda olika uppfattningar om den politik Sverige bör föra.
    Hela det offentliga Sverige framför idag samma meddelande till befolkningen, de enda undantagen är alternativa kanaler på webben och utländska media. Jag har svårt att se det svenska samhället som något annat än ett facistiskt drömsamhälle, alla tycker som de är tillsagda och detta utan att eliten förfallit till fysiskt våld! De enda former av våld vi ser utövas på de som tycker fel är olika former av skampålar och yrkesförbud. I sanning ett facistiskt drömsamhälle.
    Skulden för att vi drivit bort från det goda demokratiska samhället anser jag ligger hos vår intellektuella elit, de har förutsättningarna och plikten att avslöja, genomlysa, förklara och publicera den information vi får oss till livs. I detta har de totalt svikit sin uppgift i samhället, de har tillsammans med den ekonomiska och politiska makten sett sig stå över folket och i Myrdalsk anda sett som sin uppgift att omforma våra åsikter och värderingar. Vi är sedan närmare 60 år utsatta för ett socialt experiment omöjligt att genomföra i ett demokratiskt samhälle med en av makten oberoende intellektuell elit bestående av forskarvärlden, högre utbildningsväsen och press.
    Nej, svensken är varken efterbliven eller viljelös, han är en funktion av det samhälle vi lever i.

 2. pappasvenpappasven februari 23, 2014 den 2:46 e m #

  Bra skrivet Ulf…..PK-media en stor bov i dramat. Perspektivförskjutningar så det knakar. Kritik blir rasism, kritik för överkostnader blir diskriminering osv….Man skapar en värld av fiction i stället för facts. Nu har ju mångas vurm landat på en positiv särbehandling av de som man ”tycker synd om”. Man hittar den ena hjärtskärande nyheten efter den andra……Och så länge man inte ”drabbas” är det ganska OK. Och indoktrineringen/invandringen osv smygs ju fram och skapar sämre välstånd och ett samhälle som gör skillnader som vi jobbat bort sedan länge. Pensionärer: Tålmodiga, generösa osv osv brandskattas dagligen….både de statliga, falland pensionerna, såväl som de redan en gång skatte pensionsinbetalningarna ”befrias” från jobbskatteavdrag, upp till 20.000 netto per år….groteskt med denna konfiskering av inbetalda sparmedel….
  Etableringstillägg för vissa, fria lån för studenter, bibehållna bidrag vid jobb och de flesta jobben i denna grupp är djupt subventionerade. Dvs de facto två USK-löner utbetalas för ett jobb som kräver inte mer än 20& USK till exempel. Bostäder jivetvis bättre för vissa.
  Man har skapat en överklass med rika, både med penger och åsiktsmonopol. Sedan finns en jobbande klass som har det gott, tyvärr drabbar den nuvarande politiken både deras gamla föräldrar som deras barn……MEN vad händer för de gamla som inte har energitika och givbilda barn…..eller vad händer för de barn som inte har föräldrasupport?
  Och tyvärr Ulf så är verkligheten(fakta) så hemska att man blir åtalad för att beskriva sanningen. MEN naturligtvis kommer verkligheten fram för fler och fler…….men med alla åtaganden som denna regim gjort så är det ett digert skuldberg som skapats…typ 200Miljarder årligen i en-två generationer…det kommer att bli mycket missnöje rörande svikna löften och åtaganden…….sedan att man just nu skiljer på grupp ochgrupp är också något som inte är hållbart dvs de nyanlända hamnar naturligtvis i gruppen oss andra….

  Skyll på politikerna och den majoritet av de svenska väljarna som röstat på dessa.
  – Och deras ”medlöpare”

  Hade jag varit i invandrarnas sits, hade jag antagligen också tagit chansen till ett bättre liv.
  – Japp självklart hoppas det är självklart att alla drabbas i samma omfattning som gamla och sjuka och utförsäkrade. Skräckexempel visas dagligen även i PK media.

  Många av de som invandrar hit är hederliga människor som både vill utbilda sig, arbeta och bidra till samhället.
  – Gott och väl MEN det som räknas är att man kommer i arbete och rikligt bidrar. Annars är det ju ett bidragsberoende till ”dom som det är synd om” Tyvärr så har vi på tok för många sådana i världen MEN ju färre tätande och ju fler närande vi tar in i landet desto fler har vi råd att ta in vartefter…..

Trackbacks/Pingbacks

 1. Ge inte ”invandrarna” skulden – skyll på de svenska väljarna och politikerna - februari 23, 2014

  […] Ulf Möller, Tanketornet.com Bild: […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: