Arkiv | juli, 2019

Klimathysteri – ett verktyg för världsherravälde?

26 Jul

1-1507126157-tidrakning

Redan för cirka 50 år sen, i början av 70-talet, eller ännu längre tillbaka, fanns det klimathysteriker som varnade för att vi inom tio eller kanske tjugo år skulle uppleva en katastrof och att exempelvis isarna på polerna skulle smälta.

Efter att den tidsram de angav hade passerats, kan jag inte se att dessa klimathysteriker har framfört en offentlig ursäkt, för att deras ”prognoser” visat sig vara helt felaktiga.

Trots att de bevisligen hade fel, har de ännu idag efterföljare, som exempelvis Greta Thunberg.

Greta Thunberg och hennes gelikar varnar också för ”klimtkatastrof” inom några år. De menar att vi redan idag ser stora delar av denna ”klimatkatastrof”.

Min gissning, är att de för att försöka skrämma upp folk ännu mer och för att försöka få in mer pengar till sina projekt, kommer att korta tidsramarna för sina prognoser.

De kommer ”trappa upp” sitt klimathysteriska budskap och ”prognoserna” blir aggressivare. Tidsramarna blir snävare.

Om exempelvis budskapet:

”Vi kommer gå under om tio år om inget radikalt och stora uppoffringar görs”, inte fungerar tillräckligt effektivt, kanske de istället börjar tala om:

”Klimatkatastrof inom fem år” eller:

”Klimatkatastrof inom tre år”.

Kanske till och med:

”Jordens undergång inom ett eller högst två år”

Eller när de blir riktigt desperata:

”Vi har bara några månader, veckor eller dagar på oss innan det oundvikliga slutet för allt liv på jorden kommer”.

Som jag ser det, är de krafter som ligger bakom dessa alarmerande lögner, intresserade av att vi ska tappa tilliten till oss själva och infoga oss i en global diktatur.

De vill att vi efter att vi blivit ”livrädda”, mer eller mindre frivilligt ska överlämna kontrollen över våra liv och alla viktiga samhällsfunktioner, till ”experter” och beslutsfattare som påstås veta bättre.

Ett pyramidspel som bygger på att skrämma upp de som står längst ner på stegen, så pass att de fruktar för sina liv och sin framtid.Detta innebär automatiskt en ökad centralisering av makten.

EU ingår i detta koncept.

Jag menar på fullt allvar, att vi har mäktiga intressen och många nyttiga idioter som aktivt arbetar för att vi ska känna oss otrygga och vill att välfärdssystemet ska sönderfalla, så att vi kommer att ropa efter ”En stark ledare” (=världsdiktator, antikrist).

En av de som ligger bakom detta, är George Soros. Kanske en av de ondaste människorna i världen.

 

Text : Ulf Möller

Skärp lagstiftningen för människosmuggling, gömma ”flyktingar” och försök att stoppa utvisningar

8 Jul

I Afrika bor det en bra bit över 1 miljard människor och kontinenten beräknas ha fördubblat sin befolkning till 2050 och kanske fyrdubblat den inom 70 år.

På vilket sätt kan asylaktivister som smugglar välfärdsmigranter från Afrika över Medelhavet till Europa, mena att de gör en god gärning?

Inser de inte, att oavsett hur många båtar de fyller med potentiella asylsökare, så föds det sannolikt fler kommande asylsökare, än vad de hinner ha i båtarna, även om de skulle köra för fullt 24 timmar/dygn?

Vad är asylaktivisternas och människosmugglarnas syfte?

Vill de att alla de hundratals miljoner som kan tänka sig migrera till Europa, ska tillåtas göra det?

Hur ska vi kunna bibehålla vår välfärd, om vi tar emot exempelvis 50 miljoner afrikanska asylsökare per år?

Det är ungefär så många som en tiondel av EU:s nuvarande befolkning.

Hur ska vi kunna skaffa fram bostäder och försörjning till alla dessa?

Varför ska de komma hit, när det är fred i de flesta afrikanska länder och att de därför saknar giltiga asylskäl?

Även om det drabbar en del riktiga flyktingar, så vill jag att EU stänger sina gränser för asylsökare och kraftigt förstärker sitt gränsskydd.

Straffen för de som försöker hindra utvisningar och de som hjälper välfärdsmigranterna att ta sig till EU exempelvis via båtar på Medelhavet, måste skärpas.

Jag anser att det handlar om grov kriminalitet, som bör ge flera års fängelse.

Stränga straff, kommer sannolikt avskräcka de flesta att försöka underlätta för välfärdsmigranter att ta sig till EU.

Exempelvis bör straffet för att gömma ”flyktingar” vara kanske minst ett års fängelse.

Inte som i Sverige idag, där de som gömmer ”flyktingar” slipper åtal och straff och där organisationer som exempelvis Svenska kyrkan är involverade i att gömma undan ”flyktingar”.

I Sverige får alla asylsökare som har giltiga asylskäl, uppehållstillstånd.

Därför är det uppenbart att de som gömmer ”flyktingar”, inte gömmer flyktingar, utan det handlar om personer som av andra skäl vill uppehålla sig i vårt land?

Hade de haft giltiga asylskäl, hade de inte behövt gömma sig.

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa:

Han har gömt många genom åren

gömt