Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Betala mer för att ge andra

21 Jul

sedlarnya2-jpg

Idag är omkring 12 000 personer som fått avslag på sin asylsökanden kvar i Sverige och efterlysta med anledning av detta. Migrationsverket har i sin tur beräknat att ytterligare 50 000 kommer gå under jorden de närmast åren. Vårt skuggsamhälle kommer med andra ord växa och där kommer också svartjobb och kriminalitet frodas. Det blir ju med facit i hand den enda möjligheten att klara livhanken i vårt samhälle.

Om den moraliska aspekten i det här och regeringens tolkning av humanitet kan det skrivas spaltmeter om, men i det här inlägget vill jag lägga mitt fokus på något annat.

Redan idag har illegala personer rätt till akut sjukvård och tandvård. Vårdpersonal har inte heller skyldighet att meddela myndigheter när de får kontakt med paperslösa för att underlätta för polisen att verkställa avvisningsbeslutet. Så den ena delen av myndigehets-Sverige arbetar aktivt för att förhindra att den andra delen, i detta här fallet Migrationsverket och polisen, ska kunna upprätthålla lagen.

Men, i vissa kommuner får illegala invandrare också socialbidrag, till exempel i Malmö. (Där betonas också att personalen inom kommuner och landsting inte ska kontakta polisen eller Migrationsverket.)

Nu vill Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen att illegala invandrare ska få rätt till samma vård som svenska medborgare. Detta samtidigt som svensk sjukvård inte längre kan erbjuda sina egna medborgare tillgång till den sjukvård de via skattsedeln betalar för.

Och som grädden på moset har skatterna blivit allt högre och statens förmåga att upprätthålla god välfärd och allmän trygghet sämre: Utsatta områden ökar i antalet, polisen löser färre brott och vårdköerna växer. Staten uppfyller med andra ord inte sin del av samhällskontraktet och Vänsterpartiet tycks göra allt för att det kontraktet aldrig ska upprätthållas.

Hur regeringen överhuvudtaget kan motivera att skattebetalare ska betala mer och för varje år få mindre tillbaka samtidigt som illegala invandrare ska få mer, är obegripligt.

Text: Madeleine E Lilja Rönnquist

 

Svensk sjukvård är inte till för alla

Du har fått mindre pengar kvar i plånboken

 

 

Varför utdelas det permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap så frikostigt?

20 Jul

båtflyktingar medelhavet

Varför utdelas det permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap så frikostigt?

Om du kommer till Sverige som asylsökande flykting, borde det väl vara en självklarhet att du bara ska stanna i Sverige tills situationen i ditt hemland har stabiliserats?

Vem ska bygga upp länderna de asylsökande flyr ifrån, om exempelvis alla unga och friska män bosätter sig i andra länder?

Min åsikt är, att inga asylsökare bör få permanenta uppehållstillstånd, utan enbart tillfälliga uppehållstillstånd, som endast bör gälla så länge situationen i de asylsökandes ursprungsländer inte är stabil.

Så snart som läget i deras hemländer stabiliserats, bör de tvångsutvisas dit, om de inte återvänder frivilligt.

Text: Ulf Möller

Hur ska du kunna avgöra när och om jag känner mig kränkt?

13 Jul

Vi har ”yttrandefrihet” och ”religionsfrihet” – när får vi ”kränkningsfrihet”? Med det menar jag, ”frihet” för mig att avgöra vad som är kränkande eller ej.

ALLT som jag anser är kränkande, bör bedömas som kränkande – annars blir jag kränkt! 😉

Om du exempelvis har en viss klädsel som jag upplever som kränkande, bör du så klart bli skyldig att både ändra din klädsel OCH betala skadestånd till mig – och här talar vi inte om småsummor! Det företag eller den person som sålt kläderna till dig, blir så klart också åtalad som medskyldig. 😉

Har du en frisyr som irriterar och kränker mig, bör du så klart tvingas ändra din frisyr och betala ett fett skadestånd till mig. Dessutom ska så klart din frisör också ställas till svars för den kränkning jag upplevt! 😉

Om du skriver en kommentar till detta som JAG upplever som kränkande, så ska du så klart bli åtalad och dömd för detta och tvingas betala mig en stor summa pengar om du nu inte är så klok att du istället väljer att acceptera det belopp jag vill ha i ersättning för den kränkning du har orsakat mig. Facebook blir så klart också skyldiga att betala mig ett skadestånd, eftersom de gett dig utrymme att kränka mig genom att ha en community där man kan skriva kränkande kommentarer och göra kränkande inlägg.

Menar du att DU i så fall ska ha samma möjligheter som mig och kunna få mig åtalad och ersättningsskyldig för den kränkning DU upplever? Går inte: Det upplever JAG som kränkande och du blir i så fall åtalad för att ha försökt få mig åtalad för en påstådd kränkning! 😉

Hur det skulle kunna gå ihop i praktiken?

Fråga de som arbetar inom dagens rättsväsende och som beslutsfattande politiker.

I Sverige kan du exempelvis få skadestånd för att du inte fått ett jobb, eftersom du vägrar ta kvinnor i hand. Du upplevde det som ”kränkande” att inte kunna särbehandla kvinnor på din arbetsplats. Här går tydligen din ”religionsfrihet” och din rätt till att känna dig ”kränkt” före jämställdhetsprincipen – och ändå påstås det att vi har världens första ”feministiska regering” som bland annat påstår att de arbetar för att män och kvinnor ska behandlas lika i samhället.

Sverige har blivit de kriminellas, dårarnas och de lättkränktas paradis!

Observera att jag inte vill tvinga någon att ta nån annan i hand. Men har du problem med de sociala koderna, kanske du inte bör bli anställd exempelvis inom serviceyrken och offentliga yrken som ex sjukvård?

Jag vill inte heller tvinga dig att exempelvis röra dina armar och ben. Du tycker kanske det är kränkande att en arbetsgivare kräver av dig att du som anställd exempelvis ska kunna utföra vissa fysiska sysslor? Du tycker det är helt normalt att du upplever det som ”kränkande” att du ska behöva utföra vissa moment och rutiner för att bli anställd och att du kräver att få ut din lön utan att utföra dessa sysslor – annars kallar du in DO och anmäler företaget?

I så fall, anser jag inte du är lämpad för arbetet som kräver detta av dig och får du inte jobbet pga av att du inte vill det ena eller det andra, så ska du så klart ej heller kunna kräva skadestånd genom DO pga ”kränkning” och diskriminering?

När ska alla nudister som vill arbeta utan kläder, få sina skadestånd?

Listan kan bli lång.

Tydligen skillnad på folk och folk? Vi och dem.

Text: Ulf Möller

 

Flyktingar, välfärdsmigranter, desertörer – eller…?

5 Jul

svt_rapport_vidareÄven om framtiden ser mörk ut och relativt många av de asylsökare som kommit hit är kriminella och farliga personer, måste vi komma ihåg:

De unga och starka män som kommer hit som asylsökare, påstår sig ha flytt från sitt land. Med andra ord har de fegt lämnat sitt land, istället för att ta striden.

Vilken benämning anser du att en ung och stark man i sina ”bästa år” är värd, om han har ”flytt” sitt land istället för att stanna kvar och kämpa och bygga upp? Hur benämner du de män som ”flyr” och lämnar kvinnor och barn kvar?

Skulle du själv flytt istället för att ta striden – och dessutom lämnat din kvinna och dina barn kvar, för att ”de kan komma senare”, om det hade varit ett brinnande krig?

 

Bildkommentar:
Observera att SVT valt en bild som visar många barn – medan verkligheten är den, att de flesta asylsökare är relativt unga män. (Propagandavision)

Text: Ulf Möller

 

Personer som flaggats som en säkerhetsrisk måste utvisas

5 Jul

terrorlimbo-gif

Migrationsverket kommer sluta att ge ut tillfälliga uppehållstillstånd till personer som utgör ett säkerhetshot, men ändå inte kan utvisas, berättade generaldirektör Mikael Ribbenvik i Almedalen på måndagen.

Sent om sider har man förstått att det är orimligt att personer som är säkerhetsrisker eller krigsförbrytare ska få uppehållstillstånd i Sverige. På så vis fråntar man dem möjligheten att få samma ekonomiska fördelar som övriga asylsökande.

De nya riktlinjerna är tänkta att försvåra tillvaron för dem som egentligen borde utvisas ur landet, men inte gör det för att de riskerar livet i hemlandet. Enligt Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, är detta att sända ut ”en tydlig signal att Sverige inte längre är en säker hamn för krigsförbrytare och terrorister”.

Den här tankevurpan förstår inte jag. Radikala extremister får stanna i Sverige därför att de riskerar sina egna liv om de utvisas till hemlandet, men de får riskera våra liv genom att stanna här. Dessutom tvingar man in dem i ett skuggsamhälle vi inte har någon insyn i eller kontroll över. Och det är ett samhälle som växer snabbt, framför allt i storstäderna.

Om Migrationsverkets prognoser slår in, kommer närmare 70 000 personer att stanna kvar i Sverige utan tillstånd efter att ha fått sin asylansökan avslagen. Det motsvarar storleken på en större svensk stad. Hur många av dem som utgör en säkerhetsrisk kan vi inte veta eftersom kontrollen över vilka som kommit in i Sverige varit minst sagt usel.

Om Sverige vill sända en tydlig signal, och om vi vill värna människors trygghet och liv, så måste personer som flaggats som en säkerhetsrisk utvisas, oavsett situationen i hemlandet.

Text: Madeleine E Lilja Rönnquist

 

Låser du din dörr?

20 Maj

– Ursäkta, men har du lås på din dörr?

– Ja visst har jag det …

– Och du bestämmer själv vem som kommer över tröskeln till ditt hem …

– Jepp.

– Och du gillar inte om utomstående bara kommer och tar för sig av sådant som inte tillhör dem?

– Nej det är klart …

– Men det finns ju folk därute som behöver dina tillhörigheter bättre än du själv, eller hur?

– Kanske det …

– Så varför tar du inte bort låset?

– Alltså, jag har ju inget emot att vara generös, men jag vill nog själv bestämma hur mycket, mot vem och så vidare. Man kan inte släppa in vem som helst hur som helst. Och det som är mitt är ju faktiskt mitt … och min familjs …

– Bra. Tänk efter på vad du sa nu och tänk sedan gränskontroller. Vi är kanske är mer överens än vad du tror.

(Du-vet-vem-du-är som inspirerade till dessa rader.)

Texten publicerad med tillstånd från Tomas Brandberg – inlägget är kopierat från hans faceboooksida (rubriken satt av Tanketornet). Tomas är inte på något sätt är knuten till bloggen Tanketornet.

nyckel_laas

Mord på oliktänkande – en ”bra sak”?

20 Maj

Antar att de som anser att mordet på Palme var ”en bra sak”, också anser att mord på vår nuvarande statsminister skulle vara ok.

Jag gillar inte Löfven, men jag respekterar att en relativt stor andel av väljarna i förra valet la sin röst på honom. Han fick inte en majoritet av rösterna, men det fick heller inte exempelvis Kinberg Batra eller Åkesson.

Nu ser den parlamentariska situationen ut som den gör. Vem som blir nästa statsminister och vilka som bildar regering, avgörs i nästa val.

Du som anser att mordet på Palme var bra och som kanske också anser att ett mord på Löfven är ok, bör i så fall inte ha några problem om exempelvis någon SD-motståndare mördar Åkesson?

Skulle exempelvis Åkesson bli statsminister efter nästa val, måste du tycka det är ok att han mördas, eftersom du tycker det är ok när en annan svensk statsminister blivit mördad?

Mord är fel – oavsett vem som mördas. Och ett mord på en svensk statsminister är vidrigt, fel och avskyvärt – oavsett om den står för samma åsikter som dig eller företräder åsikter som du ogillar!

Kan inte minnas att nån skrivit typ ”Jag vill att Löfven ska mördas”, men förhoppningsvis förstår du som läst denna text att det finns många paralleller mellan Palme och Löfven:
Sosse, statsminister och avskydd av många.

Varför skulle de som gillade mordet på Palme i så fall inte också gilla ett mord på Löfven? Att det inte är lika vanligt att det skrivs ”Hoppas Löfven blir mördad” som ”Bra att Palme mördades”, beror sannolikt på att de är rädda för att få ögonen på sig. Hatet kan man inte ta miste på. Finns ett utbrett Löfven-hat, på samma sätt som det fanns ett Palme-hat.

Text: Ulf Möller

palme minnessten