Man måste skilja på tro och vetenskap.

7 Sep

Jag tror på Gud. Men ”predikar” inte att du eller nån annan behöver ta till er min tro. Min tro är en privatsak i första hand. Jag ligger inte och ber aftonbön så där i största allmänhet och har inte öppnat en bibel på många år. Min tro är inget jag kan vetenskapligt belägga. Kan varken bevisa eller motbevisa Guds existens.De som tror på Big bang-teorin, tror också.

Fast de tror att de är ”vetenskapliga”.

Om inte Big-bang-teorin är en tro, utan vetenskaplig fakta som är belagd och kan bevisas:

I så fall vill jag att de som menar att universum och liv uppkom efter Big bang, steg för steg ska göra om processen, så jag ser att den stämmer med vetenskapliga rön. De ska helt enkelt göra en Big bang i miniatyrformat, där universum och liv uppstår. Visa för alla rent praktisk hur det gick till, ungefär på liknande sätt som jag kan visa hur det går till när man kokar upp vatten på spisen. Jag säger att jag kan få vatten att koka – och jag kan bevisa det i praktiken. Inget konstigt så långt?

Kan det inte det, betraktar jag deras teori som just en teori, som är lika mycket tro som min tro på Gud.

Vetenskap, är för mig, att man genom att genomföra en viss process – exempelvis en kemisk process, kan steg för steg visa och bevisa att det hela är på riktigt och inte bara en spekulation/tro.

Exempelvis anser jag att det är vetenskapligt belagt, att när vatten upphettas, så börjar det koka och förångas. Till sist blir det inget vatten kvar i grytan. DET är ”vetenskaplig fakta”. Kan ta många liknande exempel – men jag har har hittills inte sett någon som kan bevisa att Big bang fungerar i verkligheten.

Viktigt att skilja mellan vetenskapligt belagda fakta och lösa spekulationer/fantasier?

Människan har hittills så vitt jag vet, inte lyckats skapa liv ”ur intet”. ”Slumpen” finns inte. Den är bara ett påhitt. I själva verket finns det en ordning och sammanhang i allt, så vitt jag kan se. ”Slumpen”, anses råda då man exempelvis kastar tärning. Inget kan vara mer fel: Det är olika faktorer som avgör vilken sida på tärningen som kommer upp. Vinkel, utkasthastighet, luftfuktighet, lufttryck, fallhöjd, underlagets beskaffenhet osv.

När jag gick i skolan har jag för mig matematiklärarna och böckerna ville lära oss om tärningskast som om de avgjordes av ”slumpen”. Trams och lögn. Tycker de lärare som lärde ut detta och de skrev dessa läroböcker borde ställas till svars, om de fortfarande lever.

Text: Ulf Möller

tärningar
Annonser

”Den goda sidan” hånar, bagatelliserar och förnekar

4 Sep
Girls-standing-with-sign-welcoming-migrants-70132

Delvis en upprepning, men vill få det sagt än en gång:

Långt ifrån de flesta kriminella incidenter som sker under ett dygn, blir omnämnda i media. De som arbetar inom media väljer ut ett ”axplock”.

Skulle de rapporterat om alla incidenter, hade varken tid eller utrymme räckt till även om de arbetade dygnet runt.

Att relativt få incidenter blir omnämnda i media, tolkas tydligen av många som att ”Sverige är ett tryggt land”, trots att det som det trots allt rapporteras om i media ofta tyder på raka motsatsen.

Det som ”refugees welcome”-folket inte kan läsa om från sina ”säkra källor” (Typ Aftonbladet och Expressen), avfärdar de ofta som myter eller ryktesspridning.

Det uppfattar jag, som att man faktiskt hånar de som blivit utsatta för brott.

Man ”bagatelliserar” offrens upplevelser eller kan till och med avfärda det som lögner.

Tycker det säger ganska mycket om ”refugees welcome”-folkets människosyn.

De gillar att tala om ”allas lika värde” – men kan samtidigt inte förklara på vilket sätt de menar att exempelvis Hitler enligt dem var lika mycket värd som en laglydig kirurg som räddar livet på människor genom sina ingrepp.

De kan inte heller ge nån bra förklaring på varför de skriker ”rasist!” så fort man tar upp problematiken som finns med kriminella och extremister med ”invandrarbakgund” eller kritiserar islam, medan de inte tycker det är rasistisk att exempelvis våldtäktsoffer väljs ut pga etnicitet, vilket bland annat innebär att muslimska män som exempelvis gruppvåldtar, alltid väljer en etnisk svensk kvinna framför en muslimsk – eller att de gärna kallar svenska kvinnor för ”svennehoror”, men inte kallar sina egna muslimska kvinnor för horor.

I ”refugees welcome”-folket ögon, är tydligen diskriminering, rasism, kriminalitet osv ”försvarbart” eller ”ok” (psykosociala faktorer, rasifiserade, taskig uppväxt, dålig ekonomi osv) när det riktas mot etniska svenskar – men de skriker högt och är beredda att gå i fackeltåg så fort en muslimsk kvinna enligt hörsägen (inga vittnen) får sin hijab avsliten.

Vilket är värst: Att en muslimsk kvinna påstår att hon fått sin hijab avsliten – eller att en svensk kvinna bevisligen blivit våldtagen eller att en svensk blivit rånad, misshandlad eller mördad?

Enligt ”refugees welcome”-folket verkar ju den påstådda hijab-avslitningen vara värst, eftersom det är då de engagerar sig och exempelvis får med sig många kändisar och politiker plus media?

Påstår inte att hijab-avdragningen måste vara en påhittad historia – men det saknades både vittnen och bevis. Oavsett, så var det en ”vardaglig incident” i stil med när det tafsas på svenska flickor och kvinnor exempelvis på våra skolor och de blir kallade ”jävla svennehora” – fast då engagerar sig inte de annars så högröstade ”antirasisterna/aktivisterna”.

Text: Ulf Möller

”Det sovande folket” 2017

4 Sep

Jag tror att många kommer att bli besvikna efter nästa val, eftersom jag gissar det blir en koalition mellan S och M och eventuellt några till. SD kommer sannolikt att stängas ute från reellt inflytande. Det är inte sannolikt att SD får egen majoritet

Ska man hårdra det, kan man säga att svenska folket är för sent ute:

De flesta asylinvandrare röstar på de rödgröna och det är den egentliga anledningen till att de rödgröna kunde bilda regering efter förra valet. De fick bilda regering trots att de inte hade majoriteten av väljarnas stöd, men eftersom de blev större än alliansen pga asylinvandrarnas stöd – inte pga den politik de har.

De flesta svenskar, skulle sannolikt hellre velat ha kvar alliansen än en rödgrön regering.

Man kan undra varför Reinfeldt och alliansen ville ha muslimsk asylmassinvandring, när de vet att de flesta av dessa invandrare kommer att rösta rödgrönt?

Jag menar, att det hänger samman med Reinfeldts politiska mål, som är att krossa välfärdsstaten. Detta mål har han haft under hela sin politiska karriär och det kan bland annat ses i hans bok ”Det sovande folket”.

Man kanske kan undra var Reinfeldt och hans likatänkande kollegor, ska gömma sig när välfärdsstatens upplösning är ett faktum och det blir anarki och inbördeskrig?

Även om de skulle gömma sig i nåt avlägset turistparadis – kanske nån ö:

Är de inte oroliga för att någon eller några som känner sig förrådda, i så fall kommer att söka upp dem för att utkräva hämnd?

Text : Ulf Möller

”Flyktingar” åker hem på semester.

22 Aug

Jag kan långtifrån ”allt” gällande pågående krig, naturkatastrofer och konflikter i världen just nu, men:

Tycker det är anmärkningsvärt att många som påstår att de har ”flytt kriget”, kan resa hem till sina ursprungsländer efter att de beviljats permanenta uppehållstillstånd.

Gäller bland annat somalier, irakier och afghaner.

Tycker också det är anmärkningsvärt, att den största gruppen av dessa ”flyktingar”, är unga män som ser starka och friska ut.

Borde de inte varit kvar i landet och kämpat och istället låtit kvinnor och barn fly?

Anser att ”asylcirkusen” är den kostsammaste och sjukaste ”underhållning” som de svenska skattebetalarna ”bjudits på” någonsin.

Faktum är, att det är de som betalar denna sjuka cirkus.

Handlar inte enbart om ekonomiska kostnader: Den tyngsta kostnaden för de svenska skattebetalarna är de psykosociala kostnaderna i form av exempelvis mord, rån, misshandel, skadegörelser och våldtäkter.

Text: Ulf Möller

Terrorism bekämpas inte med ”kärlek”

18 Aug

hatet kommer aldrig att vinna”Hatet kommer aldrig att vinna över kärleken”, är rubriken på Barcelonabon Mette Nilssons text i SVT Opinion som skrivits med anledning av den senaste terrorattacken.

Det kanske ”låter bra” i mångas öron – men vad menar hon EGENTLIGEN?

Vill tala om för Mette Nilsson och alla andra som snackar om ”kärlek” i sådana här sammanhang, att dels så vann hatet över alla de som mördades. Även deras anhöriga blev tillfälligt besegrade av hatet. Och inte kommer ”kärlek” att besegra terrorister, lika lite som kärleksbombningar besegrade exempelvis Hitler.

Inte ett ord om IS eller islam i hennes text som publicerats i SVT Opinion.

Bra att hon tror på kärleken.

Men naivt att tro att den kan besegra terrorism.

Hon skriver ”Vi är inte rädda, vi kan inte tystas och hatet kommer aldrig att vinna över kärleken.”

Nej, varför skulle du behöva tystas, när du trots att du fått utrymme i SVT Opinion, INTE NÄMNER ETT ENDA ORD om orsaken bakom terrorn eller om hur den ska bekämpas?

 

Text: Ulf Möller

https://www.svt.se/opinion/barcelona-2

Står du för dina åsikter offentligt?

15 Aug
Detta är inte menat som någon negativ kritik – enbart ett konstaterande av en iakttagelse jag ofta gjort:
 
Finns relativt många personer på facebook som skriver inlägg om att vi måste våga protestera, demonstrera och stå för våra åsikter öppet, så att vi förhoppningsvis genom våra protester kan uppnå en förändring av den förda politiken. Det skrivs bland annat att man istället för att skriva på facebook, borde sätta sig utanför riksdagshuset eller Rosenbad och protestera.
 
”Problemet”, är att en del av dessa personer själva inte öppet står för sina åsikter ens med vad de skriver på facebook, eftersom de postar sina inlägg med sekretessinställningen ”vänner”, vilket gör att endast deras vänner kan läsa vad de skrivit.
 
Det kan finnas många anledningar till att man inte vill att det man skriver på facebook ska kunna läsas av alla.
 
Men visst blir det en paradox när en person som skriver om att man ska stå för sina åsikter och inte vara rädd för vad andra tycker, själv inte vill visa vad den skriver på sin facebooksida för alla?
 
Inser att det kan finnas anledningar till att man inte vill att allt man skriver ska vara synligt för alla. Rädd för att förlora sitt jobb. Vill inte förlora kunder. Skyddad identitet osv.
 
Kommer inte på alla anledningar nu på direkten – men tycker det är märkligt om man som skäl anger att man inte vill skriva öppet på sin facebooksida för att man oroar sig för vad arbetskamrater, grannar, vänner, bekanta, familjemedlemmar eller släktingar ska tycka.
 
Om någon propagerar för att man ”ska stå för sina åsikter”, tycker jag det är märkligt att denna person själv inte vill eller vågar stå för vad den skriver på facebook på så sätt att det som skrivs kan läsas av alla.
 
Vill någon inte skriva offentliga inlägg på sin facebooksida, tvivlar jag på att denna person vill vara öppen och stå för sina åsikter då den konfronteras med oliktänkande i verkligheten.
 
Facebook är trots allt i det avseendet en ”skyddad verkstad”? Lite svårare att stå för sina åsikter då man står ansikte mot ansikte med den eller de man diskuterar med, än om man bara ska göra ett inlägg på sin facebooksida?
Text: Ulf Möller
 
 

Varför kommer det så många asylsökande unga män?

5 Aug

män asylsökande

De flesta asylsökare som kommer till Sverige, är unga män som ser ut att vara ”friska och starka”.

Om det nu flyr från ”brinnande krig”, kan man undra varför de lämnar kvinnor, barn och gamla kvar?

I normalfallet, borde det vara unga män som ska stanna kvar för att strida och bygga upp, medan kvinnor, barn och gamla flyr?

Med tanke på hur ålders- och könsfördelningen ser ut på de asylinvandrare så kallade ”flyktingar” vi tar emot, så verkar det vara tvärtom?

I många fall menar jag att de är desertörer, välfärdsmigranter, extremister eller kriminella. Hur kan man kallas flykting om man har passerat en massa fredliga länder på sin väg mot Sverige?

Är det krig i exempelvis Turkiet, Makedonien, Italien, Grekland, Spanien, Tyskland eller Danmark? De flesta ”flyktingar” som kommer till Sverige har passerat nåt eller flera av dessa länder.

 

Text: Ulf Möller

flyr inte