Arkiv | december, 2011

Viktigt att vi skiljer på ”invandrare” och ”invandrare” (något varken politikerna eller statistiken gör)

23 Dec

Politiker säger ofta att Sverige skulle gått under utan invandringen. De menar då att vi inte hade klarat oss utan de invandrare som bor o arbetar i Sverige. Det sista kan jag delvis hålla med om. Men man måste skilja mellan de invandrare som bott och arbetat i Sverige sen många år tillbaka och de stora mängder asylinvandrare vi har tagit emot under senare år. Det är väl en enorm skillnad på t.ex invandrade danskar, norrmän och finnar, jämfört med dagens massinvandring från muslimska u-länder? Även invandrarna från f.d. Jugoslavien, Grekland, Polen och Ungern kan väl sägas skilja sig mycket från t.ex. invandrade analfabeter från Somalia?

Endast ca. 1% av invandrarna vi tar emot är arbetskraftsinvandrare. Mer än 90% av de som kommer hit, har kastat sina id-handlingar o pass för att försvåra för de svenska myndigheterna att korrekt utreda deras asylärenden. Många ljuger och ibland vill man inte ens uppge vilket land man kommer ifrån. Myndigheterna får kalla in språkexperter o.s.v för att försöka lista ut vilket land de kommer ifrån.

Jag har inget emot invandrare som arbetar o sköter sig. Jag har inte heller nåt emot riktiga flyktingar som flyr från krig, förtryck och elände. Däremot blir jag riktigt arg när vi tar emot ”flyktingar” som kommer från muslimska diktaturer, som när de fått uppehållstillstånd i Sverige, börjar arbeta för att införa sharia-lagar i vårt land (exempelvis moderaten Waberi). Om man kommer från ett annat land, skall man lämna det landets förtryck och människosyn bakom sig. I Sverige är det svenska lagar som i alla fall borde gälla. Tyvärr har det blivit så, att det svenska samhället anpassar sig till de medeltida värderingar som gäller i deras hemländer: Det kan t.ex. gälla att man inför separata badtider för män och kvinnor på badhusen. Ett system som vi lämnade bakom oss för mer än 100 år sedan.

T.ex menar jag att samtliga av de muslimer som gav sig på Lars Vilks omedelbart skall utvisats på livstid. Deras syn på yttrandefrihet, demokrati och jämlikhet är helt enkelt inte förenligt med vårt svenska synsätt.

Politikerna ”skryter” ofta med att invandrarna är mer högutbildade, smartare och mer företagsamma än svenskarna. Hur bra stämmer det i praktiken? De flesta invandrare vi tar emot kommer från Afghanistan, Irak, Pakistan och Somalia. Är verkligen utbildningsnivån speciellt hög i dessa länder? Många är analfabeter och jag tvivlar på att deras universitet och högskolor kommer upp i vår klass. OM de nu är så himla välutbildade: skulle det då inte varit bättre om de stannade kvar i sina underutvecklade länder och hjälpte till att bygga upp dessa?

Jag menar att politikerna medvetet ljuger. Om man från statistiken räknar bort alla invandrare från våra grannländer och Europa och enbart tittar på hur det ser ut för invandrarna övrigt, blir resultatet skrämmande. Då kan man se en ofantlig överrepresentation när det gäller arbetslöshet, kriminalitet o.s.v. Hur kan politikerna påstå att detta är en ”ren vinst” för samhället? Menar man att dessa kriminella, bidragsberoende invandrare behövs för att upprätthålla sysselsättningen inom kriminalvården, polisen, åklagarmyndigheterna, domstolarna, advokatbyråerna, Migrationsverket, sociala myndigheterna, tolkservice, SFI, FK, AF o.s.v ?

Visst är det väl stor skillnad på de invandrare vi tagit emot från länder i Europa och de vi tar emot från de muslimska länderna? De icke-muslimska invandrare som kommit från Europa innebär väl som regel inget större problem? Därför är det missledande när politikerna klumpar ihop dessa med de muslimska invandrarna från diverse u-länder. Jag är därför skeptiskt till uttrycket ”invandrare”. Jag anser inte att en genomsnittlig finne, jugoslav, grek eller ungrare kan jämföras med en genomsnittlig somalier eller pakistanier. Man kan inte jämföra en islamist med en vanlig hederlig europé helt enkelt. Men i statistiken blir både islamisten Ahmed som är massmördare och finnen Jukka som arbetar o sköter sig räknade som ”invandrare”.

Hur många arbetsgivare vill anställa en person med heltäckande slöja? Hur skall en sådan person kunna passa in i serviceyrken, vård o.s.v.? Vem vill bli expedierad av en person som man inte kan se mer än ögonen på (knappt ens det om de gömmer sig bakom glasögon/solglasögon). Jag tror det där med slöjan, är ett effektivt sätt för muslimska kvinnor att helt enkelt slippa stå till arbetsmarknadens förfogande. Det står ingenting i koranen om att kvinnan måste täcka sitt ansikte, ändå anses detta vara ett ”uttryck för religion” och i religionsfrihetens namn tillåts alla galenskaper tydligen. Det är väldigt förvånande att polisen accepterat att en slöjbetäckt kvinna skall får lov att utbilda sig till polis. Vad blir nästa steg: att en turbanbärande man tillåts bli polis? Eller att en person i endast lakan och sandaler tillåts utöva polisyrket? Hur skulle det se ut om en Hare-Krishna-typ ville bli polis och krävde att få bära sitt orange-färgade lakan i yrkesutövningen? Det skall väl inte göras skillnad på tro och tro?

Många av de invandrare vi tagit emot på senare år är muslimer och deras synsätt och kultur passar helt enkelt inte in i det svenska samhället. Deras synsätt när det gäller jämställdhet = kvinnan skall stå vid spisen o föda barn, är inte förenligt med vårt. Samma gäller deras syn på yttrandefrihet, demokrati och exempelvis homosexuellas rättigheter.

Man måste skilja mellan skötsamma invandrare och parasiter anser jag. Ja: jag ser många invandrare som parasiter. De har inte bidragit med en enda krona till samhället: ändå skall de få samma rättigheter till barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraledighet och andra förmåner som de svenska skattebetalarna. Är det rättvist?

Jag kan inte se att Sverige skulle ”gå under” utan muslimska asylinvandrare, tvärtom: Sverige riskerar att gå under om vi inte får stopp på den muslimska asylmassinvandringen!