Arkiv | december, 2020

Varför inte införa totalförbud mot alla typer av ”fyrverkerier”?

30 Dec

Varför inte införa totalförbud mot alla typer av ”fyrverkerier” och stränga straff vid försäljning, innehav och användning?

Jag är frustrerad för att ”ungdomsgäng” kan ”gisslanta” de boende i ett stort bostadsområde där jag bor och under flera timmar, speciellt på kvällarna, terrorisera sin omgivning.

Jag ringde polis på juldagskvällen och tyckte jag fick ett likgiltigt bemötande och ingen polisbil kom till området så vitt jag kunde se.

Därför ringde jag inte igår när det smälldes under flera timmar.

Jag tycker det är mest synd om de djur som blir störda och skrämda, som exempelvis fåglar.

Det talas om att det är ”socioekonomiska faktorer” som är orsaken till kriminalitet och exempelvis sånt här beteende:

Kan någon förklara för mig hur ”socioekonomiskt utsatta”, dvs ”fattiga” kan köpa fyrverkeripjäser och smällare?

”Fattig”, betyder för mig, att man inte har ekonomi till att klara det mest nödvändiga.

Är fyrverkerier ”livsnödvändigt”, så de väljer att inköpa det före de inhandlar mat eller betalar hyra eller el?

Inte nog med att de verkar ha så pass god ekonomi att de kan investera i idiotiska inköp av smällare och raketer – de har även tid och energi till att medvetet terrorisera sin omgivning.

Tyder enligt mig, på att de inte är specielt ”utsatta”:
De som är utsatta är alla de som plågas av deras beteende.

Det finns ”vuxna” som är emot förbud mot fyrverkerier och argumenterar ungefär:

”Man ska inte ta bort det roliga för de som sköter sig”.

Brukar svara ungefär, att jag kan förstå att småbarn är fascinerande av eld och ”pang-pang”, men om man som ”vuxen” har kvar denna fascination och inte ser problematiken, anser jag man bör söka hjälp.

Finns enligt mig inga nackdelar med totalförbud.

Med vilken rätt ska du tillåtas terrorisera din omgivning, även om du avskjuter endast på bestämda platser och tidpunkter?

Vissa menar att vi ska överlåta smällandet till kommunerna:

Jag kan inte se att fyrverkerier är något samhällsnyttigt, som en del av mina skattepengar ska användas till.

De som vill höra smällande, föreslår jag ska sätta på sig hörlurar eller befinna sig i ljudisolerade rum, där de inte stör andra.

Finns det inga ljudisolerade rum kvar på de slutna psykiatriska avdelningarna? 😉

• Inför totalförbud.
• Höga böter vid användning.
• Fängelse vid upprepat brott.
• Tvinga deras vårdnadshavare att betala böter, om de inte är myndiga.

Se exempel: Flera larm om raketskjutningar – Polisen: ”Har eskalerat”

Och: Polis beskjuten med fyrverkerier i Trollhättan

Text: Ulf Möller

Utvisa grovt kriminella invandrare

29 Dec

Anser att svenska medborgarskap endast ska delas ut till de som är självförsörjande och aldrig registrerats för brott.

Resten får nöja sig med tillfälliga uppehållstillstånd.

Asylsökare som kommer hit bör återvända så snart läget i deras ursprungsländer stabiliserats.

Fattigdom, sjukdom eller handikapp kan inte vara asylgrundande skäl.

De som begått brott innan de söker sig till Sverige, bör avisas vid gränsen. De ska med andra ord, inte ha möjlighet att söka asyl.

Begår invandrare grova brott efter de kommit till Sverige, anser jag de ska utvisas oavsett om de fått medborgarskap eller ej.

Tycker de det är svårt att hålla sig ifrån att begå grova brott och om de tycker det är ”orättvist” att de kan få sitt medborgarskap upphävt om de har annat medborgarskap än det svenska och inte är födda i Sverige, tycker jag de kan välja ett annat land, där de kanske har generösare regler för grovt kriminella invandrare.

Ingen i Sverige behöver begå brott för sin överlevnad.

Du är garanterad försörjning, boendekostnad osv från soc om du är folkbokförd här.

Varför är det trots detta ”svårt” för vissa att sköta sig och hålla sig ifrån kriminalitet?

Varför ska vi ha ”humanitär” inställning gentemot grovt kriminella invandrare?

Varför ska vi tvingas försörja och ha grovt kriminella invandrare boende i vårt land som förstör för oss?

Utvisa alla grovt kriminella invandrare.

Om utvisning inte kan verkställas omgående, bör de sitta i fängelse tills utvisning kan ske.

Kan inte utvisning ske någonsin, bör de hållas i fängsligt förvar under resten av sina liv.

Har ingen ”alla människors lika värde”-känsla för grovt kriminella monster.

De har förbrukat sitt ”värde” och bör utvisas.

De valde Sverige – vi valde inte dem.

Text: Ulf Möller

”Vi behöver invandring för att klara vården”

26 Dec

Vi behöver invandring för att klara vården”, är ett uselt argument:

Visst, det jobbar relativt stor andel invandrare inom vården – men totalt sett, utgör invandringen en belastning för samhället. De som jobbar inom vården är inte tillräckligt många för att bära upp den tyngd som invandrarna själva utgör inom vård.

Du kanske menar att invandrare aldrig behöver sjukvård eller äldreomsorg?

Asylmassinvandring kommer ALDRIG bli en vinst för samhället.

Det finns de som arbetar och återbetalar till samhället – men som grupp räknat kommer de innebära gigantiska utgifter och kräva stora resurser, som gör att det blir ett underskott.

Många som invandrat kommer aldrig att bidra med en skattekrona: Äldre, sjuka, handikappade och sådana som låtsas vara sjuka och handikappade. Och de som vägrar anpassa sig och bli självförsörjande – dvs ”bidragsparasiter”. Sådana vill man kanske inte gärna nämna, men de existerar trots allt. Och de är inte så få. (se exempel i bifogad videolänk i slutet av denna text)

Den påstådda ”kommande storvinsten” med asylinvandring totalt sett, är helt enkelt en lögn.

Oavsett hur man friserar statistiken, kan man tydligt se att denna grupp tar större resurser från samhället än vad den tillför.

Innebär så klart inte, att det inte samtidigt också finns relativt många asylinvandrare som sköter sig, förvärvsarbetar och betalar in skatt:

Men de är för få, för att det ska balansera det stora underskottet som gäller för asylinvandrarna som grupp.

Arbetskraftsinvandringen vi hade på 50- och 60-talet och kanske i början av 70-talet, var lönsam för vårt samhälle.

De arbetade, betalade skatt och var som regel laglydiga, skötsamma och välintegrerade.

Sen flera årtionden tillbaka, har vi sett en annan typ av invandring:

Den kostsamma asylinvandringen med inslag av grov kriminalitet, religiös extremism, hederskultur osv.

Det är något helt annat.

Att en andel av asylinvandrarna anpassat sig, arbetar, är laglydiga osv, uppväger tyvärr inte bristerna/underskottet som finns hos asylinvandrarna som grupp i det stora hela?

De som syns i detta videoklipp, är knappast intresserade av att bidra till samhället?

Jag anser de bör utvisas.

Se: SFI-fusket

Text: Ulf Möller

Grundlagen måste ändras, så att grovt kriminella kan dömas retroaktivt

24 Dec

När jag diskuterar ”IS-återvändare” i vissa facebookgrupper, verkar det som att det för vissa, är viktigt att monstren ska få stanna i Sverige, bli dömda enligt svensk lag, dvs i de flesta fall slippa straff och att exempelvis inte deras svenska medborgarskap ska ifrågasättas.

Bland annat ministrar i regeringen, hävdar bestämt att
”Vi kan inte döma retroaktivt”.

Det är fastslaget i grundlagen genom bland annat:

”Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då.”

Min åsikt, är att för så grova brott som att ha deltagit i en organisation som ägnat sig åt folkmord, bör man kunna bli straffad med retroaktiv lagstiftning.

Grundlagen måste ändras, så att grovt kriminella kan dömas retroaktivt.

Dagens lagstiftning är bevisligen otillräcklig när det gäller att hantera dessa monster.

Mina förslag är:

• Alla som anslutit sig till IS bör straffas retroaktivt oavsett om de själva mördat eller ej. De har varit medskyldiga till folkmord.

• Alla som varit anslutna till IS och är födda i annat land än Sverige och har annat medborgarskap än det svenska, bör få sina medborgarskap upphävda.

• Alla som varit anslutna till IS, är födda utomlands och har annat medborgarskap än det svenska, bör livstidsutvisas.

Skärmbild, källa: Hon ledde Islamiska statens kvinnobrigad i Syrien – nu får Fatin, 33, skyddad identitet och bidrag i Sverige

Text: Ulf Möller

Utvisa alla kriminella och bidragsparasiterande invandrare

22 Dec

Angående invandrare som är kriminella och/eller bidragsparasiter som vägrar bli självförsörjande. Och de som fått uppehållstillstånd och medborgarskap på falska grunder:

Anser, att det enda vi ska erbjuda dem, är en enkelbiljett ut ur landet.

Skicka med dem en peng i ”återetableringsbidrag”, som en morot, så kanske en del av dem inte behöver tvångsutvisas.

Jag har länge ansett att beloppen för ”återetablering” bör höjas, för att i bästa fall locka fler att lämna Sverige.

Skulle vi dubbla beloppet för ”återetablering”, skulle det ändå vara betydligt mindre än vad de kostar under ett år i Sverige.

Så vitt jag kan se, är beloppen för närvarande 10 000:-/individ

och max 40 000:-/familj.

Ge dem det dubbla eller kanske ännu mer, så vi blir av med dem.

Exempelvis 50 000:-/individ, är egentligen en bråkdel jämfört med vad de kostar de svenska skattebetalarna i form av försörjningsstöd, boendekostnader, sjukvårdskostnader, SFI-kostnader, tolkkostnader, rättegångskostnader, kriminalvårdskostnader osv.

Text: Ulf Möller

”Sjukvården är överbelastad”

22 Dec

Observera, att jag inte på något sätt ”förnekar existensen av corona” eller vill håna de som avlidit eller blivit allvarligt sjuka, men:

De flesta som avlidit var gamla med bakomliggande sjukdomar – och de flesta har avlidit på äldreboenden eller i sina hem. De flesta har inte avlidit på sjukhus.

Inget av de fältsjukhus som förbereddes, har använts. Det blev inte ”stora mängder likcontainrar staplade ovanpå varandra” osv, som vissa – bland annat vår regering, ”etablerad media” och Folkhälsomyndigheten, fruktade i våras.

”Sjukvården är överbelastad”, brukar anges som bevis på coronas farlighet och dödlighet.

Jag menar, att det snarare är ett bevis för att vi har en dålig beredskap och en usel sjukvård.

Min åsikt, är att sjukvården konstant försämrats sedan vi gick med i EU 1995.

Innan dess, var svensk sjukvård bra, så vitt jag minns och kunde se.

På senare år har jag sett många och skrämmande exempel på hur dåligt svensk sjukvård fungerar.

Skyller inte på sjukvårdspersonal som gör sitt arbete.

Men när sjuksköterskor och andra snackar om ”Överbelastning pga corona”, borde de istället för att falla in i hysterin, nämna att anledningen till att sjukvården är överbelastad, är att den även i ”normalläge” var ansträngd pga att det saknas personal och resurser.

Jag kanske kan sammanfatta vad jag vill få fram med detta inlägg med:

Är trött på coronahysterin.
Folk har dött i sviterna av corona.
Många eller kanske de flesta av dessa, hade antagligen dött även av en vanlig ”säsongsinfluensa”.

Sannolikt är covid-19 dödligare än en ”vanlig” säsongsinfluensa – men jag tror inte vi brukar föra lika noggrann statistik varje år när folk avlider av ”säsongsinfluensa”.

Visserligen registreras avlidna även då med ”influensa” – men om det är gamla som haft flera bakomliggande sjukdomar, är jag inte säker på att man skrivit ”avliden med influensavirus i kroppen”. Man kanske inte ens virustestat den avlidna.

Att media med sina rubriker, artiklar och reportage, bidrar till en hetsig stämning, är jag övertygad om.

De borde skämmas.

De långsiktiga konsekvenserna av olika versioner av ”lock downs”, kommer sannolikt bli mer förödande och skörda fler liv än vad covid-19 gör.

Konkurser, arbetslöshet, försämrad ekonomi, psykosocial ohälsa osv.

Vem har beräknat de långsiktiga kostnaderna för ”lockdowns” i förhållande till att fortsätta hålla samhället öppet och istället enbart inrikta oss på att skydda de som tillhör riskgrupp?

Jag menar, att ”lockdowns” antagligen skadar mer än det gör nytta.

Drygt 8000 döda hittills, 22 december 2020, registrerade med covid-19.

8000 avlidna, kanske kan uppfattas som skrämmande många , men de flesta av dessa var gamla och hade bakomliggande sjukdomar.

Långt ifrån alla som avlidit och registrerats MED covid-19, har avlidit som en direkt följd AV covid-19.

Varje år dör det cirka 90 000 personer i Sverige, oavsett corona.

”Med en medianålder för de som dött på 84 år, de flesta med andra sjukdomar, kan man utgå ifrån att covid-19 i många fall endast har varit en bidragande dödsorsak.”

Källa: Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Se även: Nu pågår den största masshysterin någonsin

Text: Ulf Möller

Gillar du inte den ”mångkultur” du själv röstat fram, Anna Dahlberg?

12 Dec

På Expressens ledarsida publicerades idag, en text skriven av Anna Dahlberg. (12 december 2020)

Hon spekulerar kring temat ”stora barnkullar” och undrar om det kan vara förklaringen till gängvåldet.

Vill nog kalla en sådan text för ”skrapa lite på ytan”. Visst är stora barnkullar en del av problemet, men jag anser att exempelvis den kulturella bakgrunden är en viktigare faktor.

Många vill ”helt enkelt” inte bli en del av Sverige. De vill behålla sin särart, det som ibland benämns ”utanförskap”.

Våra regeringar har under många år uppmuntrat till bevarande av kulturell särart genom ledordet ”mångkultur”.

Allt svenskt ska bespottas och ifrågasättas – men främmande kulturer anses ”vara lika mycket värda” oavsett vilka inslag de har av exempelvis kvinnoförtryck.

Varför anses det så ”hemskt” när Timell tafsar på en naken kvinna i en badtunna, som antagligen satt sig där frivilligt – men inte lika hemskt enligt vissa, när kvinnor könsstympas eller tvingas till äktenskap, inte sällan innan de hunnit bli vuxna?

Var är upprördheten då från vänsterfeminister och vår ”feministiska” regering?

Varför så stor upprördhet när Paolo Roberto köper sex, men inte samma upprördhet när kvinnor våldtas eller när Federley har en inneboende som är pedofil? Ser att många fortfarande hyllar och ”kärleksbombar” Federley under hans senaste inlägg på hans sida. Jag tycker det är stötande och vidrigt!

Gemensamt för alla medarbetare inom ”etablerad media”, är att de tassar på tå runt problemet.

Varför skrivs det exempelvis inte mer om anledningen till att Lars Vilks, fortfarande tvingas leva med livvaktsbeskydd, trots att han inte gjort något fel eller brutit mot någon lag?

Varför vågar ”etablerad media” inte nämna alla de problem som är förknippade med islam och utomeuropeisk invandring?

Jag tror jag vet varför:

De är en del av problemet.

Det är deras publiceringar där ”mångkultur” har förskönats och SD har svartmålats, som ligger till grund för många svenskars uppfattningar angående detta.

Deras vinklade texter har antagligen haft avgörande betydelse för valresultaten.

Glömmer exempelvis inte Expressens publiceringar kring valet 2010 då
SD kom in i riksdagen.

En känd förstasida och löpsedel med rubriken
”I dag röstar vi för Sverige mot främlingsfientligheten”, med en bild på en söndertrampad SD-valsedel.

Texten var skriven av samma Anna Dahlberg, som skrivit artikeln på Expressens ledarsida idag. Se länk, skärmbild 2.

Skärmbild 1, källa: ”Kan stora barnkullar förklara gängvåldet?”

Skärmbild 2, källa: ”Rösta nej till hatet”

Text: Ulf Möller

Den politiker jag avskyr mest just nu, är Annie Lööf

10 Dec

Annie Lööfs hantering av Federley-skandalen är antagligen den sämsta krishantering jag sett någonsin, oavsett parti.

Nu har det gått drygt tre veckor sedan Federley-skandalen blev känd för den stora allmänheten.
Så vitt jag har kunnat förstå, har Centerpartiet känt till pedofilrelationen i flera månader.

Och fortfarande väljer Annie Lööf att hålla tyst med undantag från nåt litet ”krystande” som varken gav klarhet eller svar på de frågor många ställer sig.

Hon lovade att hon skulle göra ett summerande uttalande för ett par dagar sedan, men som vanligt ljög hon. Istället har deras partikreterare gjort ett krystat uttlande som inte gör någon klokare.

Jag gissar att anledningen till att Centerpartiet har problem med att hantera denna kris, är att de själva varit involverade genom att de haft kännedom om pedofilförhållandet under en längre tid utan att agera. De blir ”medskyldiga” och vet inte hur de ska krångla sig ur detta ”med hedern i behåll”

Text; Ulf Möller

Skärmbild, källa: https://www.expressen.se/nyheter/loof-lamnar-inte-besked-om-federley-avskyvarda-brott/