Arkiv | maj, 2018

Svenskar diskrimineras i sitt eget land

31 Maj

Infödda svenskar, diskrimineras på olika sätt.

Exempelvis kan ”papperslösa barnfamiljer” som inte ens ha rätt att vistas i vårt land få socialbidrag och bostad i bland annat Malmö. De behöver alltså varken styrka sin identitet eller söka arbete och uppfylla andra villkor för att få bistånd och betald bostad.

Varför erbjuder Malmö betalda bostäder till illegala invandrare, samtidigt som det bevisligen finns många bostadslösa svenska medborgare både i Malmö och resten av landet?

Att Malmö är den kommun som tar emot störst belopp i ”utjämningsbidrag”: 4,9 miljarder 2017 och ännu mer i år – och att Malmö skulle varit i konkurs för länge sedan utan dessa pengar, gör knappast saken bättre. ”Lätt” att vara frikostig med andras pengar?

Svenska medborgare måste uppge fullständiga personuppgifter.

Det kollas upp om de exempelvis har några besparingar på banken, äger bil eller annan egendom.

Dessutom måste de stå till arbetsmarknadens förfogande och kunna uppvisa att de är inskriva på Arbetsförmedlingen, att de sökt ett visst antal jobb/månad osv.

”Papperslösa” kan även få tand- och sjukvård för 50:- utan att de behöver styrka sin identitet. Varför får inte svenska medborgare som betalat skatt samma kostnad för sin sjuk- och tandvård?

”Papperslösa” ska inte ha några rättigheter alls i vårt land: De ska utvisas. Regeringen och även den förra regeringen, har medvetet skapat en gråzon, som gör att illegala invandrare kan få vissa förmåner som inte en svensk kan få, trots att de egentligen inte har rätt att vistas i vårt land och borde tvångsutvisats.

Det är en skam för vårt land och ett hån mot de som arbetar och betalar skatt. Ett hån mot alla de äldre som lever på små pensioner och själva inte har råd att gå till tandläkaren, trots att de ofta har arbetat och betalat skatt under större delen av sitt vuxenliv.

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: Barn till papperslösa får fullt socialbidrag

Till dig som vill ha restriktivare vapenlagar:

25 Maj

Fungerar nog bra, eftersom de kriminella som idag missbrukar vapen till att råna, mörda osv, redan idag följer lagen och sannolikt därför även kommer att följa ”mer restriktiva vapenlagar”?

Kriminella som idag har skjutvapen har säkert licens osv?

Kriminella kan inte skaffa fram vapen på illegal väg om vi får ”mer restriktiva vapenlagar”? Kriminella kan inte själva tillverka vapen?

Du förlitar dig på att polis- och rättsväsende kommer att kunna se till att ”mer restriktiva vapenlagar” efterföljs?

Polis- och rättsväsende fungerar idag så bra att du litar på att de skyddar dig och andra enskilda laglydiga medborgare – och att vi därför inte behöver tänka på att beväpna oss och skydda oss själva?

Min inställning, är att ”mer restriktiva vapenlagar” främst slår mot laglydiga medborgare som exempelvis vill ha ett vapen för att skydda sig själv, sina anhöriga och sin egendom och bostad.

Det är för mig klart, att polis- och rättsväsende inte kommer att ge mig skydd den gång jag behöver det.

Det är också klart för mig att kriminella inte tar hänsyn till rådande lagstiftning, oavsett om den är ”mer restriktiv” eller ej.

Polis- och rättsväsende klarar varken av att upprätthålla dagens eller en framtida ”mer restriktiv” lagstiftning.

Anser att alla ska ha rätt till att inneha vapen för att kunna skydda sitt liv, sina anhöriga och sin bostad mot angrepp.

Menar inte att småbarn eller grovt kriminella ska ha laglig rätt att inneha vapen.

Men laglydiga myndiga medborgare bör ha denna rätt.

Idag har exempelvis icke-myndiga tonåringar i förorterna skjutvapen, granater osv.

Hur ska du klara dig mot dem vid ett angrepp? Tror du medlemmarna i de kriminella ungdomsgängen lämnar in sina vapen och blir ”laglydiga, snälla grabbar”, om vi får en mer restriktiv vapenlagstiftning?

Tror du att längre fängelsestraff för olaga vapeninneha, avskräcker dem från att bära och använda vapen?

Text: Ulf Möller

is-vapen-frankrike-460x329