Arkiv | september, 2015

”Migrationsverket: Läget är akut”

7 Sep

löfven-ensamkommande

Vilken är regeringens och alliansens lösning?

Svar: Ta in fler asylsökare! Bedriv en generös flyktingpolitik! Sverige är en humanitär stormakt!

Detta är rena vansinnet. Stora delar av svenska väljarkåren, media och de styrande politikerna befinner sig i en masspsykos.

Har aldrig varit säkrare än nu på att Sverigedemokraterna är det enda parti som har en vettig asylinvandringspolitik. Många verkar tro att SD vill stänga gränserna helt och kasta ut alla personer som redan har fått uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap.

Det stämmer inte. SD vill minska antalet beviljade upphållstillstånd med cirka 90%. Även om SD skulle styra Sverige, så skulle vi ta emot en del riktiga flyktingar. Det innebär att vi skulle ta emot en del som har verkliga asylskäl. Personer som kastar sina pass och id-handlingar skulle sannolikt få svårare att få asyl och uppehållstillstånd än idag. I dagsläget saknar över 90% av de som söker asyl giltiga pass och id-handlingar.

Ett av kraven för att beviljas asyl och uppehållstillstånd borde väl vara att myndigheterna i alla fall kan styrka identiteten på de asylsökande? Hur ska man annars veta vem man beviljar asyl och uppehållstillstånd och hur kan man annars veta att de verkligen har giltiga skäl att stanna i landet?

Dessutom vill SD att personer som beviljats uppehållstillstånd och som begår grova brott blir livstidsutvisade. Om jag inte har helt fel, så vill de även att personer som begår grova brott och som asylinvandrat och fått svenskt medborgarskap, ska kunna bli av med sitt svenska medborgarskap.

Oavsett SD:s syn, så anser jag att de som kommer hit och söker asyl , måste kunna styrka sin identitet för att kunna beviljas asyl, uppehållstillstånd och eventuellt medborgarskap. Eftersom i dagsläget bara knappt 10% av de asylsökande har giltiga pass och id-handlingar, så kanske vi redan där hade fått en rimlig nivå på mottagandet?

Att häva de permanenta uppehållstillstånden och eventuella svenska medborgarskapen för personer som ”visar sin tacksamhet” mot sitt nya hemland Sverige genom att begå grova brott, anser jag inte är rasistiskt eller omänskligt. Tvärtom. Livstids utvisning och upphävning av uppehållstillstånd eller eventuellt svenskt medborgarskap, är det enda vettiga. Allt annat är rena galenskapen!

Vilken är din inställning? Är det fel att kräva att de som söker asyl och uppehållstillstånd i vårt land i alla fall kan styrka sin identitet? Är det fel att livstidsutvisa grovt kriminella utlänningar eller att upphäva deras uppehållstillstånd och eventuella svenska medborgarskap?

I så fall: Varför anser du det är fel? Varför ska Sverige ta emot personer som vi inte ens kan styrka identiteten på eller grovt kriminella individer?

Eller tycker du som jag att SD synsätt i de här frågorna är det enda rätta och rimliga i dagsläget?

Jag anser inte SD:s politik är rätt i alla frågor, men när det gäller flyktingpolitik så är SD det enda parti som har ett realistiskt synsätt. Sen har de även en del annat vettigt i sitt program. Det finns inget extremt eller rasistiskt i Sverigedemokraternas principprogram.

Sjuklövern är däremot rasistisk mot den svenska befolkningen med sin vansinniga asylinvandringspolitik och annat som gör att svenska folket sätts i andra hand.

Som exempel kan jag nämna det faktum att illegala invandrare, så kallade ”papperslösa”, får tand- och sjukvård till ett subventionerat pris som ligger under det som fattigpensionärer, sjuka eller arbetslösa svenska medborgare betalar. Ett annat exempel är när folk vräks från sina bostäder för att de ska byggas om till asylboenden eller när gamla och sjuka inte får plats på äldreboenden samtidigt som äldreboenden byggs om till asylboenden. Är det sådant som sjuklövern menar när de talar om ”Allas lika värde”?

Text: Ulf Möller

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/migrationsverket-70-procent-av-anknytningsanvisningarna-spricker

Se även: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-redo-for-mote-med-merkel