Arkiv | september, 2022

Asylmassinvandring – en vinst för det svenska samhället?

18 Sep

Om ”mångkultur” och asylmassinvandring är bra:
Varför har i så fall orter med hög andel personer med invandrarbakgrund, samtidigt de största problemen med kriminalitet och högst andel som mottar försörjningsstöd?

Observera:

Jag påstår inte att alla asylinvandrare är kriminella eller att alla asylinvandrare mottar försörjningsstöd.

Självklart inte.

Jag vill få svar på:

Varför har samtliga kommuner och bostadsområden där det finns hög andel med invandrarbakgrund och många som mottar försörjningsstöd, de största problemen bland annat med kriminalitet?

Om asylinvandring och ”mångkultur” är bra och vinstgivande, borde dessa kommuner och områden, istället vara de som lyckats bäst?

Ett vanligt resonemang är:

”Utan invandring, hade vi inte haft en fungerande sjukvård och äldreomsorg”.

Så vitt jag vet:

Invandrare som grupp, mottar mer sjukvård och annan välfärd, än den ger tillbaka till samhället.

Många tycks medvetet försöka undslippa det faktum att invandrare också nyttjar vårt välfärdssystem?

Exempelvis inte ovanligt att personer som aldrig inbetalat en krona i skatt i Sverige, under hela sin tid i Sverige mottar försörjningsstöd eller garantipension?

= Livstids försörjning på skattebetalarnas bekostnad.

Enbart de exempel som media rapporterar om, med utlänningar som låtsas vara sjuka och/eller handikappade, borde vara tillräckligt för att inse att detta är ett stort problem?

Mitt intryck, är ett denna form av bedrägerier, är betydligt vanligare bland asylinvandrare, än bland övriga befolkningen.

Hur mycket belastas sjukvården av invandrarrelaterat våld, typ skjutningar?

Hur mycket belastas polis- och rättsväsende och kriminalvården, av personer med invandrarbakgrund?

Jag har inga problem med invandrare som sköter sig, arbetar och betalar skatt.

Problemet, är att deras insatser och skattepengar, tyvärr långt ifrån väger tyngre än de kostnader och resurser som gruppen personer med invandrarbakgrund medför.

Det påstås att cirka 1/4 av vårdpersonal är invandrare och att cirka 1/3 av läkarna är invandrare.

Har inte kollat närmare på siffrorna. Men antar att påståendet kan stämma.

Jag är övertygad om att de utomeuropeiska invandrarna och deras barn och barnbarn, mottar mer sjukvård, räknat i vårdtimmar, än den tid den del av dem som arbetar inom sjukvården, bidrar med.

Grundar detta på erfarenhet, av hur det sett ut under minst de senaste tio åren på de sjukhus och vårdcentraler jag har besökt. Majoriteten av de som har sökt vård, har varit invandrare. Majoriteten av de som arbetar där, har varit svenskar.

Jag är säker på att utomeuropeiska asylinvandrare och deras barn, innebär större kostnader och resurser för det svenska samhället än vad de bidrar med som grupp.

Är också säker på att de kommuner och områden som har största problemen med exempelvis kriminalitet och försörjningsstöd, är de som har hög andel asylinvandrare.

Två skräckexempel, är Malmö och Göteborg.

Två städer med hög kriminalitet och stor andel som mottar försörjningsstöd.

Göteborg och Malmö, hade varit i konkurs för länge sedan, om de inte fått årliga mångmiljardbelopp i utjämningsstöd.

Om ”mångkultur” och asylinvandring är bra och vinstgivande, borde Göteborg och Malmö haft god ekonomi, låg kriminalitet och låg andel som mottar försörjningsstöd?

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: Morgan Johansson: Gränsen är nådd för flyktingboenden

Grovt kriminella utlänningar skyddas av svenska myndigheter

13 Sep

I Sverige befinner sig personer som fått uppehållstillstånd eller svenska medborgarskap som ”flyktingar”, trots att de dömts för mord i sina ursprungsländer eller i Sverige.

En mördare som riskerar dödsstraff i sitt ursprungsland, utvisas inte från Sverige, oavsett vilka brott den begår och oavsett om den inte blivit svensk medborgare.

Mördare som dömts i sitt ursprungsland, anser jag självklart ska utvisas och straffas där.

Är personen ännu inte dömd, ska den självklart utvisas, så den kan genomgå rättsprocessen i sitt ursprungsland. Det är deras sak att döma och straffa.

Jag anser det är sinnessjukt, att en person kan begå vilka brott den vill i Sverige och inte utvisas eftersom den riskerar dödas eller torteras i sitt ursprungsland.

I Sverige skyddar vi mördare och andra grovt kriminella utlänningar.

Istället för att utvisa dem och låta deras ursprungsländers lagstiftning vara gällande, låter vi mördare och andra grovt kriminella undslippa straff. De straffas inte i Sverige för brott de begått i sina ursprungsländer.

Istället för fängelse i Sverige, eller dödsstraff i sina ursprungsländer, får de garanterad livstids försörjning i Sverige på skattebetalarnas bekostnad – oavsett vilka brott de begår i Sverige.

Känner att denna text är svår att få kort och tydlig, eftersom jag blir mycket frustrerad när jag tänker på detta.

Hur kan vi låta mördare från andra länder få flyktingstatus i Sverige och slippa straff, istället för att de utvisas och får dödsstraff i sina ursprungsländer?

Jag kan inte minnas att jag läst om att personer som dömts till livstids fängelse eller dödsstraff i USA, lyckats ta sig till Sverige och få asyl.

Kan bero på, att de i USA ser till att de misstänkta för grova brott, tvingas sitta inlåsta under rättsprocessen och att deras fängelser är relativt rymningssäkra?

Kan också bero på att USA aldrig hade accepterat att en som begått mord eller terrordåd i USA, kan gömma sig i Sverige?

De hade skickat ett flygplan med beväpnade, som hade gripit personen på svenskt territorium, oavsett vad de svenska myndigheterna hade ansettt om detta.

Vad anser du:

Är det rätt och rimligt, att personer som mördat i sina ursprungsländer, kan slippa utvisning om de riskerar tortyr eller dödsstraff?

Är det rätt och rimligt att personer som riskerar tortyr eller dödsstraff, kan begå hur många mord, våldtäkter och andra grova brott de vill, i Sverige, utan den minsta risk för att bli utvisade?

Sammanfattningsvis:

Den som riskerar dödsstraff eller tortyr, utvisas inte, oavsett hur många mord, våldtäkter eller andra grova brott den begår i Sverige.

Även om den inte blivit svensk medborgare, är den garanterad livstids försörjning på skattebetalarnas bekostnad.

Den kan fortsätta mörda, våldta, misshandla, råna osv, under resten av sitt liv i Sverige.

Och vänstern applåderar.

Fråga Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, Linda Snecker. Hon menar det är fel att utdöma ”livstids” straff för dessa monster. Skrev det inom citationstecken, eftersom svenska livstidsstraff i praktiken inte är livstid. I genomsnitt avtjänar de som dömts till livstids fängelse, 16 år i fängelse.

Linda Snecker, anser att 16 år är för lång tid och för hårt straff för de som begått mord.

”Ingen blir bättre av att vara inlåst”, är hennes motivering.

Min åsikt, är ett alla som begått mord, ska låsas in på riktig livstid, så allmänheten slipper riskera utsättas för dessa i framtiden.

Är de inte svenska medborgare som är födda i Sverige, anser jag de villkorslöst ska utvisas. Oavsett vilka konsekvenserna kan bli i deras ursprungsländer.

Har de blivit svenska medborgare och begått grova brott i Sverige, anser jag att de undantagslöst ska fråntas sina svenska medborgarskap och utvisas.

Vad anser du?

Text: Ulf Möller

Skärmbild. Ett av många exempel. Vi har exempelvis klanledare i Göteborg som är dömd för mord i Libanon. Källa:

Kirunamördare ses som konvertit – kan inte utvisas

Klimataktivister hycklar?

11 Sep

Klimataktivister som använder ström, använder olika typer av fordon för att transportera sig osv, är hycklare?

Jag tycker man kan börja med att koppla bort dem från elnätet, beslagta deras mobiler och förbjuda dem från att använda exempelvis flyg, buss, tåg eller bil.

Egentligen skulle de även tvingas vara utan kläder, eftersom tillverkning av kläder ger ”klimatavtryck”?

Först när de visat att de kan leva utan detta och att de gärna offrar detta för att ”rädda klimatet”, kan jag börja ta dem på allvar.

Kommer aldrig att ske?

Min uppfattning, är att klimataktivister är som bortskämda och störda barn.

De kan hindra trafik, skadegöra bilar osv.

De försvårar livet för laglydigt folk.

Själva offrar de, så vitt jag kan se: INGENTING.

Text: Ulf Möller

Bildkälla: Hundratals tågade i miljömarsch genom Majorna

Valet 11 september 2022 – sista gången de rödgröna har möjlighet att vinna?

11 Sep

Oavsett vilken regering vi får efter valet idag, står den inför en i det närmaste omöjlig uppgift.

Kanske man kan minska den negativa utvecklingsspiralens hastighet, men jag tror inte det går att bromsa den helt. Vi har många problem som sannolikt kommer förbli olösta – och som istället kommer att förvärras. Exempelvis kriminalitet.

Jag kan ändå se en skiljelinje mellan de rödgröna och de borgerliga:

De borgerliga vill försöka bromsa den negativa utvecklingsspiralen.

De rödgröna verkar inte tycka att problemen är så stora och verkar inte heller ha en plan för hur den negativa utvecklingen ska bromsas. De tycks i många fall förneka att Sverige haft en negativ utveckling, som till stor del grundar sig i en ansvarslös asylpolitik.

V, MP och C förespråkar fortfarande asylmassinvandring. Det kan man se i deras partiprogram.

Även S bedriver en asylmassinvandrings-politik, som de i sitt program ljuger om och försöker förminska.

De påstår vi har låg invandring och att vi befinner oss på ”lägsta EU-nivå”.

De borgerliga kan sägas ha ett relativt stabilt regeringsunderlag, där åtminstone KD, M och SD är överens om många och viktiga frågor, även om det kan skilja i detaljera.

De rödgröna består av partier, som inte klarar samarbeta och som inte tycks vara överens om några viktiga frågor.

Det är ofattbart, att någon kan tänka sig lägga sin röst på de rödgröna, när det borde vara uppenbart att vi kommer få den sämsta regeringen någonsin om de rödgröna bildar regering?

Hur ska V, MP, S och C kunna samarbeta och leda landet?

Är tanken, att S och C ska bilda regering och hålla MP och V utanför, men ändå räknar med att få deras stöd?

För mig, går inte ekvationen ihop.

Rödgröna röra som kommer bli ytterst skadlig för vårt land och som kommer innebära att det skapas stora problem för kommande generationer.

Fyra år till med vanstyre, är antagligen ”spiken i kistan” för Sverige.

Jag kan samtidigt, se det som att om de får chansen att i ytterligare fyra år föra en destruktiv politik, så kanske många av de som röstar rödgrönt idag, under de kommande åren, får en svidande erfarenhet, som kanske innebär att de kommer förstå att de rödgröna är skadliga för Sverige?

Menar: Om de får styra i ännu en mandatperiod, kanske det kan innebära, att vi i framtiden slipper rödgröna regeringar för alltid?

Text: Ulf Möller