Arkiv | april, 2020

Nedstängning: Kostnader och konsekvenser

25 Apr

panic-lockdown-HD-2

Övertygad om att regeringen utbetalar miljardbelopp till den som lyckas presentera en bra lösning på coronakrisen.

Den som lyckas presentera en ”lösning”, blir hyllad som hjälte och kan räkna med att bli förmögen.

Nedstängning av samhället kommer sannolikt få värre konsekvenser än nuvarande ”flockimmunitet”-strategi, eftersom kostnaderna blir så stora att vi under kommande år inte kommer kunna upprätthålla en välfärd eller sjukvård som ens klarar ”normalläge”.

Du kanske vill att vi ska ”rädda” några hundra eller tusen liv i närtid, och istället ”offra” kanske tiotusentals eller hundratusentals liv de närmaste åren?

Nedstängning innebär ökat antal konkurser, ökad arbetslöshet, ökat biståndsberoende, sämre privatekonomi och sämre samhällsekonomi pga minskade skatteintäkter, vilket ”automatiskt” leder till ökad psykosocial ohälsa och sämre sjukvård:

Det är ett pris du är beredd att ta för att vi ska leka ”hjältar” de närmaste månaderna?

Att konsekvenserna kan bli så stora att vi aldrig mer kan få en fungerande välfärd och sjukvård, bekymrar dig inte?

”Helt ok”, om tiotusentals människor dör de närmaste åren pga försämringar i välfärd och sjukvård och pga psykosocial ohälsa som orsakas av konkurser, arbetslöshet och biståndsberoende?’

”Helt ok”, om vi de närmaste åren inte kommer ha en fungerande välfärd och sjukvård som klarar ”normalläge”, än mindre en eventuellt kommande ny pandemi?

Konsekvenser i form av lägre skatteintäkter, kommer ”automatiskt” leda till sämre välfärd och försämringar inom exempelvis sjukvården.

Ser man inte sambandet:

Att ökat antal konkurser, ökad arbetslöshet, försämrad privatekonomi, ökat biståndsberoende, lägre skatteintäkter, ger ökad psykosocial ohälsa och försämringar i välfärd och sjukvård – kan jag bara beklaga.

Vissa tycks inbilla sig att ”Ekonomin är obegränsad” och att ”En struntsak som pengar och skatteintäkter påverkar inte välfärden eller sjukvården”

Beklagligt.

Text: Ulf Möller

Coronakrisens ”proffstyckare”

24 Apr

28400-le-point-sur-le-coronavirus

Noterbart är att ingen av de ”proffstyckare” jag läst hittills, har presenterat en bättre alternativ lösning, som ger garanterat bättre slutresultat.

Vissa länder som delvis stängt ner sina samhällen, har högre dödstal än Sverige.

Andra länder, som exempelvis Danmark, har lägre dödstal, men nu börjar folk tröttna på karantän och har de senaste soliga dagarna börjat vistas i stora folkmassor igen.

Flera länder har förberett att börja häva sina karantäner och vi vet inte vilka konsekvenserna blir av detta.

Räcker med EN smittad, för att smittspridningen ska sätta fart igen.

Jag menar, att de som infört olika karantänsåtgärder bara drar ut på processen.

Priset och konsekvenserna av nedstängning är så stora, att sjukvården de närmaste åren inte ens kommer ha resurser att klara ”normalläge” – än mindre en eventuellt ny kommande pandemi.

”Det man tjänar in på gungorna förlorar man på karusellen”.

Sverige ”tar smällen” nu istället för att dra ut på processen.

Undrar om de som skriker om ”Karantän!”, har problem att ta vuxna beslut, eftersom de tycks mena att det är politikers och myndigheters sak att bestämma om de får vistas ute bland folk eller ej.

Undrar också om dessa gaphalsar har tänkt igenom kostnaderna och vilka konsekvenserna en nedstängning av samhället skulle bli.

De vill kanske försöka ”rädda” några hundra liv de närmaste månaderna, till priset av att tusentals eller tiotusentals liv offras på längre sikt pga att sjukvården kommer sakna resurser.

”Nedstängning”, innebär ökat antal konkurser, ökad arbetslöshet, sämre privatekonomi, ökat biståndsberoende och sämre samhällsekonomi, vilket ”automatiskt” leder till ökad psykosocial ohälsa och sämre sjukvård.

Men det har förstås inte coronahysterikerna tänkt på?

Bra beslut fattas aldrig i panik.

Hoppas inte vår regering och våra myndigheter viker sig för högröstade coronahysteriker.

Text: Ulf Möller

Coronakrisen: Bra beslut fattas aldrig i panik

24 Apr

panic-lockdown-HD-2

De nedstängningsåtgärder vissa föreslår, innebär att vi under många år framåt inte kommer kunna upprätthålla en sjukvård som ens klarar ”normalläge”, än mindre en eventuellt kommande ny pandemi.

Är väl inte svårt att fatta att ökat antal konkurser, ökad arbetslöshet, ökat biståndsberoende, sämre privatekonomi och sämre samhällsekonomi, ”automatiskt” innebär ökad psykosocial ohälsa?

Ifall vi ”räddar” några tusentals liv i närtid genom drastiska åtgärder, innebär det sannolikt att tiotusentals eller kanske hundratals liv kommer att ”offras” de kommande åren?

Detta pga ökad social ohälsa och minskade resurser och sämre ekonomi, som bland annat innebär försämrad sjukvård.

Bra beslut fattas aldrig i panik.

Det de förslår är panikåtgärder, som kommer innebära värre konsekvenser.

Fast de som drabbats av cornoahysteri ser bara till dödstalen i närtid, dvs i praktiken sannolikt de närmaste tre månaderna:

Att många fler kommer dö inom de närmaste åren om deras panikåtgärder genomförs, verkar de inte greppa?

Text: Ulf Möller

PANAMA-NETHERLANDS-HEALTH-VIRUS-CRUISE

Varför presenterar ni era ”lösningar” på coronakrisen först nu?

21 Apr

Läst en del texter från ”experter” och även från ”vanliga facebookanvändare” som uttalar sig kritiskt mot den svenska coronastrategin och som menar:

”Så här skulle man gjort istället för flera veckor eller månader sedan”

Ok – varför presenterade ni inte era ”lösningar” för flera veckor eller månader sedan, utan först nu, när det ”är för sent”?

Många har drabbats av ”coronahysteri” eller kanske man kan kalla det ”coronapanik”, när hela länder stänger ner delar av samhället?

Corona är inte ofarlig – men dess dödlighet och annat har uppförstorats.

Ganska övertygad om att vi inom cirka ett halvår kan se tillbaka på detta och tycka att Sverige intog ett förnuftigt förhållningssätt, samtidigt som många länder drabbades av panik och genomförde ogenomtänkta beslut, som kommer visa sig få många negativa konsekvenser:

Ökad arbetslöshet, ökat biståndsberoende, sämre privatekonomi, sämre samhällsekonomi osv – vilket ”automatiskt” leder till ökad psykosocial ohälsa.

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0nxlGB/atgarderna–dodligare-an-coronaviruset

corona debatt 2

 

”Kravaller i Paris mot polisens agerande”

20 Apr

kravaller paris

”Dom har nämligen fått nog av polisens behandling av etniska minoriteter”

Jag har för länge sedan fått nog av ”etniska minoriteter” som vägrar integrera sig och som ställer till med stora problem!

Tycker ”etniska minoriteter” som känner sig orättvist behandlade när de blir försörjda av sina värdländer, bör återvända till sina ursprungsländer, så slipper de vara ”i minoritet” och dessutom får de kanske fler och bättre förmåner där, eftersom de tydligen nu anser att de är ”orättvist behandlade” och i så fall kan man ju tänka de känt sig ”mer rättvist behandlade” i de länder de kommit ifrån?

Finns antagligen relativt många av dessa som känner sig som ”orättvist behandlade etniska minoriteter”, som är födda i Frankrike – men om de är födda i Frankrike och vägrar bli en del av det franska majoritetssamhället, tycker jag de ska flytta till de länder som de har sina etniska ursprung i.

Känns som det vuxit fram ett hat inom mig mot sådana här personer.

De som tror på ”alla människors lika värde” och ”mångkultur”, kanske anser att det är ”bra och rätt” att dessa ”minoritetsgrupper” ”protesterar mot orättvisorna”.

EN konsekvens av deras våldsamma agerande, borde vara att alla bidrag dras in.
En annan konsekvens, borde vara att de lagförs och i bästa fall utvisas.

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: https://www.expressen.se/nyheter/kravaller-i-paris-skot-fyrverkerier-mot-polis/

Coronakrisen: ”Myndigheterna måste lösa detta”

19 Apr

Verkar som många inbillar sig att ”myndigheterna ska lösa det här”, när det gäller coronakrisen.

Svenskar verkar sätta för stor tilltro till att myndigheterna ”ska fixa” olika saker. Jag tycker det är märkligt, med tanke på att vi har en regering, myndigheter, ”rättsväsende” osv, som hittills inte ”lyckats fixa” ett tryggt samhälle åt oss.

Varför skulle de ”plötsligt” lyckas nu när det är en pandemi som drabbat oss, när de inte lyckats i ”vanliga fall”?

Du som förväntar dig att myndigheterna ”ska lösa” coronapandemin, kanske kan presentera dina förslag till lösningar och skicka dem till myndigheterna och regeringen?

Tänker mig att de är tacksamma om du kan presentera en bra lösning på detta.

Du kan säkert räkna med att bli miljardär om du kan presentera en lösning som gör slut på coronakrisen.

Du tackar väl inte nej till en förmögenhet?

Text: Ulf Möller

danger

”Coronahysteri” eller ”coronapanik”

19 Apr

corona hund
Många länder verkar ha drabbats av ”coronahysteri”.

Visserligen dör folk – men det dör människor varje år av ”vanlig influensa” också.

Coronahysterin eller coronapaniken har gått till överdrift.

Sveriges hållning är för en gångs skull balanserad i förhållande till många andra länders.

De länder som delvis ”stängt ner”, måste förr eller senare börja öppna upp – och det räcker att det finns EN smittbärare för att smittspridningen sen ska ta fart igen.

De drar ut på processen.

De samhällsekonomiska förlusterna och de psykosociala konsekvenserna av att stänga ner, blir gigantiska.

Sunt förnuft talar för att det är bättre att de som ingår i riskgrupper håller sig isolerade och att övriga kan leva sina liv ungefär som vanligt.

Text: Ulf Möller

Sveriges coronastrategi är rätt

19 Apr

Kritiken mot Sveriges coronastrategi har varit hård från vissa håll.

Min inställning, är att Sverige gör rätt.

De länder som stängt ner, kommer bara dra ut på processen. Möjligt det blir en viss minskning i antalet dödsfall genom dessa åtgärder – men de kommer ändå inte undan helt – och kostnaden blir stor:

Ökad arbetslöshet, ökat antal konkurser, ökat biståndsberoende, sämre privatekonomi, sämre samhällsekonomi osv.

Vilket ”automatiskt” bidrar till ökad psykosocial ohälsa.

Det man ”vinner på gungorna förlorar man på karusellen”.

Text: Ulf Möller

ride-3674950_1280

”Myndigheten för stöd till trossamfund”

19 Apr

Jag kände inte till existensen av:

”Myndigheten för stöd till trossamfund”

Din religiösa övertygelse, politiska uppfattning osv, är din privatsak – inget som staten ska blandas in i!

Blir frustrerad:
Vi lever i ett ”dårhus”!

Varför ska jag som skattebetalare tvingas vara med och finansiera din religiösa verksamhet?

Ge mig ETT bra skäl. Gärna flera.

Jag kan ge dig många skäl till att det är fel att din religionsutövning, ska finansieras av mig och andra som inte är intresserade – här är ett par:

• Dina fritidsintressen, anser jag du själv ska finansiera.

Vilket exempelvis innebär, att om du är intresserad av att spela schack, kan du inte räkna med att staten ska stå för kostnaden av schackbräde och pjäser.

Vissa intressen, som exempelvis fallskärmshoppning eller segling, kanske blir för kostsamma för dig att finansiera med egen ekonomi:

Inte mitt problem.

Jag kan heller inte köpa allt jag pekar på.

• Jag vill att de pengar jag inbetalar i skatt, exempelvis ska användas till en fungerande sjukvård och annat jag kan ha behov av.

Inte till dina fritidsintressen, ”menskonst”, ”genusforskning”, ”hbtq-certifiering” och liknande idiotprojekt, som är sånt jag klarar mig bäst utan.

Du får gärna utöva en viss religion eller ha ett visst fritidsintresse, så länge du inte skadar andra.

Men räkna inte med att jag vill vara med och finansiera exempelvis dina golfklubbor eller bönemattor.

Om du exempelvis vill ha en föreningslokal eller ”gudstjänstlokal”, får du och andra medlemmar själva stå för hyreskostnaden. Ni kan inte räkna med att vi som varken är medlemmar eller intresserade, ska vara med och betala hyreskostnaden för er lokal.

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndigheten_f%C3%B6r_st%C3%B6d_till_trossamfund

statsbidrag religion

”Läkemedelsverket: Ett par år till vaccin mot corona”

18 Apr

läkemedelsverket

Jag tycker att ”ett par år” är lång tid att vänta på ett vaccin, med tanke på att hela världens forskare, experter osv kan vara inblandade och att de har tillgång till all möjlig teknisk utrustning osv och att de som lyckas få fram ett vaccin bör kunna tjäna en förmögenhet:

Tyder enligt mig på, att vi inte är ”så utvecklade” och ”framstående” som det ibland framställs som, eftersom ett virus kunnat ”överlista” oss och lamslagit hela världen.

Jag kan tycka, att det borde finnas kunskap om hur likartade virus fungerar och är strukturerade.

Tycker det borde finnas en ”karta” där man i minsta detalj kan se hur viruset är uppbyggt och ett ”schema” för hur man kan ”slå sönder” dess fortplantningsförmåga i kroppen.

Detta är områden där vi borde haft mer forskning och kunskap:

En pandemi riskerar utrota oss eller åtminstone orsaka stora skador på vårt samhälle och jag kan kortfattat tycka så här:

De hundratals miljarder Sverige strösslar på asylinvandsringsrelaterade kostnader, utlandsbistånd och EU-avgifter, borde istället gå till att förbereda oss för kommande pandemier.

Vi klarar oss bra utan asylinvandring, EU och bistånd till utlandet – men bevisligen har vi inte en sjukvård som klarar ”normalläge” och än mindre en pandemi?

Har inte svenska skattebetalare rätt till en fungerande sjukvård och ett skydd mot kriser typ pandemier?

”Hjälpa hela världen”, samtidigt som våra medborgare dör på grund av att det saknas resurser och beredskap?

I framtiden vill jag inte se en enda krona gå till asylinvandring, EU eller utlandsbistånd!

Varenda en av dessa pengar, bör istället satsas på sjukvård, äldreomsorg och krisberedskap!

Slopa även exempelvis ”presstöd”, statliga bidrag till ”genusforskning”, ”hbtq-certifiering”, ”menskonst” osv:

Det är inte ”genusforskning” eller ”hbtq-certifiering” vi behöver!

Klarar mig bra utan allt detta!

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/lakemedelsverket-ett-par-ar-till-vaccin-mot-corona/