Ompröva alla beslut om permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap, som är fattade efter 1 januari 1995?

21 Aug

”Världens första feministiska regering” och dess stödpartier, har visat vilka de prioriterar och låtsas ha medkänsla för, när de exempelvis fattar beslut om att 9000 afghanska män utan asylskäl ska få stanna kvar i landet, samtidigt som det finns bostadslösa svenska medborgare, fattigpensionärer, sjuka och handikappade, som jag anser bör ha mer rätt till de pengar och resurser som nu strösslas bland annat på män som ljugit om sin ålder och annat.

Det rör sig om mångmiljardbelopp som varje år läggs på välfärdsmigranter som ofta kommit hit och fått asyl och uppehållstillstånd, utan att ens ha behövt styrka sin identitet.

Med andra ord, vet vi inte vilka många av de som uppehåller sig i vårt land egentligen är.

Jag anser att exempelvis svenska pensionärer som många gånger har arbetat och inbetalat skatt under större delen av sitt vuxenliv, har mer rätt till vår välfärd, än personer som kommer hit på tvivelaktiga grunder utan att styrka sin identitet och bakgrund, för att bli försörjda på de svenska skattebetalarnas bekostnad, har.

Istället för att pensionärer, handikappade, sjuka och andra som är födda i vårt land, ska tvingas få en sämre levnadsstandard genom olika nedskärningar, avgiftshöjningar och skattepåslag, för försöka att kompensera de gigantiska kostnaderna för asylmassinvandring som blir synlig genom att kommun efter kommun redovisar underskott i sin budget, anser jag vi ska spara in pengar där det är mest logiskt att spara:

Genom att alla välfärdsmigranter och kriminella utvisas.

Först och främst, anser jag att alla grovt kriminella ska ut ur landet. Har de asylinvandrat och ägnar sig åt grov kriminalitet, anser jag att deras uppehållstillstånd och även eventuella svenska medborgarskap ska dras tillbaka.

Har de bott länge i Sverige, integrerat sig bra och försörjer sig själva, ser jag inget direkt problem med att de får stanna kvar.

Jag anser att de flesta som kommit hit de senaste tio åren eller kanske ännu längre tillbaka, ska utvisas. Rör sig nog om minst cirka en halv miljon personer som jag anser bör utvisas.

Ska jag hårdra det, anser jag att alla beslut som fattats om permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap efter att Sverige gick med i EU 1 januari 1995, bör omprövas.

Nu är det väl tillräckligt fredligt i länder som Syrien, Afghanistan, Iran, Somalia, Irak och liknande länder som de kommit ifrån? Vad hindrar i så fall att de återvänder till sina ursprungsländer?

Om exempelvis en halv miljon eller kanske till och med så många som cirka en miljon personer utvisas, varav de flesta sannolikt är bidragsberoende, så bör vi kunna spara in mångmiljardbelopp varje år som vi slipper ha dem här och belasta vår offentliga ekonomi?

Blir många lediga platser i fängelserna också och vi slipper en massa utgifter för kostsamma utdragna rättegångar osv.

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/

feministisk regering

Annonser

Utvisa alla grovt kriminella invandrare!

13 Aug

Grovt kriminella icke-svenska monster slipper ofta utvisning, eftersom de ”riskerar bli illa behandlade i sina ursprungsländer”.

Uppriktigt sagt, bryr jag mig inte om i fall de blir ”illa behandlade” i de länder dit de utvisas.

Kan till och med tycka det är rättvist om de blir illa behandlade, även om det inte gör skadorna de orsakat på sina offer, ogjorda.

Jag menar tveklöst, att alla icke-svenskar som begår grova brott i Sverige, ska utvisas.

Om du kommit hit som invandrare och begått grova brott och hunnit erhålla svenskt medborgarskap, anser jag ditt medborgarskap ska upphävas.

Det minsta man kan begära av en som kommer som gäst till vårt land, är väl att den inte ska begå grova brott?

Jag ser inget märkligt med att man villkorar deras uppehållstillstånd och medborgarskap.

Jag skulle gärna också se att svenskar som begått grova brott blir utvisade. Men skillnaden mellan dem och invandrare, är att vi inte har nåt ursprungsland att utvisa dem till.

Personer som är födda i Sverige och enbart har svenskt medborgarskap, kan inte utvisas. Inget land vill ta emot dem.

Om ursprungslandet vägrar ta emot en grovt kriminell, tycker jag man kan göra ett avtal med ”låglöneländer” i Afrika eller Asien, som mot betalning binder dem att ta hand om avfallet som vi inte vill ha i Sverige.

Blir billigare för svenska skattebetalare att betala en kostnad till nåt ”lågkostnadsland” för att förvara monstren i deras fängelser, än att vi ska ha problem med dem i Sverige.

Handlar inte i första hand om att få ner den ekonomiska kostnaden, även om den är viktig.

För mig är den psykosociala vinsten det viktigaste och avgörande.

Många potentiella offer och anhöriga kan slippa framtida lidande genom att vi regelmässigt livstidsutvisar och omplacerar grovt kriminella icke-svenskar.

Jag bryr mig inte om i fall de ”inte trivs” exempelvis i ett etiopiskt eller indonesiskt fängelse.

Eller varför inte transportera dem till Haiti? Haiti skulle nog inte säga nej till extra inkomster till statskassan, med tanke på hur dåligt de har det?

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6860234

trump 2

Klimathysteri – ett verktyg för världsherravälde?

26 Jul

1-1507126157-tidrakning

Redan för cirka 50 år sen, i början av 70-talet, eller ännu längre tillbaka, fanns det klimathysteriker som varnade för att vi inom tio eller kanske tjugo år skulle uppleva en katastrof och att exempelvis isarna på polerna skulle smälta.

Efter att den tidsram de angav hade passerats, kan jag inte se att dessa klimathysteriker har framfört en offentlig ursäkt, för att deras ”prognoser” visat sig vara helt felaktiga.

Trots att de bevisligen hade fel, har de ännu idag efterföljare, som exempelvis Greta Thunberg.

Greta Thunberg och hennes gelikar varnar också för ”klimtkatastrof” inom några år. De menar att vi redan idag ser stora delar av denna ”klimatkatastrof”.

Min gissning, är att de för att försöka skrämma upp folk ännu mer och för att försöka få in mer pengar till sina projekt, kommer att korta tidsramarna för sina prognoser.

De kommer ”trappa upp” sitt klimathysteriska budskap och ”prognoserna” blir aggressivare. Tidsramarna blir snävare.

Om exempelvis budskapet:

”Vi kommer gå under om tio år om inget radikalt och stora uppoffringar görs”, inte fungerar tillräckligt effektivt, kanske de istället börjar tala om:

”Klimatkatastrof inom fem år” eller:

”Klimatkatastrof inom tre år”.

Kanske till och med:

”Jordens undergång inom ett eller högst två år”

Eller när de blir riktigt desperata:

”Vi har bara några månader, veckor eller dagar på oss innan det oundvikliga slutet för allt liv på jorden kommer”.

Som jag ser det, är de krafter som ligger bakom dessa alarmerande lögner, intresserade av att vi ska tappa tilliten till oss själva och infoga oss i en global diktatur.

De vill att vi efter att vi blivit ”livrädda”, mer eller mindre frivilligt ska överlämna kontrollen över våra liv och alla viktiga samhällsfunktioner, till ”experter” och beslutsfattare som påstås veta bättre.

Ett pyramidspel som bygger på att skrämma upp de som står längst ner på stegen, så pass att de fruktar för sina liv och sin framtid.Detta innebär automatiskt en ökad centralisering av makten.

EU ingår i detta koncept.

Jag menar på fullt allvar, att vi har mäktiga intressen och många nyttiga idioter som aktivt arbetar för att vi ska känna oss otrygga och vill att välfärdssystemet ska sönderfalla, så att vi kommer att ropa efter ”En stark ledare” (=världsdiktator, antikrist).

En av de som ligger bakom detta, är George Soros. Kanske en av de ondaste människorna i världen.

 

Text : Ulf Möller

Skärp lagstiftningen för människosmuggling, gömma ”flyktingar” och försök att stoppa utvisningar

8 Jul

 

I Afrika bor det en bra bit över 1 miljard människor och kontinenten beräknas ha fördubblat sin befolkning till 2050 och kanske fyrdubblat den inom 70 år.

På vilket sätt kan asylaktivister som smugglar välfärdsmigranter från Afrika över Medelhavet till Europa, mena att de gör en god gärning?

Inser de inte, att oavsett hur många båtar de fyller med potentiella asylsökare, så föds det sannolikt fler kommande asylsökare, än vad de hinner ha i båtarna, även om de skulle köra för fullt 24 timmar/dygn?

Vad är asylaktivisternas och människosmugglarnas syfte?

Vill de att alla de hundratals miljoner som kan tänka sig migrera till Europa, ska tillåtas göra det?

Hur ska vi kunna bibehålla vår välfärd, om vi tar emot exempelvis 50 miljoner afrikanska asylsökare per år?

Det är ungefär så många som en tiondel av EU:s nuvarande befolkning.

Hur ska vi kunna skaffa fram bostäder och försörjning till alla dessa?

Varför ska de komma hit, när det är fred i de flesta afrikanska länder och att de därför saknar giltiga asylskäl?

Även om det drabbar en del riktiga flyktingar, så vill jag att EU stänger sina gränser för asylsökare och kraftigt förstärker sitt gränsskydd.

Straffen för de som försöker hindra utvisningar och de som hjälper välfärdsmigranterna att ta sig till EU exempelvis via båtar på Medelhavet, måste skärpas.

Jag anser att det handlar om grov kriminalitet, som bör ge flera års fängelse.

Stränga straff, kommer sannolikt avskräcka de flesta att försöka underlätta för välfärdsmigranter att ta sig till EU.

Exempelvis bör straffet för att gömma ”flyktingar” vara kanske minst ett års fängelse.

Inte som i Sverige idag, där de som gömmer ”flyktingar” slipper åtal och straff och där organisationer som exempelvis Svenska kyrkan är involverade i att gömma undan ”flyktingar”.

I Sverige får alla asylsökare som har giltiga asylskäl, uppehållstillstånd.

Därför är det uppenbart att de som gömmer ”flyktingar”, inte gömmer flyktingar, utan det handlar om personer som av andra skäl vill uppehålla sig i vårt land?

Hade de haft giltiga asylskäl, hade de inte behövt gömma sig.

Text: Ulf Möller

Skärmdump:
https://www.mvt.se/familj/han-har-gomt-manga-genom-aren-9730492.aspx

gömt

Några av de skäl som ledde till att jag lämnade Svenska kyrkan

22 Maj

Några skäl för mig att lämna Svenska kyrkan, var att jag inte vill att mina pengar ska användas till att finansiera, exempelvis:

• Moskébyggen

• Imam-löner

• Föreläsningar om islam, ramadan o.dyl

• Gömma undan och försörja migranter som fått avslag på sina asylansökningar.

• Löner till personer som upphöjer Greta Thunberg till Jesus efterföljare eller profet.

• Löner till personer som förespråkar asylmassinvandring och böneutrop

• Löner till personer som använder kyrkklockor för att störa yttrandefriheten.

• Löner till ärkebiskopar och präster som anser att islam och kristendom är likvärdiga och att ”profeten Muhammed” förtjänar samma respekt som Jesus.

• Dragqueens ska läsa sagor i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan bygger moské

Imam anställs av svenska kyrkan

Imam talar om ramadan i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan hjälper gömda migranter

Kyrka twittrade att Greta Thunberg var Jesus efterträdare – lämnar Twitter efter kritik

Greta Thunberg är en profet i vår tid

Svenska kyrkan: Vi måste vänja oss vid muslimska böneutrop

Ringde i kyrkklockorna – för att tysta seminarium

Muhammed lika bra som Jesus enligt svenska biskopar

Dragqueens ska läsa sagor i Svenska kyrkan

Han flyttar in i kyrkan för att stödja unga flyktingar

Svenska kyrkan anordnade stödkonsert för IS-barns rätt att komma till Sverige

Domkyrkan bjuder in till koranstudier 

Text: Ulf Möller

60539481_430656934426668_3821396982103015424_n

Det är nu historien om Michael Skråmo börjar

17 Maj

__________________________________________________________

Min slutsats till varför Skråmo är i livet och gömmer sig:
__________________________________________________________

Svensk media meddelar att Michael Skråmo med fru är döda. Inga bevis har visats utan detta är endast rykten. Jag menar att så länge detta inte bevisats, är han i livet. Det finns ingen annan slutsats man kan dra. Jag skall här beskriva varför jag är övertygad om detta och vad som sedan kommer att hända..

1.
Skråmofamiljen har klarat sig vid fronten i ett krig som varade i 8 år.

2.
2 veckor innan krigsslutet dödas Skråmo med fru.

3.
Mormor påstår att båda är döda. Och hela svensk media köper dödsbudet utan bevis eller något ifrågasättande.

4.
Skråmo med fru inser naturligtvis att IS kommer att falla. De har 7 barn som de naturligtvis vill rädda. Om de träder fram med barnen kommer ingen av dem att komma till Sverige då Skråmo och frun kommer att ställas inför rätta kommer de att få gömma sig med barnen i t.ex. Irak resten av sina liv.

Det är dock inga problem då både Skråmo, frun och barnens mormor har flera identiteter. Mormodern har enligt uppgift agerat som rekryterare åt IS. Men ett liv med att försörja en stor familj i Irak är inte så lockande.

5.
Ett smart drag är att sprida ut att Skråmo med fru är döda. Då ökar möjligheterna för deras barn att komma i säkerhet avsevärt. Mormodern är IS anhängare och morfadern vet ingen vart han står, men han verkar väl förtrogen med Syrien och Irak där han verkar ha goda kontakter. Nu har alla 7 barnen samt morfar och mormor anlänt till Sverige.

6.
Nu kommer Skråmo med fru att vänta tills barnen får alla sina papper i ordning, svenska medborgarskap, och skrivs troligtvis hos mormor och morfar. Det ekonomiska sköter svenska staten som brukligt är.

7.
Om 1-3 år kommer Skråmo med fru att ”hittas” välbehållna i någon grotta där de säger sig blivit tillfångatagna utav Kurder.

Skråmo med fru kommer att hyllas av svensk media och beskrivningar om hur de lidit utan mat, och under vidriga omständigheter. Och de kommer naturligtvis att berätta om hur de hela tiden längtat efter sina barn som de aldrig trodde de skulle få se igen.

8.
Svensk media hakar på med en mängd snyfthistorier och att vi måste vara humanister och sätta barnens väl i centrum för de måste ju självklart få vara med sina föräldrar.

9.
Familjen bereds en bostad i Göteborg, en sexmrummare som betalas av staten eftersom ingen av dem har något arbete och bara barnbidraget räcker ju inte långt.

10.
Skråmo med fru kommer att få sitta i Malou efter 10 soffan och prata ut om hur hemskt det har varit att vara utan barnen och de hemska förhållandena i grottan. Veckan efter kommer hela familjen på 11 personer att gästa Skavlan.

11. Skråmo kommer att få ett fängelsestraff på 3 år men kommer ut efter 1 år eftersom han uppfört sig väl och ångrar vad han gjort.

12.
Skråmo blir nationalhjälte och martyrer i Sverige. En hjälte och förebild i den Islamistiska världen som inte bara krigade för IS utan därefter lyckades lura hela västvärlden.

Text: Ole Thronborg

60347081_2457476260951493_8098035234584395776_n

Respektera dina fiender?

16 Maj
partiledare_sandlada
Om jag hade varit förtroendevald politiker, skulle jag nog klara debattera utan att bli aggressiv eller ägna mig åt personangrepp.
 
Skulle utan problem kunna ta motståndarna i hand både före och efter en debatt.
 
Men:
 
Jag hade nog haft vissa problem med att umgås ”vänskapligt” med dem över en kopp kaffe eller en middag.
 
Hur skulle jag kunna låtsas vara ”vänligt sinnad” mot någon i nåt av sjuklöverns partier, som under så många år på olika sätt förstört vårt land?
 
Jag ser exempelvis Reinfeldt, Lööf, Lövin och Löfven som mina fiender.
 
Det är deras politik som lett till att vi haft många år av bland annat asylmassinvandring, ökad kriminalitet och islamisering.
 
Sakta med säkert, leder deras politik till att etniska svenskar kommer att utgöra färre än 50% av befolkningen i Sverige om de inte hunnit fly eller utrotats innan dess – och att islam blir statsbärande ”religion”.
 
Hur skulle jag med ”gott samvete” kunna sitta och fika och småprata med dem ”under vänskapliga former”, när jag är fullt medveten om vilken skada de orsakat och orsakar mitt land och folk?
 
Skriver detta med tanke på att vissa SD-politiker påstått att en del namngivna företrädare för sjuklövern eller andra partier, är trevliga och hyggliga personer som man gärna kan ta en fika tillsammans med.
 
Jag menar att man inte kan skilja på åsikter och person – en persons åsikter är en del av personligheten :
 
Om någon har vidriga åsikter som kan ha lett till vidriga beslut som den varit med och fattat, beror det på att personen också är vidrig.
 
Sjuklöverpolitikers vidriga inställning till svenskar, asylmassinvandring och islam, gör att jag ser dem som vidriga personer som jag inte vill umgås med.
 
Ta i hand och ”allmänt hyfs” är en sak. Att fika eller äta middag tillsammans och ”umgås”, är en helt annan sak.
 
Sjuklöverns förtroendevalda i riksdagen har i vissa fall inte velat ta SD-politiker i hand efter en debatt, ofta uttalat att de ”inte vill ta i SD med tång”, ”inte vill samtala med SD”, ”Definitivt inte samarbeta med SD” . Någon ”vägrar sitta bredvid en SD-are” och har därför beviljats omplacering bland stolarna i utskott.
 
Finns fler liknande exempel.
 
De har kallat SD för ”rasistiskt, främlingsfientligt parti, med nazistiska rötter” osv.
 
Varför ska jag respektera de som själva inte ger någon respekt?
 
Text: Ulf Möller