Muslimsk massinvandring – ett problem?

29 Jul

c3a5kesson_debatt

Muslimsk massinvandring kommer sannolikt att leda till att muslimerna i framtiden blir i majoritet i Sverige och i flera andra europeiska länder.

I Malmö, Södertälje och Botkyrka utgör redan idag personer med två etniskt svenska föräldrar färre än halva befolkningen.

Göteborg, Helsingborg och Landskrona kommer sannolikt inom de närmaste åren att möta samma öde. Inom tio-tjugofem år, kommer antagligen de flesta större svenska städer att ha en etniskt svensk befolkningsandel som är mindre än 50%.

Inbillar de massinvandringsförespråkande islamvännerna sig att vi ska kunna ”fostra” muslimerna som kommer till Sverige, så att de i framtiden blir västerländska i sina värderingar?

Menar de att muslimer som kommer till Sverige, efter att ha bott här några år, tar till sig de västerländska värderingarna, så att de exempelvis accepterar och respekterar demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och homosexuellas likaberättigande?

Varför har det i så fall inte slagit igenom hos majoriteten av de muslimer som bott många år i vårt land?

Menar våra naiva beslutsfattande politiker att vi kan fortsätta ha kvar våra västerländska värderingar och ideal i samhället som helhet, oavsett om muslimerna blir i majoritet eller inte?

Varför finns det i så fall inga länder med muslimsk majoritetsbefolkning som har demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och homosexuellas likaberättigande?

Text: Ulf Möller

Hatar inte muslimer – men avskyr islam

19 Jun

trivs

Vill göra ett offentligt klargörande:

Både i mitt och i SD:s Sverige kommer det att bo människor med utländsk bakgrund.

Jag är för att man ska upphäva medborgarskap på asylinvandrare som begår grova brott. De invandrare som begår grova brott i vårt land bör utvisas på livstid.

Vad jag vill få fram är:

Även om jag vill utvisa kriminella invandrare och upphäva deras eventuella medborgarskap och uppehållstillstånd, så har jag för länge sedan lärt mig leva med tanken på att Sverige i framtiden och under resten av min levnadstid, sannolikt kommer att bestå av en etniskt blandad befolkning.

De som har rasistiska tendenser måste tycka det är jobbigt att behöva leva i samma land som en massa utlänningar, men om de tror att ”de vita, etniska svenskarna” ska enas och tillsammans kasta ut alla ”svartskallar”, så kan man i så fall fråga sig varför det inte gjordes för länge sen när en sådan åtgärd sannolikt var enklare och mer genomförbar?

Många ”etniska svenskar” är för mig ett större problem än de invandrare som anpassat sig och lever ett hederligt liv i vårt land.

I grunden är det de svenska väljarnas fel att vi haft en stor invandring av muslimer till vårt land. Ansvaret ligger på väljarna och de politiker som de har röstat på. Inte på enskilda, skötsamma, välintegrerade och laglydiga invandrare.

Jag avskyr islam. Har därför svårt att acceptera muslimers inställning och tycker jag i den gruppen kan se många av de problem Sverige har haft på senare år.

Finns sannolikt många bra muslimer, men jag anser ändå inte islam hör hemma i vårt land.

Har inga problem med tanken på att leva i ett Sverige där det även i framtiden finns personer med annan etnicitet än svensk. Men är däremot mycket oroad för vad islam kan innebära i ett framtida perspektiv för vårt land.

Hatar inte muslimer. Avskyr bara deras ”religion” och vill inte muslimer ska ha avgörande inflytande i mitt land.

Problemet är inte skötsamma, laglydiga invandrare i största allmänhet. Problemet är kriminella invandrare och de som anser att deras egen kultur och religion är viktigare än att följa svensk lagstiftning och västerländsk människosyn.

Både etniska svenskar och personer med annan etnicitet bör enas mot islam. Det underlättar inte kampen mot islam att enögda rasister hatar alla personer som inte är vita. Vi behöver så många personer som möjligt på vår sida i kampen mot islam och kriminalitet – oavsett etnicitet, hudfärg, kön eller sexuell läggning.

Vad anser du?

TEXT: Ulf Möller

Hög tid vi börjar agera?

10 Jun

Det som syns i videoklippen jag länkar till, kan liknas vid ett inbördeskrig. Kanske hög tid att vi börjar agera mot fienden? Tycker vi ska deportera alla grovt kriminella asylinvandrare och att alla politiker som håller dem bakom ryggen bör avsättas och straffas.

Det är inte klokt:

Jag är inte medlem i SD. Men skulle jag varit medlem i SD och skrivit det jag nyss skrev, kunde jag räknat med att bli uthängd och fördömd.

Men de politiskt korrekta ”antirasisterna” som jagar och hänger ut folk på grund av deras åsikter, har samtidigt inget problem med att försvara sånt drägg som de vi ser i videon: ”Psykosociala faktorer”, ”socioekonomiska faktorer”, ”orättvisor”, ”utsatta för diskriminering”, ”offer för rasism” etcetera.

Bryr mig inte om att jag kanske gör en del besvikna:

Men bara för att vissa vägrar vidareutbilda sig och inte vill hålla sig inom lagens ramar, så innebär det inte att jag ser dessa som stackars offer.

I grunden handlar det om individens egen vilja. Det håller inte att jag som vuxen skyller mina misslyckanden på ”kompisarna”, ”samhället”, ”föräldrarna”, ”taskiga omständigheter” osv.

Oroar mig för att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att se en upptrappning av våldet från kriminellt slödder, främst kriminella muslimer. I förlängningen innebär det sannolikt att vi kommer att få se ett Europa där flera länder befinner sig i inbördeskrig och allvarlig kris. Tänker på länder som: Frankrike, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, men även Sverige.

Vad anser du? Tror du att situationen de närmaste åren blir bättre eller sämre? Anser du att jag överdriver när jag påstår att vi inom kanske några år kommer att få se en inbördeskrigsliknande situation i vissa Europeiska länder? På sina håll i både Frankrike och Storbritannien, tycker jag att jag redan har sett upplopp som kan liknas vid ett mindre inbördeskrig. Bland annat i Paris.

Minns bland annat upploppen i Storbritannien 2011:

”Kravallerna i Storbritannien 2011 var oroligheter som pågick under den 6 till 10 augusti 2011 i flera storstäder i Storbritannien, främst England. Dessa oroligheter bestod bland annat av plundring, mordbrand, inbrott, rån och upplopp. Under 8 augusti 2011 förekom upplopp och plundring i fler städer, bland annat Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol och Medway. Metropolitan Police använde stridsvagnar och fick tillstånd att använda batong och vattenkanoner mot upprorsmakare om det ansågs nödvändigt.”

Är det inte skrattretande att Libyen och Iran fördömde brittiska polisens och politikernas agerande mot det kriminella slöddret?

”Libyen och Iran har starkt fördömt den brittiska regimens brutala agerande. Libyens utrikesminister säger bl a att den brittiske ledaren David Cameron förlorat sin legitimitet och ”måste avgå”. Ministern fortsätter med att förklara att ”omvärlden inte kan stå och se på när såna brutala metoder används mot det brittiska folkets rättigheter när de kräver att få bestämma i sitt eget land.”

Även Irans president Mahmoud Ahmadinejad har reagerat i den engelska frågan och kräver att FN intervenerar i landet för att stoppa våldet och skydda den engelska civilbefolkningen. Man har också erbjudit sig att skicka en expertgrupp för att undersöka övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.”

Kravallerna i England 2011

Text: Ulf Möller


 

Har full förståelse för att poliser kan tappa tålamodet

29 Maj

fel_ord

Vänsterfolk vill gärna och ofta hitta olika förklaringsmodeller till varför det kastas stenar, bränns bilar mm. ”Utanförskap”, ”psykosociala faktorer”, ”utsatta för diskriminering”, ”offer för rasism”, ”arbetslöshet”, ”orättvisor” osv.

Däremot är vänsterfolket inte lika angelägna om att försöka förstå och förklara varför polis som ingriper i ”problemområden” och blir misshandlade, hotade, trakasserade och kallade ”snutjävlar” mm, kan tappa tålamodet, bli frustrerade och kanske kastar ur sig ett och annat ord eller mening i ”stridens hetta”?

Har full förståelse för att poliser kan tappa tålamodet. De är också människor. Polis som blir utsatt för stenkastning, molotovcocktails, hotad, trakasserad och kallade exempelvis ”gris”, ska inte bli straffad eller uthängd i media för att han eller hon tillfälligt tappar tålamodet.

Alla kan ha en dålig dag och de poliser som ingriper i ”problemområden”, anser jag ska kunna säga precis vad de vill om omständigheterna är svåra.

Bättre de har som ventil att säga ”idiot” eller ”apajävel”, än att de tar till övervåld rent fysiskt eller ger sig på oskyldiga?

Text: Ulf Möller

Sverige klarar sig utan både Zlatan och pizza

17 Maj

vem ska baka våra pizzor 2

 

Det var länge sedan jag såg eller hörde någon invandringsförespråkare använda ”pizza-argumentet” eller ”Zlatan-argumentet”. Har de tappat glöden?

Om pizza och Zlatan skulle vara bland de bättre argumenten för fortsatt muslimsk massinvandring, kan jag snabbt och enkelt konstatera:

Sverige klarar sig utan både Zlatan och pizza. Svenskar kan baka pizzor , om det nu anses nödvändigt och svenskar kan också spela fotboll. Men vår nations överlevnad hänger inte på pizzor eller Zlatan.

Däremot säger det mycket om det naiva synsätt många invandringsförespråkare har. Eller har haft. Flera av dessa verkar också ha börjat inse vilka problem vi står inför.

Tycker jag på senare tid sett en mer kritisk hållning i gammelmedias rapportering. Det är tacksamt och välkommet – men önskar de gick ännu djupare och var ännu mer kritiska. Tycker ändå jag har kunnat se en liten – men ändock, en ljusning.

Frågan är om det inte är för sent för oss att minska effekterna av eller vända den negativa utvecklingen?

Inom de närmaste åren kommer vi sannolikt att få skörda mer av de ”bittra” frukterna som en ansvarslös och sinnessjuk asylinvandringspolitik har medfört. Exempelvis en utbredd bostadsbrist.

Om de asylsökande redan idag är missnöjda, använder våld och hot etc – hur ska det då bli om några år när de inser att många asylsökare som beviljats uppehållstillstånd exempelvis inte kommer att få några bostäder?

De klagar på maten och sina boenden idag – hur blir det då i framtiden, när de inser att situationen för många av dem knappast blir bättre, utan tvärtom kanske sämre än idag?

Bild: ”Pizzakampanjen väcker känslor”

Text: Ulf Möller

 

 

Kvoteringsrasism

9 Maj

kvotering
Anser att det är rasism att kvotera in en person på grund av hudfärg eller etnicitet, om det innebär att en person som har bättre meriter och är mer lämpad för tjänsten, inte får jobbet på grund av att den har en viss hudfärg eller etnicitet.

Men i Sverige anses det vara ”antirasism” att neka en vit etnisk svensk ett jobb även om den har bättre meriter och är mer lämpad för tjänsten – samtidigt som man erbjuder jobbet med lönebidrag osv till en mindre kvalificerad person med invandrarbakgrund.

För mig är det självklart att den som är bäst lämpad och har bäst meriter, ska få jobbet – oavsett hudfärg, kön eller etnicitet.

Är det en mörkhyad person som är bäst lämpad och mest meriterad, bör denna ha tjänsten. Bryr mig inte om hudfärgen eller etniciteten.

Men ”antirasisterna” anser att hudfärg är så viktigt när en tjänst tillsätts, att den som är vit infödd svensk inte ska få jobbet, eftersom en mindre kvalificerad person med utländsk bakgrund, enligt deras synsätt bör inkvoteras på grund av sin hudfärg eller etnicitet.

Är inte ”antirasisternas” synsätt och inställning ett klockrent exempel på äkta rasism?

Vad är det annars?

Text: Ulf Möller

”Alla människors lika värde”?

5 Mar

Har ställt denna fråga många gånger och har fortfarande inte fått något vettigt svar eller förklaring från de som förespråkar ”Alla människors lika värde”:

På vilket sätt menar ni som förespråkar ”Alla människors lika värde”, att massmördare,  våldtäktsmän och andra ondskefulla och vidriga individer är värda ”lika mycket” som en laglydig, skötsam och trevlig individ?

På vilket sätt är exempelvis en massmördare, enligt er, värd mer än ett djur eller en växt, eller mer värd än ett lik eller hundskit för den delen? För ni säger ju: ”Alla människors lika värde” – inte exempelvis ”Alla levande varelsers lika värde” eller ”Allt existerande likas värde”?

För mig är en våldtäktsman eller massmördare värd mindre än en hundskit. En laglydig, skötsam och trevlig person är värd mycket mer för mig. Anser jag är djurvän och djur är mer värda än dessa vidriga människor. Till och med lik är mer värda.

Att ni som förespråkar ”Alla människors lika värde” anser att ondskefulla människor som mördar och våldtar, är mer värda än djur eller lika mycket värda som exempelvis en laglydig, trevlig, intelligent och skötsam kirurg vars ingrepp räddar livet på människor, säger mycket om vilken människosyn ni har.

Er människosyn är vidrig.

Respekt är något man förtjänar. De som beter sig illa och respektlöst är inte värda min respekt och jag anser inte de är lika mycket värda som de som beter sig på ett normalt sätt.

Text: Ulf Möller.

Lyssna: Granskning Sverige – Är alla lika värda?!

Läs: Mantrat om ’allas lika värde’ är en felöversättning

dignity-road-sign-247aed

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 54 andra följare