Skärp straffen och straffa även omyndiga oavsett ålder!

11 Nov

ökning

Ökningen av rån mot unga, liksom ökningen av andra brott, kan förklaras på olika sätt och utifrån olika faktorer – men oavsett förklaringsmodell, är jag säker på en sak:

Om vi skärper straffen rejält och även ser till att omyndiga får kännbara straff, istället för exempelvis några timmars ”samhällstjänst” för att råna, misshandla och våldta, så kommer nog flera av dessa grovt kriminella, att tänka sig för en extra gång innan de utsätter sina offer.

Jag menar bestämt, att om du är gammal nog att begå grova brott som mord, våldtäkt, grov misshandel eller rån, så är du också tillräckligt gammal att förtjäna ett långvarigt fängelsestraff.

In med dem i fängelse, oavsett ålder.
Jag anser inte det är den exakta åldern som ska vara avgörande för bedömningen av straff, utan brottets art.

Alla grovt kriminella har ”förtjänat” kännbara fängelsestraff.

Oavsett ålder!

”Men fängelsestraff gör ingen till en bättre människa – långa fängelsestraff minskar inte kriminaliteten”

Finns exempel på personer som ”blivit bättre” under den tid de suttit i fängelse och fått betänka sina handlingar. En del avtjänar sina straff och blir laglydiga medborgare när de frisläpps. Kolla exempelvis i landets alla KRIS-föreningar: Där finns många exempel.

Även om inte kriminaliteten skulle minska gigantiskt pga att vi ökar längden på fängelsestraffen, så blir möjligheten till återfallsförbrytelser minskad- och bevisligen kan de som sitter inlåsta inte begå sina våldshandlingar mot allmänheten – och denna preventiva funktion borde vara skäl nog för att förorda långa fängelsestraff för alla grovt kriminella våldsbrottslingar.

Skärmbild, källa: https://mitti.se/nyheter/lavinartat-okning-stockholm/?view=app

Text: Ulf Möller

KD vill förbjuda burka/niqab för offentliganställda

10 Nov

Wie-een-uitkering-wil-krijgen-moet-de-boerka-uitdoen

KD:s partistyrelse blev nedröstad. Majoriteten röstade för förbud mot burka/niqab för anställda inom offentlig verksamhet.

Ett förbud borde vara en självklarhet? Tycker inte ens det är en fråga som behöver diskuteras.

Hur du klär dig privat, är en sak – hur du är klädd när du arbetar inom offentlig verksamhet, är en helt annan. Exempelvis som lärare, läkare eller polis.

KD vill även skärpa försörjningskraven för anhöriginvandring.

Borde också vara en självklarhet, att man kan försörja sig själv och de man vill ta hit?

Verkar som KD-styrelsen är ”tröga” när det gäller självklarheter – men förhoppningsvis är majoriteten av de förtroendevalda och medlemmarna inte lika tröga.

Hoppas att vi får se liknande hos M – och att de slutgiltigt skär banden från Reinfeldtdynastin och låter förnuftet styra politiken.

I bästa fall, kanske vi får se att KD, M och SD får mer än hälften av riksdagsplatserna efter nästa val – och i så fall kanske ett regeringssamarbete i någon form mellan dessa tre kan bli verklighet?

Är ganska övertygad om att en majoritet av väljarna kan tänka sig en sådan regering. Antingen en KD+M-regering med stöd av SD – eller det som är det mest demokratiska: Att alla tre bildar regering och att det största partiet av dessa tre, vilket sannolikt blir SD, får statsministerposten.

Jag tror SD kan bli största partiet efter nästa val.

Socialdemokraterna kommer fortsätta sin väg mot nollpunkten och antagligen kommer de presentera fler idiotiska förslag inför nästa val, för att försöka fånga upp förlorade väljare i vissa väljargrupper.

Tror du anar vilka väljargrupper jag tänker på.

Text: Ulf Möller

Sverige behöver återvandringspolitik!

9 Nov

finland

Jag anser att det är bra om vi mot en rimlig summa kan få bidragsberoende och kriminella asylinvandrare att lämna Sverige frivilligt.
 
Att försöka tvångsutvisa hundratusentals, är resurskrävande och vi utsätter statligt anställda för livsfara.
 
Det är inte asylinvandrarnas fel att vi haft regeringar som ”inte bygger murar” och velat att vi ska ”öppna våra hjärtan” och därför är det vi som måste ta ansvar för hur detta ska hanteras fortsättningsvis. ”Kasta ut” är inte en civiliserad lösning, om det handlar om icke-kriminella personer som redan fått permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap.
 
Givetvis vill jag att alla kriminella invandrare ska utvisas oavsett om de blivit svenska medborgare eller ej, men vad gör vi med de som inte är kriminella, utan ”bara” är bidragsberoende?
 
Jag tror att en del av dem kan lockas om man avsevärt höjer beloppen för återetablering i deras ursprungsländer.
 
Erbjud dem förslagsvis 100 000:-/ per vuxen individ eller kanske ännu mer, så kan de ”leva som kungar” i de flesta av sina ursprungsländer.
 
Ett engångsbelopp på kanske hundratusen, eller kanske så mycket som 250 tusen kronor är billigt jämfört med vad de kommer att kosta annars. 100 000:- motsvarar nog ungefär vad en vuxen asylinvandrare kostar i genomsnitt per år. Ge dem kanske det dubbla, så har vi ändå tjänat in summan på några år och det blir i ett fem- eller tioårsperspektiv en ren vinstaffär för staten. Det blir fler bostäder, fler sjukvårdsplatser tillgängliga osv, som istället kan komma svenska medborgare till del.
 
Ett högt etableringsbidrag kan bli kostsamt under några år, om många vill resa tillbaks till sina ursprungsländer, men om det bara handlar om några intensiva återvandringsår, tror jag de flesta är villiga att ta kostnaden.
 
Kostnaden blir gissningsvis inte högre än vad asylinvandringen i realtid kostar idag.
 
Stänger vi helt för fortsatt asylinvandring, kan detta ”betala sig själv”.
 
Noll framtida utgifter för asylmottagande, som istället kan användas för återetableringspolitik?
 
Även om det ekonomiskt inte blir exakt plus minus noll de första åren, så kommer den långsiktiga vinsten bli stor.
 
Inte minst psykosocialt.
 
Text: Ulf Möller

Varför är det för vissa ”mycket viktigt” att vi har höga asylinvandringstal?

22 Sep

fly 3
Varför är det för vissa ” mycket viktigt” att vi har höga asylinvandringstal?

Det är knappast de mest hjälpbehövade, fattigaste, sjukaste, äldre, kvinnor och ”riktiga” barn som kommer hit i första hand?

Många av de som kommer är relativt unga och friska män – och jag tycker det är underligt, att majoriteten av de som ”flyr krig” är män – ofta relativt unga, friska och starka män – medan kvinnor, barn, äldre, sjuka och handikappade ofta lämnas kvar.

Vad hände med ”kvinnor och barn först”?

Varför kan inte unga män stanna kvar i sina urpsrungsländer, kämpa och bygga upp dem?

Jag tycker det kan anses fegt att relativt unga och friska män ”flyr”, medan de lämnar kvar kvinnor, barn och äldre. Mammor, systrar och barn lämnas kvar ”i brinnande krig”, medan männen som borde försvara kvinnor och barn flyr?

Vad är det för fel med att hjälpa i närområdena, där vi bevisligen kan få ut mycket mer av de humanitära insatserna per satsad krona?

Kostnaden för en enda ”ensamkommande” i Sverige, är ofta över en miljon kronor/år.

För en miljon kronor, skulle man kunna hjälpa många fattiga och sjuka ”riktiga” barn i utlandet. Ofta kan några tior om dagen räcka till mat och medicin.

Text: Ulf Möller

sd-stellan-bojerud

 

Hur tänker hbtq-folk och feminister som förespråkar muslimsk asylmassinvandring?

22 Sep

hbtq

En galenskap jag inte kan få grepp om, är hbtq-folk och feminister, som förespråkar asylmassinvandring av personer som kommer från länder och kulturer där man har dödsstraff för homosexualitet och där kvinnans plats anses vara i hemmet och om hon går utanför bostaden måste hon täcka sig helt eller delvis med hijab, niqab eller burka.

Tror de att alla personer som anser att homosexuella ska avrättas eller som anser att kvinnan är underordnad mannen, blixtsnabbt ändrar inställning till exempelvis homosexualitet eller kvinnans position i samhället, bara för att de sätter fötterna på svensk mark?

Hur förklarar de i så fall att det inte är ovanligt att asylinvandrare behåller sig syn på detta och mycket annat, även efter att de invandrat till Sverige? Klanmentalitet är inte något som ”försvinner automatiskt” bara för att du fått ett uppehållstillstånd eller går en SFI-kurs?

Är det inte viktigt, att vi öppet diskuterar detta eftersom det är nåt som påverkar det svenska samhället och åtminstone indirekt alla som bor här, pga av att vi tagit emot många människor med en åtminstone för mig främmande och vidrig ”värdegrund”?

Anser vi måste kunna diskutera dessa frågor öppet, för hur ska vi annars få en förändring?

Bevisligen har många ”extrema” inslag från dysfunktionella kulturer satt sin prägel på dagens Sverige – exempelvis könssegregerade badtider, slöjtvång på förskolor, tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning, hedersvåld och uttalanden från imamer i svenska moskéer att homosexualitet är ett virus och liknande?

Något jag funderat på, är varför relativt många asylinvandrare som fått uppehållstillstånd som ”flyktingar” behåller sin dysfunktionella kultur även efter att de har kommit till Sverige:

Varför ”flydde” de sina egna länder, om det inte är ovanligt att de tar med det sämsta från de dysfunktionella kulturer som dominerar i deras ursprungsländer? Förr kanske jag inbillade mig att det var de dysfunktionella samhällssystemen och kulturerna de ville komma ifrån – och få uppleva den frihet, jämställdhet och demokrati vi har i västvärlden – men ofta prackar de på sina egna barn liknande synsätt som det som finns i de länder de påstår sig ha ”flytt” ifrån?

Heller inte ovanligt att de efter att ha fått beviljat uppehållstillstånd, reser tillbaks på ”semester” till de länder de har tidigare påstått sig ”flytt” ifrån – och inte sällan bekostas resan av de svenska skattebetarna?

Ingen hemlighet, att många av de länder som asylsökarna kommer ifrån, inte direkt är välkända för att ha kommit långt när det exempelvis gäller könsjämställdhet eller hbtq-personers rättigheter?

Heller ingen hemlighet, att många av de länder som har muslimsk majoritetsbefolkning, inte kan räknas som demokratier?

För att undvika missförstånd och slippa bli kallad till polisförhör misstänkt för ”hets mot folkgrupp”, vill jag här avslutningsvis förtydliga:

Alla asylinvandrare kommer inte från dysfunktionella kulturer med klanmentalitet, slöjtvång, ojämställdhet mellan könen osv – men många gör det. Så många, att vi under senare år sett en stark ökning av denna typ av problematik i Sverige.

Exempelvis, vilken ”värdegrund” kan man gissa att föräldrar som stympar sina flickors kön, har?

Bild överst, källa: ”Här straffas homosexuella fortfarande med döden”

Skärmbild, källa: ”Sex av tio förskolor säger ja till slöjtvång”

– dvs det är inte bara i utlandet slöjtvång praktiseras, utan även på barn i förskolor i Sverige! Vilket bevisar att de som invandrat till Sverige inte sällan behåller sin dysfunktionella kulturers yttringar med slöjtvång, ”hedersvåld”, tvångsäktenskap osv?

slöjtvång

virus

Skärmbild, källa: ”Halmstads moské: Homosexualitet ett virus”

könsstympning 3

Skärmbild, källa: ”Allt fler könsstympade kvinnor söker vård i Stockholm”

Text: Ulf Möller

Kommunledningen i Bengtsfors har insett vad alla kommunledningar till sist måste inse och acceptera

18 Sep

bengtsfors

Kommunledningen i Bengtsfors har insett vad alla kommunledningar till sist måste inse och acceptera:

Asylinvandringen har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli en ekonomisk vinstaffär!

De som svamlat om ”pensionsräddare”, ”vinstmaskiner” osv borde fästas vid en skampåle, så att alla som vill kan håna och spotta på dem.

Min avsky mot dessa lögnare känner knappt några gränser.

Vill inte de ska avlivas genom offentlig halshuggning – men de måsta ta sitt ansvar och offentligt tillkännage att de har försökt ljuga för oss gällande asylinvandringen och de ekonomiska kostnaderna.

Det finns inte en seriös undersökning som visar att asylinvandring är ekonomiskt vinstbringande – tvärtom pekar flera rapporter på att det rör sig om närmare cirka 100 000:-/år i kostnad i genomsnitt för asylinvandrare.

En del kommer i arbete och blir självförsörjande – men de är för få för att asylinvandrare som grupp ska kunna bli en vinst.

Vi får inte heller glömma att varje asylinvandrare vi tar emot och ger bostad och försörjning, även exempelvis ges tillgång till skolor och sjukvård.

En redan ansträngd bostadsmarknad och sjukvård, blir knappast bättre för att vi tar emot hundratusentals asylinvandrare på kort tid?

Idioter som Magnus Betnér, anser att 100 000 asylinvandrare per år är ”normalt” och inte nåt problem.

Fattar man inte vad det innebär att ta emot ungefär så många som det bor i relativt stora svenska städer som Lund, Helsingborg, Västerås, Norrköping, Örebro, Jönköping, Umeå osv, varje år, måste man betraktas som efterbliven!

Det handlar om MÅNGA personer i förhållande till vår befolkning. Cirka 1% kanske ”låter lite” – men det är inte så lite, när dessa ska ha tillgång till den offentliga välfärden.

Jag hatar inte efterblivna – men när de ger sig in i debatten och ska anses ”seriösa” och till och med få makt att styra vårt land – då ryter jag till:

Ställ dem på torget bundna vid en skampåle, så vi kan bespotta dem!

Skärmbild, länk: https://www.expressen.se/gt/bengtsfors-vill-inte-ta-emot-fler-nyanlanda/

Text: Ulf Möller

brakförlust

brakförlust 3

brakförlust 4

 

 

brakförlust 2

Opinionsundersökningar ”i all ära” – men det är valresultaten som räknas

13 Sep

sd opinion

Jag hoppades på att slippa Miljöpartiet i riksdagen pga deras dåliga resultat i opinionsundersökningar – senaste valet klarade de sig ”på ett halmstrå”.

Finns de som tror att Åkesson blir vår nästa statsminister.

Jag är nog en aning mer realistisk och hoppas på en KD+M-regering med stöd av SD.

Även om jag vill, tror jag aldrig att jag kommer få se SD i en svensk regering under min livstid.

Det bästa – realistiskt sett, anser jag, är om SD kan stödja en kommande M+KD-regering som styr vårt land.

Det är mitt hopp.

Men det krävs i så fall att många nyttiga idioter slutar vara så korkade och faktiskt inser vart vårt land är på väg och tar sitt ansvar och lägger sin röst på KD, M eller SD.

I bästa fall kan KD+M+SD efter nästa val få egen majoritet.

Trots det menar jag att det är orealistiskt att tänka sig Åkesson som vår nästa statsminister ÄVEN om SD blir största parti.

Kanske krävs en del ”tankerundor” för att förstå varför jag kommit fram till detta.

I grunden handlar det om att inget parti i riksdagen visat något intresse för att bilda koalition med SD. ”Små samtal” – ok. Men inte mer.

Det är detta vi måste inse och förhålla oss till – oavsett vad vi anser om det?

Men:

Skulle SD få mer än 25% och KD+M får cirka 25%, kanske läget blir ett annat.

Men varför ska jag plötsligt tro att majoriteten av väljarna nu blivit så speciellt mycket smartare än tidigare val, där de gladeligen ”öppnat sina hjärtan” (och plånböcker) för muslimsk asylmassinvandring?

Även en analfabet som vägrar integrera sig, som är kriminell och som aldrig kommer att förvärvsarbeta eller bidra med en enda skattekrona, har tyvärr rösträtt om den är svensk medborgare.

Du kan till och med hata Sverige, svenskarna och demokratin:
Har du svenskt medborgarskap, ger det dig ”frikort” att fortsätta hata oss, vårt land och samhällssystem.

Jag menar att alla uppehållstillstånd och medborgarskap som beviljats efter att Sverige gick med i EU 1 januari 1995, måste omprövas.

Alla som fått sina tillstånd och medborgarskap beviljade på falska grunder, är grovt kriminella, bidragsberoende som vägrar integreras – plus extremister, bör utvisas!

Skärmbild, källa:
Ny SvD/Sifo: SD får högsta siffran någonsin

Text: Ulf Möller