Jag anser att svenska medborgare ska prioriteras före andra

21 Sep

Jag har kanske facebookvänner som tycker jag är känslokall och har fel inställning, när jag förespråkar utvisning även av småbarn.

Vet att det kan bli känsligt när man diskuterar barn – men tycker:

Har inte svenska barn som är svenska medborgare, större rätt till svensk välfärd vad än vad utländska barn har?

Media och asylförespråkare ömmar gärna för utländska barn som befinner sig i Sverige, som inte är svenska medborgare och som ska utvisas.

Jag ömmar även för dem, men inser att våra resurser är begränsade.

Många sjuka och handikappade svenska barn har förlorat assistanshjälp.

Varför läser jag inte om att asylförespråkare ömmar för dem? Eller för alla de barn och ungdomar som utsätts för invandrarrelaterat våld?

Är dessa barn mindre värda än utländska barn?

Istället för att det satsas stora belopp och resurser på utländska småbarn som familjehemsplaceras eller äldre ”ensamkommande” som kostar cirka 1 miljon/år i normalfallet, anser jag dessa pengar och resurser ska användas till att exempelvis ge svenska medborgare den assistanshjälp, sjukvård eller de bostäder de saknar.

Bryr mig inte om vilket epitet du använder på mig.

Jag anser ändå att svenska medborgare ska prioriteras före andra.

Skärmbild, källa: Barn födda i Sverige riskerar att utvisas

Text: Ulf Möller

SVT: ”Treåriga Tim ska utvisas till Nigeria – har aldrig varit där”

21 Sep

Detta verkar vara ett tragiskt öde, men man kanske kan ställa följande fråga:

Om utlänningar som saknar asylskäl, föder barn i Sverige eller har med sig småbarn som de vägrar ta ansvaret för, är det då svenska myndigheters ansvar att ta hand om barnen?

Frågan som följer blir:

Om alla barn i denna situation, beviljas uppehållstillstånd:

Vad kan i så fall hindra att föräldrarna kommer hit som anhöriginvandrare?

Väl känt att man använt ”ensamkommande” som ankarbarn.

En period försökte man med ”apatiska barn” för att få stanna kvar i Sverige.

Detta är kanske ännu en metod för att försöka få uppehållstillstånd trots att man i första ledet inte hade några giltiga asylskäl?

Låter vi ”Tim” få stanna, vilket verkar behjärtansvärt – och hans föräldrar senare dyker upp som anhöriginvandrare, kanske vi tvingas se många liknande fall i framtiden?

Jag vet att det kan låta ”känslokallt”, men min åsikt är ändå:

”Tim” är de nigerianska myndigheternas problem och han bör därför utvisas dit.

Förhoppningsvis tar hans mor hand om honom. Kanske fadern ,”plötsligt” också dyker upp och det hela visar sig vara en iscensatt bluff för att få möjlighet att komma till och stanna i Sverige?

Han är inte det enda barnet i Nigeria som har det svårt – och vi kan omöjligt ta hand om alla andra länders barn och problem.

Detta är INTE Sveriges problem.
Detta är Nigerias problem.

Du får gärna ha en annan åsikt.

Jag tycker vi har en gigantiskt stor mängd olösta problem i Sverige som vi först måste lägga resurser på och att vi därför inte har utrymme för att försöka lösa andra länders medborgares problem.

Kan låta hårt, men jag anser att alla dessa ”ensamkommande” och ”ömmande skäl” ska utvisas, inklusive ”Tim”, annars börjar de utnyttja detta kryphål också. Vi måste stänga gränserna för alla former av asylrelaterad invandring, även ”ömmande skäl”: Har vi inte tillräckligt med problem och ”ömmande skäl” bland våra medborgare som en direkt konsekvens av asylmassinvandringen?

Vet att det blir känsligare när man diskuterar där barn är inblandade, men vi måste sätta totalstopp NU. Och ändå tror jag vi är cirka tio år för sent ute. Dessa resurser behövs exempelvis för våra egna gamla, sjuka, handikappade och brottsoffer. Exempelvis alla de svårt sjuka och handikappade barn som förlorat assistanshjälp. Ska inte de prioriteras före ”Tim”!? Varför sker i så fall inte detta? Är de inte ”ömmande skäl”, trots att de är svenska medborgare och borde ha mer rätt till hjälp från svenska myndigheter än vad ”Tim” har?

Skärmbild, källa: Treåriga Tim ska utvisas till Nigeria – har aldrig varit där

Text: Ulf Möller

En ”jämställdhetsfråga” som jag aldrig hört att vänsterfeministerna nämner

19 Sep

En ”jämställdhetsfråga” som jag aldrig hör att vänsterfeministerna nämner:

I Sverige kan en kvinna anklaga en man för våldtäkt och han kan få sin karriär och sitt privatliv förstörda, även om han är falskt anklagad.

Är det en ”känd” person som anklagats, går mediedrevet ofta loss innan rättegång och i mångas ögon kan personen vara skyldig även om det saknas bevisning. ”Det stod i tidningen”.

Tänker nu senast på Hanif Bali.

Jag påstår inte att jag är säker på att han är oskyldig, även om jag tror det.

Hanif Bali har skadats av denna anklagelse långt innan fallet har kommit till rättegång – och han är i så fall inte den första som drabbats av detta om det senare visar sig att han är falskt anklagad.

Så vitt jag vet, kan en man inte anklaga en kvinna på liknande sätt och få hennes rykte och karriär förstörda.

Så vitt jag vet, blir sällan kvinnorna som ägnat sig åt falsk angivelse, åtalade och dömda för sina falska anklagelser.

Om någon grovt förtalar en person och menar att den har begått en våldtäkt som den inte blir fälld för i domstol, menar jag att kvinnan som spridit ryktet i så fall ska få samma straff som det straff mannen riskerade få om han hade bedömts som skyldig.

Finns många sådana fall.

Jag blir frustrerad, när jag ser att kvinnorna ofta varken åtalas eller straffas.

Betyder inte, att en kvinna som anmäler en riktig våldtäktsman som inte bli fälld, ska straffas, men:

Om hon innan rättegången, har spridit rykten om mannen så att denna har fått privatliv och karriär förstörda, anser jag hon ska straffas, om mannen frias från anklagelserna i en rättegång.

Så vitt jag vet, kan en man i ”jämställda” Sverige, inte förstöra en kvinnas karriär genom att anklaga denna för våldtäkt.

Tänker också på Julian Assange.

Han fick sitt liv förstört på grund av våldtäktsanklagelserna.

Kvinnorna som anklagat honom, lever idag så vitt jag vet, sina liv som vanligt.

Kvinnor som falskt anger oskyldiga män, anser jag ska låsas in antingen i fängelse, eller på slutna psykiatriska avdelningar. Antar att det är rättspsykiatriska avdelningar som är lämpligast, eftersom de sannolikt inte kan vara psykiskt friska.

Text: Ulf Möller

Har SVT en asylinvandringsvänlig agenda?

16 Sep

Sökte nyhetsartiklar om klanbråket i Lund på SVT nyheter via google.

Jag fick inga träffar på aktuella uppdateringar om ”klankonflikten” som publicerats på SVT nyheter. Jag kan ha missat det, men tror inte det.

Exempelvis publicerade Expressen igår bakom betalvägg, en artikel med rubriken:

”Medlare från klanbråket i Lund: ”Har gjort fred”

Kan det vara så, att SVT nyheter medvetet sållar bort eller minimerar denna typ av rapportering, för att de ”inte vill gynna främlingsfientliga krafter”?

Jag tror det.

Du får ha vilken åsikt du vill, men jag anser inte man är ”främlingsfientlig” på grund av att man ser problematiken med asylmassinvandringen och att man därför vill stoppa den och utvisa kriminella invandrare.

Du kanske har uppfattningen att SVT är ”opartisk” och att det inte finns en asylinvandringsvänlig agenda i deras rapportering?

Jag delar i så fall definitivt INTE din inställning.

Skärmbild, källa: ”Medlare från klanbråket i Lund: ”Har gjort fred”

Text: Ulf Möller

Hur menar asylmassinvandringsförespråkarna att vi ska klara upprätthålla ett fungerande samhälle?

10 Sep

Sverige har under många år lekt ”humanitär stormakt”.

Det kommer sannolikt finnas fattigdom, krig, katastrofer osv, så länge människor finns kvar på jorden.

”Flyktingströmmen” som söker sig till Sverige av ekonomiska eller kriminella skäl, kommer sannolikt aldrig att avta, om vi inte själva sätter stopp för all asylinvandring.

Vi har under lång tid sett hur svensk välfärd nedmonteras och kriminaliteten breder ut sig.

Trots det vill vissa ha fortsatt stor asylinvandring.

Idag lever cirka 700 000 utlandsfödda på försörjningsstöd och många vägrar bli integrerade och självförsörjande.

Hur menar asylmassinvandringsförespråkarna att vi ska klara upprätthålla ett fungerande samhälle om vi fortsätter ta emot stora mängder asylinvandrare?

Vinsten med att söka sig till Sverige, försvinner om Sverige hamnar på liknande nivå som de ursprungsländer asylinvandrarna kommer ifrån?

Vart ska folk ”fly”, om alla länder är lika dåliga?

Text: Ulf Möller

Bild: Steget Efter, twitter

Jag tror inte vi kommer att lyckas

7 Sep

Jimmie Åkesson nämnde i en videointervju i Riks, att det sannolikt kommer ta minst 20 år att ”vända utvecklingen” i Sverige, om vi börjar idag. Han menar, att det antagligen kommer ta flera generationer att rätta till vårt land.

Källa: Jimmie Åkesson: IS-terroristerna har inget i Sverige att göra.

Med tanke på min ålder, är det ingen överdrift att påstå, att jag sannolikt aldrig kommer uppleva ett ”bättre” Sverige än det nuvarande.

Jag är född 1961 och har fått uppleva ett ”Sverige när det var som bäst”.

Fram till 1995 då vi gick med i EU, menar jag att Sverige fortfarande var ett av världens bästa länder.

Tyvärr kommer Sverige bli ännu mer förstört och jag delar tyvärr inte Åkessons optimism:

Jag tror inte vi kommer att lyckas.

Vi är redan idag kanske minst tio år för sent ute för att kunna bromsa den negativa utvecklingsspiralen.

Innebär INTE att jag menar vi ska ge upp, men jag är mentalt inställd på att under resten av mitt liv tvingas se en accelererande negativ utvecklingsspiral.

Jag tycker det är tydligt vilken riktning utvecklingsspiralen har:

Ett samhälle där kriminella klaner får ökat inflytande.
Ett samhälle där islam får ökat inflytande.
Ett samhälle där välfärden nedmonteras.
Ett samhälle där andelen som vägrar bli självförsörjande och integrerade, ökar.
Ett samhälle där andelen etniska svenskar minskar.
Ett samhälle med ett försämrat ”rättsväsende”.

Är några exempel.

Jag påstår inte att ”allt” i Sverige är dåligt – bara att det mesta blivit konstant sämre sedan 1995 och att en stor del av förklaringen, är att vi tagit emot en stor mängd asylinvandrare från främmande länder och kulturer. Personer som inte sällan varit ovilliga att bli självförsörjande och integrerade. Personer som inte sällan är grovt kriminella.

Betyder INTE att jag påstår att ”alla” asylinvandrare tillhör dessa kategorier.

Hade vi istället haft lika stor invandring från europeiska länder, hade vi sannolikt inte haft en bråkdel av de problem vi idag tvingas leva med i samhället?

Bild:
”Public service” publicerar fake news.
Länkar och återger texten, eftersom den är så sanslös.

Är det rimligt att våra skattepengar ska finansiera denna typ av ”nyhetsrapportering”?

Ser ”migrationsforskaren” Alex Lazarowicz ut som en person, du känner automatiskt förtroende för?

Källa: Invandring en plusaffär för samhället

Publicerad 13 juni 2013:

”Invandring – en plusaffär för samhället

Invandring är en plusaffär för samhället. Det visar en ny OECD-rapport som genomförts i 27 länder, däribland Sverige, skriver dn.se.

Det är betydligt vanligare att invandrare betalar in mer till samhället genom skatter och avgifter, än vad de får tillbaka genom till exempel bidrag och pensioner.

Bara i 5 av de 27 länder som undersöktes blev invandrarna en nettokostnad, bland annat i Tyskland. Men det beror på de höga kostnaderna för pensioner till invandrare som kom efter andra världskriget från Östeuropa med tyska pass. Räknas pensionerna bort går invandringen med ett stort plus i Tyskland, skriver dn.se.

OECD-rapporten, som bygger på fakta från åren 2007-2009, och är unik i sitt slag.

”Belastar inte skyddsnätet”
– Vi har funnit att i värsta fall är migrationen skattemässig neutral, och i många länder är den positiv. Migranter betalar mer i skatt än vad de kostar samhället eftersom det ofta är unga människor som inte belastar det sociala skyddsnätet, säger Alex Lazarowicz, migrationsforskare vid tankesmedjan European Policy Centre (EPC) till SVT Nyheter.

Störst vinst på invandring gör Schweiz, där varje invandrarhushåll bidrar med runt 15.000 euro. Riktigt lika högt är det inte i Sverige, här är siffrar cirka 800 euro.

Många kan ha fel
Undersökningen visar alltså att många politiska partier som varnar för kostnaden med invandring kan ha fel.

– När omkostnaderna för flyktingar är något högre och den totala invandringen är skattemässigt neutral eller positiv, så utgör arbetskraftsinvandrarna nästan helt säkert en ekonomisk vinst, säger Alex Lazarowicz.”

Text: Ulf Möller

Är det ”ok” att välja bort läkare pga kön, men ”fel” att välja bort läkare pga etnicitet?

26 Jul

När vårdtagare vill välja svenska läkare, anses det vara uttryck för ”diskriminering” och ”rasism”?

Varför har inte ”etablerad media” gjort reportage som belyser att kvinnor tillhörande en viss ”religion” i många fall vägrar vårdkontakt med manliga läkare?

Är det ”ok” att välja bort läkare pga kön, men ”fel” att välja bort läkare pga etnicitet?

Jag tror inte det är etnicitet, som gör att många vill ha ”svensk läkare”.

Jag tror inte de har några problem med att träffa en utländsk läkare som behärskar svenska språket.

”Etablerad media” får det att framstå, som att ”rasistiska svenskar” väljer bort utländska läkare pga hudfärg eller etnicitet.

Tror i många fall inte de vägrar träffa exempelvis en läkare som adopterats som ung till Sverige, som vuxit upp i Sverige och som behärskar svenska språket problemfritt. Tror knappast heller de säger nej till en norsk läkare.

Ser fram emot ”etablerad medias” rapportering om ”Muslimska kvinnor vägrar ofta vårdkontakt med män som arbetar inom vården”

”Könsdiskriminering när muslimska kvinnor vägrar vårdkontakt med manliga läkare?”

Undrar om ”etablerad media”, dvs i detta fall Dagens Nyheter med SVT, Expressen med flera i svansen, ska göra en rundringning om det?

Skärmbild, källa: Patienter tillåts välja etniskt svenska läkare

”Läkare väljs bort på grund av hudfärg”

”Patienter tillåts välja läkare med enbart svenskt ursprung – över hela landet”

Text: Ulf Möller

Varför tillåts människosmugglarnas skepp röra sig på Medelhavet?

21 Jul

Jag blir frustrerad när jag läser om människosmugglar-skeppet ”Alan Kurdi”.

En tysk människosmugglarorganisation har nu sålt skeppet till en italiensk dito.

Varför kan ett skepp som används för människosmuggling tillåtas röra sig på Medelhavet och varför har inte myndigheterna beslagtagit skeppet och åtalat människosmugglarna?

Kan väl knappast vara några större problem att beslagta skepp, gripa de som befinner sig på båten och åtala de personer som är aktiva i detta?

”Hjälporganisationerna” Röda korset och Röda halvmånen tillhör de som supportrar människosmuggling på Medelhavet.

Anser att det kvalificerar dessa organisationer för grundlig polisutredning och åtal.

De som skänker pengar till dessa och exempelvis ”Amnesty”, bör skämmas.

Deras agenda, är att Europa ska fyllas med bidragstörstande migranter från Mellanöstern och Afrika.

Text: Ulf Möller

Bild, källa:

Kostnaderna för höga: Tyska migreringshjälpsorganisationen säljer ”Alan Kurdi”

Litar du blint på regering, myndigheter och läkemedelsindustrin?

8 Jun

Jag diskuterade biverkningar av vacciner på min facebooksida och nämnde narkolepsi som drabbade många barn som fått svininfluensavaccin.

En facebookvän påstår att biverkningar ”är ett bevis på att vaccinet verkar”.

Många verkar lita blint på läkemedelsindustrin och jag blir frustrerad när jag läser sån ”bullshit”.

Personen verkar mena att det är i det närmaste ofarligt att ta covid-19-vaccin.

Redan nu är många allvarliga biverkningar rapporterade – och vem vet hur det ser ut om några år?

Flera har exempelvis sannolikt dött av blodproppar från AstraZeneca:s ”vaccin”.

”Thommy Viklund såg fram mot livet som vaccinerad.

Men efter vaccineringen fick han feber, huvudvärk och blödningar.

Två veckor senare dog han i en massiv hjärnblödning – hans fall är nu ett av dödsfallen som utretts av Läkemedelsverket som misstänkt biverkning av Astra Zenecas vaccin.

– Jag vill inte att han bara blir en siffra i statistiken, säger Thommys syster Therese Viklund.”

Källa: Thommy, 56, fick vaccin – dog två veckor senare

”På myndigheternas uppmaning vaccinerade sig drygt fem miljoner svenskar mot den svininfluensa som härjade för tio år sedan. Priset blev högt. Nästan 500 barn och unga drabbades av narkolepsi i en av de värsta medicinska skandalerna i svensk historia.”

Källa: Vaccinet som förstörde livet för hundratals

Skärmbild, källa: http://www.e-magin.se/paper/k0zr364h/paper/17#/paper/k0zr364h/17

I texten i skärmbilden står bland annat:

”Som alla läkemedel kan vaccinet ge en del biverkningar. Pandemrix orsakar inte fler biverkningar än andra vacciner, utom att det är vanligare att man blir öm och svullen i armen efter sprutan. ”

Stämde denna information?

Verkar som flera facebookvänner blint litar på regering, myndigheter och läkemedelsindustrin.

Det gör inte jag.

Jag är också kritisk till olika konspirationsteorier.

Att vara kritisk till coronahysterin, regering, myndigheter och läkemedelsindustrin, anser jag långt ifrån är det samma som att vara ”konspirationsteoretiker”.

Att 500 barn och unga drabbades av narkolepsi efter vaccinering, är en STOR skandal – och ingen ”fake news” eller konspirationsteori!

Jag gissar att de flesta barn och ungdomar haft smittan och utvecklat naturlig immunitet, vilket är säkrare och effektivare än vaccin.

”Har du insjuknat i covid-19 och tillfrisknat kommer du sannolikt att ha cirkulerande antikroppar i blodet en tid. Hur länge vet vi ännu inte, men generellt sett har du en livslång immunitet om du haft och tillfrisknat från en virussjukdom.”

Källa: Antikroppar – på gott och ont

Text: Ulf Möller

”Nu tillsätts en utredning”

30 Maj

Som vanligt, när det gäller den rödgröna regeringen, så tillsätter man olika ”utredningar” istället för att ta tag i problematiken.

Sverige behöver inte en massa kostsamma och långdragna ”utredningar” för att få bukt med kriminaliteten.

Det som behövs är beslut om åtgärder – inte utredningar!

Exempel på beslut och åtgärder som skulle göra stor skillnad är:

▪Totalstopp för alla typer av asylrelaterad invandring.

▪Upphävda uppehållstillstånd och svenska medborgarskap för alla grovt kriminella utlänningar.

▪Utvisning av alla grovt kriminella utlänningar.

▪Längre fängelsestraff för grovt kriminella.

De kan inte begå våldsbrott mot allmänheten under tiden de vistas i fängelse. Inlåsning kanske inte gör dem ”mindre kriminella”, men gör det svårare för dem att under tiden de befinner sig i fängelse, begå våldsbrott mot allmänheten.

Exempelvis, anser jag att mord, alltid ska innebära riktigt livstidsstraff.

Oavsett ålder, anser jag mördare ska vistas i fängelse under resten av sina liv. Även om mördaren är omyndig.

Flera mördare som släppts ut i frihet, har mördat igen. Om de aldrig blivit frigivna, hade flera liv kunnat räddas.

Skärmbild, källa: Regeringen vill förbjuda barn att vistas på ”olämpliga platser”

Text: Ulf Möller