Terrorism bekämpas inte med ”kärlek”

18 Aug

hatet kommer aldrig att vinna”Hatet kommer aldrig att vinna över kärleken”, är rubriken på Barcelonabon Mette Nilssons text i SVT Opinion som skrivits med anledning av den senaste terrorattacken.

Det kanske ”låter bra” i mångas öron – men vad menar hon EGENTLIGEN?

Vill tala om för Mette Nilsson och alla andra som snackar om ”kärlek” i sådana här sammanhang, att dels så vann hatet över alla de som mördades. Även deras anhöriga blev tillfälligt besegrade av hatet. Och inte kommer ”kärlek” att besegra terrorister, lika lite som kärleksbombningar besegrade exempelvis Hitler.

Inte ett ord om IS eller islam i hennes text som publicerats i SVT Opinion.

Bra att hon tror på kärleken.

Men naivt att tro att den kan besegra terrorism.

Hon skriver ”Vi är inte rädda, vi kan inte tystas och hatet kommer aldrig att vinna över kärleken.”

Nej, varför skulle du behöva tystas, när du trots att du fått utrymme i SVT Opinion, INTE NÄMNER ETT ENDA ORD om orsaken bakom terrorn eller om hur den ska bekämpas?

 

Text: Ulf Möller

https://www.svt.se/opinion/barcelona-2

Står du för dina åsikter offentligt?

15 Aug
Detta är inte menat som någon negativ kritik – enbart ett konstaterande av en iakttagelse jag ofta gjort:
 
Finns relativt många personer på facebook som skriver inlägg om att vi måste våga protestera, demonstrera och stå för våra åsikter öppet, så att vi förhoppningsvis genom våra protester kan uppnå en förändring av den förda politiken. Det skrivs bland annat att man istället för att skriva på facebook, borde sätta sig utanför riksdagshuset eller Rosenbad och protestera.
 
”Problemet”, är att en del av dessa personer själva inte öppet står för sina åsikter ens med vad de skriver på facebook, eftersom de postar sina inlägg med sekretessinställningen ”vänner”, vilket gör att endast deras vänner kan läsa vad de skrivit.
 
Det kan finnas många anledningar till att man inte vill att det man skriver på facebook ska kunna läsas av alla.
 
Men visst blir det en paradox när en person som skriver om att man ska stå för sina åsikter och inte vara rädd för vad andra tycker, själv inte vill visa vad den skriver på sin facebooksida för alla?
 
Inser att det kan finnas anledningar till att man inte vill att allt man skriver ska vara synligt för alla. Rädd för att förlora sitt jobb. Vill inte förlora kunder. Skyddad identitet osv.
 
Kommer inte på alla anledningar nu på direkten – men tycker det är märkligt om man som skäl anger att man inte vill skriva öppet på sin facebooksida för att man oroar sig för vad arbetskamrater, grannar, vänner, bekanta, familjemedlemmar eller släktingar ska tycka.
 
Om någon propagerar för att man ”ska stå för sina åsikter”, tycker jag det är märkligt att denna person själv inte vill eller vågar stå för vad den skriver på facebook på så sätt att det som skrivs kan läsas av alla.
 
Vill någon inte skriva offentliga inlägg på sin facebooksida, tvivlar jag på att denna person vill vara öppen och stå för sina åsikter då den konfronteras med oliktänkande i verkligheten.
 
Facebook är trots allt i det avseendet en ”skyddad verkstad”? Lite svårare att stå för sina åsikter då man står ansikte mot ansikte med den eller de man diskuterar med, än om man bara ska göra ett inlägg på sin facebooksida?
Text: Ulf Möller
 
 

Varför kommer det så många asylsökande unga män?

5 Aug

män asylsökande

De flesta asylsökare som kommer till Sverige, är unga män som ser ut att vara ”friska och starka”.

Om det nu flyr från ”brinnande krig”, kan man undra varför de lämnar kvinnor, barn och gamla kvar?

I normalfallet, borde det vara unga män som ska stanna kvar för att strida och bygga upp, medan kvinnor, barn och gamla flyr?

Med tanke på hur ålders- och könsfördelningen ser ut på de asylinvandrare så kallade ”flyktingar” vi tar emot, så verkar det vara tvärtom?

I många fall menar jag att de är desertörer, välfärdsmigranter, extremister eller kriminella. Hur kan man kallas flykting om man har passerat en massa fredliga länder på sin väg mot Sverige?

Är det krig i exempelvis Turkiet, Makedonien, Italien, Grekland, Spanien, Tyskland eller Danmark? De flesta ”flyktingar” som kommer till Sverige har passerat nåt eller flera av dessa länder.

 

Text: Ulf Möller

flyr inte

Skratta eller gråta? (Jag gråter inombords)

27 Jul

snorunge

Människor som saknar livserfarenhet, arbetslivserfarenhet osv, publiceras inte sällan i offentlig media trots att de saknar ett ”riktigt liv”.

I vissa fall utmålas de som ”experter” (skrattretande – tragiskt!)

‘”Ursäkta” mig:

Jag har inget problem med att exempelvis en tjugofemåring har åsikter och uttalar sig i media, om denna har familj och barn, försörjer sig själv och har ett rent straffregister.

Men hur ofta är det fallet?

Tycker att det inte är ovanligt, att kriminella, psykiskt störda, arbetslösa och bidragsberoende personer har fått uttala sig i media – ungefär som att de representerar mig och majoriteten av den svenska befokningen.

Låt dem yttra sig – men jag kommer aldrig att anse att en 24 år gammal vänsteraktivist som bor hemma hos sin mamma och pappa och som aldrig har jobbat eller betalat skatt, ska föra min talan!

Text: Ulf Möller

Betala mer för att ge andra

21 Jul

sedlarnya2-jpg

Idag är omkring 12 000 personer som fått avslag på sin asylsökanden kvar i Sverige och efterlysta med anledning av detta. Migrationsverket har i sin tur beräknat att ytterligare 50 000 kommer gå under jorden de närmast åren. Vårt skuggsamhälle kommer med andra ord växa och där kommer också svartjobb och kriminalitet frodas. Det blir ju med facit i hand den enda möjligheten att klara livhanken i vårt samhälle.

Om den moraliska aspekten i det här och regeringens tolkning av humanitet kan det skrivas spaltmeter om, men i det här inlägget vill jag lägga mitt fokus på något annat.

Redan idag har illegala personer rätt till akut sjukvård och tandvård. Vårdpersonal har inte heller skyldighet att meddela myndigheter när de får kontakt med paperslösa för att underlätta för polisen att verkställa avvisningsbeslutet. Så den ena delen av myndigehets-Sverige arbetar aktivt för att förhindra att den andra delen, i detta här fallet Migrationsverket och polisen, ska kunna upprätthålla lagen.

Men, i vissa kommuner får illegala invandrare också socialbidrag, till exempel i Malmö. (Där betonas också att personalen inom kommuner och landsting inte ska kontakta polisen eller Migrationsverket.)

Nu vill Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen att illegala invandrare ska få rätt till samma vård som svenska medborgare. Detta samtidigt som svensk sjukvård inte längre kan erbjuda sina egna medborgare tillgång till den sjukvård de via skattsedeln betalar för.

Och som grädden på moset har skatterna blivit allt högre och statens förmåga att upprätthålla god välfärd och allmän trygghet sämre: Utsatta områden ökar i antalet, polisen löser färre brott och vårdköerna växer. Staten uppfyller med andra ord inte sin del av samhällskontraktet och Vänsterpartiet tycks göra allt för att det kontraktet aldrig ska upprätthållas.

Hur regeringen överhuvudtaget kan motivera att skattebetalare ska betala mer och för varje år få mindre tillbaka samtidigt som illegala invandrare ska få mer, är obegripligt.

Text: Madeleine E Lilja Rönnquist

 

Svensk sjukvård är inte till för alla

Du har fått mindre pengar kvar i plånboken

 

 

Varför utdelas det permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap så frikostigt?

20 Jul

båtflyktingar medelhavet

Varför utdelas det permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap så frikostigt?

Om du kommer till Sverige som asylsökande flykting, borde det väl vara en självklarhet att du bara ska stanna i Sverige tills situationen i ditt hemland har stabiliserats?

Vem ska bygga upp länderna de asylsökande flyr ifrån, om exempelvis alla unga och friska män bosätter sig i andra länder?

Min åsikt är, att inga asylsökare bör få permanenta uppehållstillstånd, utan enbart tillfälliga uppehållstillstånd, som endast bör gälla så länge situationen i de asylsökandes ursprungsländer inte är stabil.

Så snart som läget i deras hemländer stabiliserats, bör de tvångsutvisas dit, om de inte återvänder frivilligt.

Text: Ulf Möller

Hur ska du kunna avgöra när och om jag känner mig kränkt?

13 Jul

Vi har ”yttrandefrihet” och ”religionsfrihet” – när får vi ”kränkningsfrihet”? Med det menar jag, ”frihet” för mig att avgöra vad som är kränkande eller ej.

ALLT som jag anser är kränkande, bör bedömas som kränkande – annars blir jag kränkt! 😉

Om du exempelvis har en viss klädsel som jag upplever som kränkande, bör du så klart bli skyldig att både ändra din klädsel OCH betala skadestånd till mig – och här talar vi inte om småsummor! Det företag eller den person som sålt kläderna till dig, blir så klart också åtalad som medskyldig. 😉

Har du en frisyr som irriterar och kränker mig, bör du så klart tvingas ändra din frisyr och betala ett fett skadestånd till mig. Dessutom ska så klart din frisör också ställas till svars för den kränkning jag upplevt! 😉

Om du skriver en kommentar till detta som JAG upplever som kränkande, så ska du så klart bli åtalad och dömd för detta och tvingas betala mig en stor summa pengar om du nu inte är så klok att du istället väljer att acceptera det belopp jag vill ha i ersättning för den kränkning du har orsakat mig. Facebook blir så klart också skyldiga att betala mig ett skadestånd, eftersom de gett dig utrymme att kränka mig genom att ha en community där man kan skriva kränkande kommentarer och göra kränkande inlägg.

Menar du att DU i så fall ska ha samma möjligheter som mig och kunna få mig åtalad och ersättningsskyldig för den kränkning DU upplever? Går inte: Det upplever JAG som kränkande och du blir i så fall åtalad för att ha försökt få mig åtalad för en påstådd kränkning! 😉

Hur det skulle kunna gå ihop i praktiken?

Fråga de som arbetar inom dagens rättsväsende och som beslutsfattande politiker.

I Sverige kan du exempelvis få skadestånd för att du inte fått ett jobb, eftersom du vägrar ta kvinnor i hand. Du upplevde det som ”kränkande” att inte kunna särbehandla kvinnor på din arbetsplats. Här går tydligen din ”religionsfrihet” och din rätt till att känna dig ”kränkt” före jämställdhetsprincipen – och ändå påstås det att vi har världens första ”feministiska regering” som bland annat påstår att de arbetar för att män och kvinnor ska behandlas lika i samhället.

Sverige har blivit de kriminellas, dårarnas och de lättkränktas paradis!

Observera att jag inte vill tvinga någon att ta nån annan i hand. Men har du problem med de sociala koderna, kanske du inte bör bli anställd exempelvis inom serviceyrken och offentliga yrken som ex sjukvård?

Jag vill inte heller tvinga dig att exempelvis röra dina armar och ben. Du tycker kanske det är kränkande att en arbetsgivare kräver av dig att du som anställd exempelvis ska kunna utföra vissa fysiska sysslor? Du tycker det är helt normalt att du upplever det som ”kränkande” att du ska behöva utföra vissa moment och rutiner för att bli anställd och att du kräver att få ut din lön utan att utföra dessa sysslor – annars kallar du in DO och anmäler företaget?

I så fall, anser jag inte du är lämpad för arbetet som kräver detta av dig och får du inte jobbet pga av att du inte vill det ena eller det andra, så ska du så klart ej heller kunna kräva skadestånd genom DO pga ”kränkning” och diskriminering?

När ska alla nudister som vill arbeta utan kläder, få sina skadestånd?

Listan kan bli lång.

Tydligen skillnad på folk och folk? Vi och dem.

Text: Ulf Möller