Arkiv | juli, 2016

Muslimsk massinvandring – ett problem?

29 Jul

c3a5kesson_debatt

Muslimsk massinvandring kommer sannolikt att leda till att muslimerna i framtiden blir i majoritet i Sverige och i flera andra europeiska länder.

I Malmö, Södertälje och Botkyrka utgör redan idag personer med två etniskt svenska föräldrar färre än halva befolkningen.

Göteborg, Helsingborg, Landskrona och andra städer kommer sannolikt inom de närmaste åren att möta samma öde. Inom tio-tjugofem år, kommer antagligen de flesta eller alla större svenska städer att ha en etniskt svensk befolkningsandel som är mindre än 50%.

Inbillar de massinvandringsförespråkande islamvännerna sig att vi ska kunna ”fostra” muslimerna som kommer till Sverige, så att de i framtiden blir västerländska i sina värderingar?

Menar de att muslimer som kommer till Sverige, efter att ha bott här några år, tar till sig de västerländska värderingarna, så att de exempelvis accepterar och respekterar demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och homosexuellas likaberättigande?

Varför har det i så fall inte slagit igenom hos majoriteten av de muslimer som bott många år i vårt land?

Menar våra naiva beslutsfattande politiker att vi kan fortsätta ha kvar våra västerländska värderingar och ideal i samhället som helhet, oavsett om muslimerna blir i majoritet eller inte?

Varför finns det i så fall inga länder med muslimsk majoritetsbefolkning som har demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och homosexuellas likaberättigande?

Redigering: Nån har påpekat att de flesta personer med invandrarbakgrund som bor i Södertälje, inte är muslimer. Stämmer. Det jag ville få fram är att staden har en etnisk svensk befolkning som utgör mindre än hälften av det totala invånarantalet.

Text: Ulf Möller

trivs