Arkiv | mars, 2015

Varför gör ni så här med vårt land?

24 Mar

spi välfärden

När jag var barn i femtiotalets Sverige, så var ett mord i vårt land förstasidesstoff under flera veckor. Vi gick i skolan för att lära oss skriva, räkna och att respektera våra lärare och klasskamrater. Vi lärde oss att respektera lagen. Vi hade inga problem att umgås med varandra, oavsett vilket kön eller vilken ras vi tillhörde. Visst var det spännande några dagar om det kom en färgad elev till vår klass. Men det varade inte länge. Vi lärde oss också respekten för våra äldre. Att hålla upp dörren för en gammal var en del i den uppfostran vi fick. Att hjälpa en gammal över gatan var fullständigt naturligt.

Vi lever idag i ett land där sjukvården gör ”rimlighetsbedömning” innan man opererar en gammal. Äldre prioriteras bort i vården! Vi har en situation som innebär att en gammal människa med rullator inte uppfattas som någon man ska hjälpa, utan som ett behändigt rånoffer. Vi har idag ett pensionssystem som slutat leverera trygghet och istället innebär att pensionärer i storstäderna tvingas ut i hemlöshet.

Just det senare kan betraktas som en ”slutgiltig lösning”, för hur länge överlever en 75-åring på en parkbänk eller i en trappuppgång. I detta fall talar jag inte om ”EU-migranter” eller flyktingar, jag talar om människor som arbetat under mer än fyrtio år i vårt land samt betalat skatter och pensionsavgifter under hela sitt arbetsliv. Denna fråga får inte ens plats i debatten.

Vi ser nu hur kåkstäder växer upp lite varstans. I parker, på privata tomter och i skogar. Hur är detta möjligt i ett land med mycket tydliga regler kring byggnation, vatten och avlopp? Hur är detta möjligt i ett land där polisen mycket snabbt rensat ut hus som har ockuperats av ungdomar. Hur är detta möjligt i ett land där vi skulle känna oss trygga i vår omgivning? Vem beslöt att vi inte skulle vara lika inför lagen? Fattigdomen i världen är enorm och det är hemskt hur illa rikedomen fördelas i många länder. Men ska det innebära att svensk lag slutar gälla för vissa?

När jag såg filmer om 30-talets Chicago och hur man sköt på varandra mitt i folksamlingar, betraktade jag det som nästan overkligt även där och då. Nu händer detta mitt i vårt ”trygga” samhälle. Nu har vi detta mitt i vår egen verklighet. Mord och skottväxling på allmän plats har blivit vardagsmat i Sverige. Snart lever vi mitt i Hollywoods filmer om 30-talets Chicago.

Sjukvården går på knä och kan inte leverera det som politikerna lovar i valrörelserna. Ingen förstår varför! Ingen vågar ställa frågan om det kan bero på att vår befolkning ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Befolkningen ökar betydligt snabbare än skatteunderlaget. Kommunerna klarar inte trycket. De som skriker mest, får den akuta hjälpen. Gamla i Sverige är inte vana att skrika om hjälp. De flesta tiger och lider och tycker att ”vi har det ändå ganska bra”. Även om man inte har råd med tandvård.

Rikspolitikerna, oavsett block, slår ifrån sig och menar att problemen beror på utanförskap och strukturell diskriminering. Ungdomsvåldet och åldringsrånen beror på att dessa ungdomar inte har haft någon samlingslokal. Är det så enkelt? Eller är det så att det svenska samhället inte orkar med de belastningar som befolkningsökningen innebär? Att vi faktiskt inte var beredda. Att ni inte ens hade en plan? Eller har en för den delen?

Frågorna som alla politiker borde ställa sig är ”gör vi rätt?”, ”kan jag ta ansvar för detta?”. För när vi har facit i handen, är det försent.

Text: Göran Dandelo

Gunilla Gomér (SD): ”Stoppa vansinnet innan det är för sent!”

23 Mar

”Eliten tycker det är bra med alla invandrarna, men endast en procent av eliten lever bland dem. Multikultur anser de är bra – men inte för dem själva eller deras barn”

Åter läggs skulden på polis och skolan. Deras brister är orsaken till dödsskjutningarna. Alla ser elefanten i vardagsrummet, men ingen vågar säga något.

Sverige är det mest sekulariserade landet i världen. I stället har vi nu en kvasireligion – ”antirasism”. Svenskarna och den svenska eliten i de borgerliga partierna, vänstern och medierna har under många år arbetat aggressivt för att Sverige skall bli ett samhälle där religiösa värderingar utraderas, till förmån för sekulära. ”Antirasism” är en sådan värdering som kan förena nästan alla, oavsett religiös eller politisk hemvist.

Man behöver inte vara ett geni för att se in i framtiden. Det räcker med att se hur det ser ut i Malmö. Resten av Sverige kommer att se likadant ut om 20 år, demografiskt.

Sverige tar emot fler invandrare än England, Frankrike och de övriga nordiska länderna tillsammans. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) har Sverige det största gapet mellan arbetslösa invandrare och infödda svenskar, och vårt land är dessutom sämst i världen på att få ut immigranter i arbetslivet.

I Sverige får man inte diskutera sådana fakta öppet. Sveriges politiker har bildat en kartell. Syftet är att censurera negativa fakta om invandring och i stället upphöja positiva effekter. En våt filt har lagts på dem som vågar kritisera invandringen.

Om akademiker, politiker eller journalister påpekar negativa fakta är deras karriärer över. De får sparken och hängs ut som ”rasister”. Dessutom medför det sociala repressalier: vänner vänder ryggen till, och utfrysningen på sociala medierna blir omedelbart kännbar.

Denna metod fungerar. Den får svensken att hålla tyst. Trots att politiker vet om reella fakta så håller de tyst, för den informationen som sprids i media och på sociala medier och som är politiskt korrekt väger tyngre.

Historiskt sett började det stora antalet invandrare komma till Sverige på 1980-talet. Innan dess fanns arbetskraftsinvandring, och integrationen fungerade väl. Den invandrargrupp som kommit sedan dess är allt ifrån analfabeter till högutbildade. Verktyg saknas, för att snabbt få ut dem i arbetslivet, och integrationen har sedan länge slutat att fungera.

På 80-talet började skinheadsen, med bombarjackor och stålhätta demonstrera under olika flaggor. Något som vi i Norden inte var vana vid. Svenska folket blev upprörda, och tanten med handväskan blev symbol för den antirasistiska motrörelsen som satte igång. Den svenska eliten följde efter. Alla förväntades visa sin solidaritet. Rasisterna skulle motarbetas och elimineras.

Medierna började basunera ut att invandring inte är kostsamt, att mångkultur är bra och berikande och att ”vi gillar olika”. De gick så långt att de använde vita lögner, för den goda sakens skull. Upprepat sa de att invandring inte skapar problem, utan att det är rasisterna som är problemet. Det politiska etablissemanget valde att möta alla problem som hade med invandring att göra med tystnad.

Generellt sett har svensken ett stort förtroende till public service och styrande politiker. Tills problemen hopar sig och bubblan börjar spricka. Kanske media och politikerna trodde att det bara gick att se tiden an, så försvinner problemen. Vilket de inte gör – i stället eskalerar de.

Om du är blond, blåögd och svenskfödd kan du i praktiken inte säga att invandring har negativa följder. Eller att ekonomin påverkas negativt. Då säger du samma sak som ”dom där skinheadsen”. Då måste du vara en av dem och därmed en rasist. Varför skulle du annars säga något liknande?

För Sverige som land kommer det i korta perspektivet att fortsätta som det gör. Vi fortsätter att skylla på någon annan. Men i förlängningen finns det en gräns för hur mycket en nation tål. Vi kommer att se en gradvis social och ekonomisk försämring, en ökad segregation, allt fler no go-zones och flera dödsskjutningar på öppen gata framöver.

Eliten tycker det är bra med alla invandrarna. De får dem att må bättre och känna sig mer medmänskliga. Invandrarna kommer troligen inte att gå på deras barns skolor eller bo på deras bakgård. Endast en procent av eliten lever bland immigranter. Multikultur anser de är bra – men inte för dem själva eller deras barn.

Om man anser att mångkultur har så många fördelar, varför väljer de inte att bo i dessa utanförskapsområden? Det faktum att mångkulturens försvarare inte själva väljer att bo där visar att de inte tror på sin egen politik. Åtminstone på ett mänskligt plan förstår de uppenbarligen att det inte fungerar.

Så sluta skyll på polis och skola eller brist på fritidsgårdar! Se hellre till att polisen får utökade resurser så att den bättre kan bekämpa den växande kriminaliteten.

Våga se den verkliga orsaken. Elefanten i vardagsrummet.
Text: Gunilla Gomér,
Sverigedemokrat, kommun- och regionpolitiker

Gunilla

Massinvandring, kriminalitet mm

12 Mar

Vad är massinvandring_Media mörkar

Regering och riksdag har skapat ett krigsförhållande i Sverige.

Massinvandringen skördar nya svenska offer så gott som dagligen genom mord, grovt våld, våldtäkter, rån, etc.

Många svenskar lever i dag under lika otrygga förhållanden som under ett inbördeskrig.

Situationen för medborgarna blir mer och mer ohållbar pga av massinvandringen. Ingen svensk går nu längre säker från att drabbas av död och våld från just invandrare. Jihadisterna vill man i stället för straff och oskadliggörande ge terapi och arbete! Det är verkligen att visa omtanke om de egna medborgarna. Vad betyder några döda svenskar mer eller mindre bara man får låtsas vara humanist mot våldsverkarna?

Men även på ett flertal andra områden kommer massinvandringen att få sådana konsekvenser att det svenska samhället är på väg mot kaos och nedbrytning.

De senaste morden i Uddevalla (visserligen invandrare) ger en tydlig bild på att brottsligheten inom invandrargrupper är så omfattande att rättsväsendet är på väg att förlora möjligheten att hejda den.

Bilden vi fick av de ”sörjande” till de tre mördade i Uddevalla talade sitt tydliga språk.

När släktingar och bekanta uttalade sig om de mördade räckte knappast superlativen till när de skulle beskriva hur goda och fina personer de mördade var. De tom jämställdes med änglar! Men snart visade det sig att de båda mördade männen var starkt kriminellt belastade, samma gäller också de misstänkta mördarna.

Det som gör läget så allvarligt är att det visar hur man inom invandrarkretsar överser med brottsligheten inom den egna klanen eller maffiagruppen. Med andra ord, så är det nu klarlagt att vi fått s k parallellsamhällen med egna lagar och värderingar. I stället för att vara lojala mot det samhälle, som tagit emot dem är man på alla sätt illojal och hotar den etniska befolkningen till livet.

I dagarna kom det chockrapporter om vad som händer inom skolan. Tusentals nyanlända i skolåldern måste sättas på skolbänken men varken lokaler eller lärare finns. I ett stort antal skolor är andelen invandrare upp till 90 procent. Detta får ju katastrofala konsekvenser för svenska skolbarn.

Du Svensson, hur tror Du att dina egna barn under sådana förhållanden skall få en utbildning som gör skäl för namnet. Arbete är ju inte att tala om. Men Du tycks inte bry dig. Jag är nu över 80 år. Vi i åldern över 75 lämnade över ett gott land till våra barn. Ni som är över 25 år hur tänker ni agera för att Sverige inte skall gå mot en katastrof vad gäller välfärd, brottslighet, skolresultat, sjuk- och åldringsvård? För fortsätter det så här är sammanbrottet oundvikligt. Hur kan ni med tanke på era såväl ofödda som nu levande barn och barnbarn bara acceptera den annalkande katastrofen? Accepterar ni massinvandringen med dess katastrofala konsekvenser så har ni svikit era barn och barnbarn men även era åldriga far- och farföräldrar. Era barn kan en dag med full rätt anklaga er för detta. Vad har ni då för svar?

Kommer ni i håg att Löfven lovade höjda pensioner. Visserligen blygsamma. Men i stället för höjda pensioner kan jag lova er att före detta års utgång har de rödgröna höjt skatten så att det för såväl pensionärer som löntagare kommer att bli rejäla minus. Självklart är detta en konsekvens av massinvandringen. Och det blir sannerligen inte den sista. Den som läser statistiken på hur ett fåtal invandrare kommer i arbete och kan försörja sig inser självklart att de kommande åren inte bara kommer att innebära ständiga skattehöjningar utan också en rejält sänkt standard inom skola, vård och omsorg. Så från och med nästa år kan det vara slut på den välfärd som tidigare generationers medborgare och politiker skapade tillsammans.

I dag finns det endast ett parti att ge sin röst om vi skall kunna ändra på dagens katastrofala utveckling. Det är Sverigedemokraterna (SD).

Svensson hur länge till skall Du låta politiker och medier lura dig att Sverigedemokraterna är hotet för Sverige. Samma taktik använde nazisterna när de skulle skrämma folket för de hederliga politikerna.

Man måste ju vara blind om man inte ser var dina verkliga fiender finns. Självklart är det sjuklöverpartierna som bär ansvaret för kommande katastrof.

Men de är också i motsats till vad de själva påstår företrädare för samma ideologier som nazister och fascister står för. Det är enkelt för dig att testa om jag har fel. De båda nämnda ideologierna stod för ett auktoritärt system där grunden var föraktet för folket. Precis samma förakt som sjuklöverpartierna nu visar när de inte tillåter dig att ha inflytande över massinvandringen – den största frågan någonsin för medborgarna! De står för precis samma övermänniskofilosofi som de nämnda. Du ser ju att de anser sig stå över dig och övriga medborgare vad gäller att utforma Sveriges och dess medborgares framtid. Om Du tänker efter så skiljer de sig totalt ifrån de politiker som skapade välfärdslandet Sverige. Som var beundrat av en hel värld.

Jämför Per-Albin, Tage Erlander med Reinfeldt och Löfven. Reinfeldt som hela tiden han var statsminister visade sitt förakt för dig. Löfven vill inte vara sämre. Han är kanske den statsminister som mer än andra använt lögnen som ett redskap. Minns Du att han lovade dyrt och heligt att inte administrera oppositionens budget. Minns Du att han lovade alla Sveriges unga arbetslösa att de skulle ha ett arbete efter högst 90 dagar. Ingen ungdom har ännu fått det han lovade trots att han ”regerat” i ca ett halvt år.

För någon tid sedan visade han sin ohöljda fräckhet när han står och säger, ”vi skall vara ärliga mot varandra”. Han som inte har gjort något än ljugit för oss hela tiden!

Man räknar med att minst 400 tusen invandrare ytterligare kommer hit fram till valet 2018.

Vi kan om vi vill ändra på detta med fredliga medel. Första steget är att visa din sympati för Sverigedemokraterna i varje opinionsundersökning. Obstruera mot asylboenden i din kommun. Anordna och deltaga i demonstrationer och andra kampanjer mot invandring.

Vägra acceptera att dina barn och barnbarn tvingas in i skolklasser där invandrare är över 10 procent.

Acceptera inte att invandrare tilltvingar sig förmåner, som strider mot våra grundlagsfästa värderingar och dessutom de som av svenskarna anses vara generella.

Slutligen Du som fortfarande stöder något av de fyra allianspartierna. Tycker Du inte att det är en smula underligt att dessa vilken dag som helst kan ta över makten från de rödgröna men ändå inte gör det. Kan Du med någon som helst självaktning fortsätta att stödja dessa partier? De har ju grundlurat dig!

Om Du är emot massinvandringen blir ju konsekvensen att Du stödjer den om Du fortsätter att ge ditt stöd åt Alliansen!

Till sist ännu en lögn från de politiskt korrekta.

Sanningen om antisemitismen är ju att det i huvudsak är muslimer som står bakom och utövar denna förföljelse.

Text: Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

välfärd eller massinvandring

Dödsstraff för massmördare, terrorister och krigsförbrytare?

11 Mar

Jag är ingen förespråkare av dödsstraff, men i vissa fall kan jag tänka mig göra ett undantag:

Jag har skrivit mycket om att jag vill att alla jihadresenärer skall bli av med sitt eventuella medborgarskap eller uppehållstillstånd och utvisas på livstid från Sverige. Har varit inne på att även de som är födda i landet och etniska svenskar som konverterat och ägnar sig åt terrorism blir utvisade och blir av med sitt medborgarskap.

Problemet är att det är svårt att få något land att ta emot dessa personer. Min tanke är naturligtvis, att om de är i exempelvis Syrien eller Irak för att mörda, våldta och lemlästa, så kan de stanna kvar i dessa länder under resten av sitt liv.

Detta handlar om synnerligen farliga och gravt mentalt störda personer. Svenska politiker talar om att erbjuda dem terapi, cochning och jobb.

Jag talar om att ”erbjuda” dem rejäla straff, upphävt medborgarskap, upphävt permanent uppehållstillstånd och livstidsutvisning.

Eftersom vi inte kan ha sådana här galningar på fri fot ute i samhället och eftersom det kostar stora summor och kräver stora resurser att hålla dem inlåsta i fängelse, så måste jag överväga att gå emot mina moraliska principer:

Kanske dödsstraff för terrorister som reser till Syrien, Irak, Somalia eller nåt annat land för att mörda, våldta och lemlästa, är en lösning på problemet?

Det ger jihadresenärerna två val: Antingen stannar de kvar i landet dit de rest för att delta i massmord – eller så får de vara beredda på att dömas till döden då de återvänder till Sverige.

Vi måste se över svensk ”mesig” lagstiftning och svensk flat inställning till denna problematik. Dessa personer utgör en stor fara för allmänheten i framtiden om vi inte sätter in åtgärder nu. Massmördare skall inte coachas, erbjudas terapi och jobb – utan straffas hårt för de terrorgärningar de begått.

Jag är normalt sett mot dödsstraff. Man talar om att staten och samhället inte skall vara hämndgirigt och begå mord, eftersom man i ett civiliserat samhälle bör upprätthålla en högre moral än den mördarna besitter.

Allt det där låter bra på papperet. Men vi befinner oss i en verklighet som vi måste ta hänsyn till. Det handlar om våra barns och barnbarns framtid, trygghet och existens.

Genom att välja dödsstraff för 300 jihadresenärer, menar jag att man sannolikt kan spara många oskyldigas liv och stora utgifter i framtiden.

Jag är emot att man inför dödsstraff för ”enskilda, vanliga grova brottslingar” som inte är organiserade, men för terrorister, krigsförbrytare och massmördare anser jag vi kanske bör se över lagstiftningen. En mördare, som har mördat en anhörig eller en person i en knarkuppgörelse eller i ett svartsjukedrama, kanske inte kan anses farlig för allmänheten på samma sätt som en person som ingår i ett terrornätverk?

Min lösning är inte oproblematisk och långt ifrån okontroversiell. Men i vissa extrema lägen, menar jag att vi måste ta till drastiska åtgärder för att försöka komma till rätta med och minska problemen och farorna.

Du har kanske en annan och bättre lösning? Du kanske anser att det bästa, är att erbjuda massmördare terapi, coachning och jobb, istället för att straffa dem?

Text: Ulf Möller  

struts

Svensk flathet

10 Mar

Jag går faktiskt inte med på att ”87%” av Sveriges befolkning är pro islam eller att de inte har ögon och öron att faktiskt förstå vad som pågår.

Däremot är vi svenskar ett fredligt folk, vi har en tvåhundraårig tradition av fred och välstånd.
Vi har inte haft någon riktigt stor konflikt sen arbetarrörelsen i början av 1900-talet.
Nej, någon enstaka storstrejk på 80-talet räknas inte som en ”stor konflikt”.

Så många människor som hoppat av islam, och sedan vigt sitt liv åt att upplysa sin omvärld om faran med islam, varav många lever under dödshot på grund av det.
Mona Walter är ett tydligt exempel på detta och jag säger bara:
Fredens religion, jo visst serru.

Varför lyssnar vi inte på alla dessa människor som försöker varna oss?
Samma misstag gjorde vi innan utbrottet av andra världskriget, man trodde mer på statsmannen Hitlers prat om fred, än på alla som flydde Tyskland och försökte upplysa sin omgivning.

Tyckareliten bor innanför tullarna, där finns inga segregerade utanförskapsområden.
Detsamma gäller faktiskt större delen av Sveriges befolkning.

Det är en del av problemet!
Det är inte vår bil som brinner, det är inte vi som inte vågar gå ut kvällen, det är inte vi som blir misshandlade, det är inte oss dom kastar ägg på när vi går förbi.

Man säger att man står för allas lika värde, men det är attans ingen som åker ner och ställer sig mellan judarna och muslimerna och ber muslimerna sluta trakassera judarna.
Allra minst Alice Bah Kuhnke!
(inte jag heller för den delen av ren självbevarelsedrift).

Nej, att ställa sig och visa brösten och protester mot Pegida, det går bra *goddag yxskaft*.

Det är lätt att sitta med näven i chipspåsen på lördagskvällen och nicka instämmande när Stefan Löfven pratar om allas lika värde.
För vi svenskar tycker faktiskt så, att alla är lika värda, så även jag, tro det eller ej.

Men vi är flata och orkar inte lyfta rumpan från soffan.
För det kräver en hel del engagemang att försöka förändra samhället och stå upp för allas lika värde på riktigt.

Men, du och jag har inte behövt kämpa för den där chipspåsen.

Våra förfäder har kämpat åt oss och skapat 5 dagars vecka, 5 veckors semester med mera.
Så att vi kan sitta där i vår husvagn i 5 veckor och njuta av friheten och livet.
Dricka öl, grilla, lyssna på hög musik och sola toppless.

Vi tar allt sånt för givet.

Problemet är bara att om vi sitter kvar där i soffan och äter chips, och tillåter inskränkningar i vår yttrandefrihet, så kommer det en dag när vi inte får dricka alkohol, säga vad vi vill, spela hög musik och sola topless för att islam har tagit över.

Vår fega flathet i dag kommer att drabba våra barn och barnbarn.

Dom kommer bli tvingade att återigen föra kampen, den riktiga, blodiga kampen, för att återskapa vår frihet.

För när dom tog bort vår frihet satt vi i soffan, käkade chips och kollade på Let’s Dance.

Dock, i valet 2018 kan du utan större ansträngning, utan minsta blodspillan, välja att ta ställning.

Vem tror du mest på?
Mona Walter eller Stefan Löfven?

Text: Johan Widén

struts