Arkiv | juni, 2016

Hatar inte muslimer – men avskyr islam

19 Jun

trivs

Vill göra ett offentligt klargörande:

Både i mitt och i SD:s Sverige kommer det att bo människor med utländsk bakgrund.

Jag är för att man ska upphäva medborgarskap på asylinvandrare som begår grova brott. De invandrare som begår grova brott i vårt land bör utvisas på livstid.

Vad jag vill få fram är:

Även om jag vill utvisa kriminella invandrare och upphäva deras eventuella medborgarskap och uppehållstillstånd, så har jag för länge sedan lärt mig leva med tanken på att Sverige i framtiden och under resten av min levnadstid, sannolikt kommer att bestå av en etniskt blandad befolkning.

De som har rasistiska tendenser måste tycka det är jobbigt att behöva leva i samma land som en massa utlänningar, men om de tror att ”de vita, etniska svenskarna” ska enas och tillsammans kasta ut alla ”svartskallar”, så kan man i så fall fråga sig varför det inte gjordes för länge sen när en sådan åtgärd sannolikt var enklare och mer genomförbar?

Många ”etniska svenskar” är för mig ett större problem än de invandrare som anpassat sig och lever ett laglydigt liv i vårt land.

I grunden är det de svenska väljarnas fel att vi haft en stor invandring av muslimer till vårt land. Ansvaret ligger på väljarna och de politiker som de har röstat på. Inte på enskilda, skötsamma, välintegrerade och laglydiga invandrare.

Jag avskyr islam. Har därför svårt att acceptera muslimers inställning och tycker jag i den gruppen kan se många av de problem Sverige har haft under senare år.

Finns sannolikt många bra muslimer, men jag anser ändå inte islam hör hemma i vårt land.

Har inga problem med tanken på att leva i ett Sverige där det även i framtiden finns personer med annan etnicitet än svensk. Men är däremot mycket oroad för vad islam kan innebära i ett framtida perspektiv för vårt land.

Hatar inte muslimer. Avskyr bara deras ”religion” och vill inte muslimer ska ha avgörande inflytande i mitt land.

Problemet är inte skötsamma, laglydiga invandrare i största allmänhet. Problemet är kriminella invandrare och de som anser att deras egen kultur och religion är viktigare än att följa svensk lagstiftning och västerländsk människosyn.

Både etniska svenskar och personer med annan etnicitet bör enas mot islam. Det underlättar inte kampen mot islam att enögda rasister hatar alla personer som inte är vita. Vi behöver så många personer som möjligt på vår sida i kampen mot islam och kriminalitet – oavsett etnicitet, hudfärg, kön eller sexuell läggning.

Vad anser du?

TEXT: Ulf Möller

Hög tid vi börjar agera?

10 Jun

Det som syns i videoklippen jag länkar till, kan liknas vid ett inbördeskrig. Kanske hög tid att vi börjar agera mot fienden? Tycker vi ska deportera alla grovt kriminella asylinvandrare och att alla politiker som håller dem bakom ryggen bör avsättas och straffas.

Det är inte klokt:

Jag är inte medlem i SD. Men skulle jag varit medlem i SD och skrivit det jag nyss skrev, kunde jag räknat med att bli uthängd och fördömd.

Men de politiskt korrekta ”antirasisterna” som jagar och hänger ut folk på grund av deras åsikter, har samtidigt inget problem med att försvara sånt drägg som de vi ser i videon: ”Psykosociala faktorer”, ”socioekonomiska faktorer”, ”orättvisor”, ”utsatta för diskriminering”, ”offer för rasism” etcetera.

Bryr mig inte om att jag kanske gör en del besvikna:

Men bara för att vissa vägrar vidareutbilda sig och inte vill hålla sig inom lagens ramar, så innebär det inte att jag ser dessa som stackars offer.

I grunden handlar det om individens egen vilja. Det håller inte att jag som vuxen skyller mina misslyckanden på ”kompisarna”, ”samhället”, ”föräldrarna”, ”taskiga omständigheter” osv.

Oroar mig för att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att se en upptrappning av våldet från kriminellt slödder, främst kriminella muslimer. I förlängningen innebär det sannolikt att vi kommer att få se ett Europa där flera länder befinner sig i inbördeskrig och allvarlig kris. Tänker på länder som: Frankrike, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, men även Sverige.

Vad anser du? Tror du att situationen de närmaste åren blir bättre eller sämre? Anser du att jag överdriver när jag påstår att vi inom kanske några år kommer att få se en inbördeskrigsliknande situation i vissa Europeiska länder? På sina håll i både Frankrike och Storbritannien, tycker jag att jag redan har sett upplopp som kan liknas vid ett mindre inbördeskrig. Bland annat i Paris.

Minns bland annat upploppen i Storbritannien 2011:

”Kravallerna i Storbritannien 2011 var oroligheter som pågick under den 6 till 10 augusti 2011 i flera storstäder i Storbritannien, främst England. Dessa oroligheter bestod bland annat av plundring, mordbrand, inbrott, rån och upplopp. Under 8 augusti 2011 förekom upplopp och plundring i fler städer, bland annat Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol och Medway. Metropolitan Police använde stridsvagnar och fick tillstånd att använda batong och vattenkanoner mot upprorsmakare om det ansågs nödvändigt.”

Är det inte skrattretande att Libyen och Iran fördömde brittiska polisens och politikernas agerande mot det kriminella slöddret?

”Libyen och Iran har starkt fördömt den brittiska regimens brutala agerande. Libyens utrikesminister säger bl a att den brittiske ledaren David Cameron förlorat sin legitimitet och ”måste avgå”. Ministern fortsätter med att förklara att ”omvärlden inte kan stå och se på när såna brutala metoder används mot det brittiska folkets rättigheter när de kräver att få bestämma i sitt eget land.”

Även Irans president Mahmoud Ahmadinejad har reagerat i den engelska frågan och kräver att FN intervenerar i landet för att stoppa våldet och skydda den engelska civilbefolkningen. Man har också erbjudit sig att skicka en expertgrupp för att undersöka övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.”

Kravallerna i England 2011

Text: Ulf Möller