Arkiv | juni, 2014

Hans Anderssons avgångsbrev

12 Jun

Hans Anderssons pressrelease och brev till fullmäktige i sin helhet:
Till Kommunfullmäktige i Åtvidaberg.

Med anledning av Migrationsverkets agerande i Åtvidaberg avsäger jag mig härmed mitt uppdrag som Kommunfullmäktiges ordförande och mitt ledamotskap i Kommunfullmäktige. Skälen är följande:

Den demokratiska processen är helt satt ur spel när ett statligt verk kan och får behandla en kommun och dess invånare på det sätt som skett i detta fall i Åtvidaberg.

Migrationsverket meddelar via mejl till kommunen att ca 200 asylsökande om endast två dagar ska flytta in på ett före detta hotell – hotell Stallet – i Åtvidaberg. Inget samråd sker med kommunen – Åtvidaberg ställs inför fullbordat faktum. Den nuvarande hyresgästen, som har ett hyreskontrakt, körs ut på gatan.

Migrationsverkets agerande hotar även att sänka Gy-skolans fotbollsprofil eftersom skolans elever skulle undervisas och bo i det av Migrationsverket annekterade hotellet.

Jag är starkt kritisk till att ett statligt verk får bete sig på det här sättet – så totalt köra över kommunen och sätta hela det demokratiska samhället ur spel. Jag frågar mig om politikerna på riksplanet, genom att tillåta Migrationsverket att handla som man gör, helt tappat kontakten med väljarna och den verklighet som våra kommuner lever i.

Jag skulle inte kunna se mig själv i spegeln, och inte möta mina väljare här i Åtvidaberg, om jag, ens i tysthet, spelade med i spelet där ett statligt verk kan, och får, sätta sig över allt sunt förnuft – eller hur privata entreprenörer uppenbarligen kan tjäna hundratals miljoner kronor på människors elände och lidande.

Vården, omsorgen, sjukvården lider av resursbrist. Men när det gäller att med skattemedel berika företag inom mottagandet av människor som lider och har det svårt, finns det tydligen en aldrig sinande kassakista att ösa ur. I det system som tillåter, och kanske främjar, denna samhällsutveckling vill jag inte längre vara en kugge, om än så liten. Jag tackar därför för mig.

Slutligen vill jag starkt poängtera att det inte finns något rasistiskt förtecken i det ställningstagande jag nu gjort. Det handlar inte heller om svensk invandringspolitik. Det handlar om demokrati – eller snarare bristen på demokrati: om den kommunala självbestämmanderätten, om att det kommunala parlamentet ska ha inflytande över åtgärder som starkt påverkar kommunen och dess invånare, att Storebror från Staten inte ska kunna lägga sin förlamande hand över en kommun och ensidigt diktera villkor och förutsättningar.

Jag är inte med.

Tack för den här tiden, 38 år i Kommunfullmäktige i Åtvidaberg. Det har varit en förmån.

Tack Åtvidaberg, tack åtvidabergare.

Åtvidaberg 9 juni 2014

Hans Andersson

 

Bild

Leve Israel – Mellanösterns enda demokrati!

10 Jun

Image

Det finns de maniska judehatare (kommunister, nazister och vanliga svenska höger- och vänsterflummare) som vägrar att erkänna judarnas land Israel. De påstår att det inte är deras land, att Israel inte har någon historia och därmed inte något existensberättigande osv.
Här kommer lite fakta som bevisar motsatsen!

Bokstäverna P & E existerar inte inom det arabiska alfabetet så ”palestinierna” själva kan inte ens uttala namnet på sitt eget land, Palestina, på sitt eget modersmål.
P och E finns alltså inte inom arabiskan, så jag antar att det menas alstinir?

Så vad är ”Palestina” och en ”Palestinier”?
Enligt Britterna var det alla som föddes i mandatet, judar kristna och araber – de senare vägrade dock att låta sig förknippas med begreppet som betydde jude i praktiken.

Ordet som sådant kan dock spåras i den antika hebreiskans språkrötter.
Pelesheth vilket kommer från Palash som betyder inkräktare eller invadör, vilket var vad Israelerna kallade Filisteérna som kom runt ca 1000 år f.k från den Grekiska övärlden och bosatte sig vid nuvarande Gaza-remsan. Detta folkslag upphörde att existera 1500 år innan araberna ens fanns.

Kejsare Hadrianus döpte om Israeli ett sista förolämpning och ett försök att utplåna alla spår av den judiska nationen Israel till falastin efter judarnas tidigare värsta fiender som besegrades 1000 år före kristus, Britterna översatte sedemera fel i King James bibel från 1611 vid fem ställen till ”Palestina” (vilket numera är återkorrigerat) och voilá! Ordet ”Palestina” kom till.

Palestinier finns inte.

Ni vet väl hur ett folkslag definieras av folkrätten?
Ett folk anses inom folkrätten och FN karaktäriseras av:
1. ett gemensamt språk,
2. ett gemensamt territorium, samt
3. en gemensam historia, religion och kultur.

Uppfylller araberna som nu har valt att kalla sig för ”Palestinier” dessa definitioner? Kan någon räkna upp en ”palestinsk” maträtt? Finns det något språk som kallas ”palestinska”? Finns det någon specifik ”palestinsk” kultur förutom terrorism?
Nej! Här är det istället frågan om arabisk/muslimsk imperialism och inget annat.
Som en liten notis i sammanhanget kan nämnas att muslimska araber kontrollerar mer än 99% av mellanösterns totala ytor.
Så nån avsaknad av land kan de knappast klaga över.
Israel består i sammanhanget av mindre än en procent – en procent av demokrati och välstånd! Denna lilla remsa av civilisation vill judehatarna från både höger och vänster krossa.

Men om någon nu är så säker på att ”Palestina” existerar – landet som inte kan spåras i den dokumenterade historien – förutsätter jag att de kan svara på ett par enkla basfrågor om landet ”Palestina”?
Kom igen nu! Så svårt kan det inte vara!

1. När grundades ”Palestina” och av vem?

2. Var gick gränserna?

3. Vilken huvustad hade de?

4. Vilka var deras övriga städer?

5. Vilken grund hade dess ekonomi?

6. Vilken typ av styre hade det?

7. Kan ni nämna åtminstonde en ”Palestinsk” ledare före den arabisk/egyptiske Arafat?

8. Var ”Palestina” någonsin erkänt av något land vars existens, då eller nu, inte lämnar något utrymme för alternativ tolkningar?

9. Vilket var språket i ”Palestina”?

10. Vilken var den framträdande religionen i ”Palestina”?

11. Vad hette dess valuta? Välj vilket datum som helst i historien och försök finna det ungefärliga växlingskursen av den palestinska mot övriga nationers kurser vid det datumet

12. Har ”Palestinierna” lämnat några historiska fynd efter sig?

13. Nån som känner till något bibliotek som man kan hitta exempel på ”Palestinsk” litteratur före 1967?

14. Och slutligen, eftersom det inte finns något sådant land idag, vad orsakade dess försvinnande, och när hände det?

Om ni menar folket ni av misstag kallar ”Palestiner” så är det ju inget annat än etniska araber samlade från hela arabvärlden, och om de verkligen har en genuin särskiljande entisk identitet som skulle ge dem rätt till självbestämmande, varför försökte de ens aldrig bli självständiga förrän efter sexdagarskriget som krossade den arabiska olagliga krigsförklaringen och efterföljande illegala aggressionen mot den erkända suveräna demokratin Israel?

Summa summarum är att nån stat eller nation vid namn ”Palestina” aldrig någonsin existerat genom hela den kända mänskliga historien.
Om jag har fel så är ni välkomna att motbevisa mig.

Leve Israel! / Le chayim Israel!