Arkiv | februari, 2014

Ge inte ”invandrarna” skulden – skyll på de svenska väljarna och politikerna

23 Feb

Jämfört med många andra länder, så har vi det trots allt ganska bra i Sverige? Detta är också en av de viktigaste orsakerna till att många asylsökande söker sig till Sverige.  Ett land kan snabbt förändras till det sämre genom krig, naturkatastrofer och ekonomisk kris. Globalt sett, så har vi i Sverige klarat oss förhållandevis bra under de senaste 100 åren jämfört med andra länder. Exempelvis har Sverige hållit sig utanför två världskrig.

Nackdelen jag kan se med att Sverige inte varit inblandat i världskrigen, är att folket har blivit naivt, korkat och godtroget utan någon förmåga att tänka självständigt, förnuftigt och moget. Svenska folket kan liknas med ett förvuxet barn som skriker, gormar och tramsar istället för att ta sitt eget ansvar. Ett exempel är att ”rasismen” framställs som ett stort samhällsproblem av media och politiker och många svenska medborgare har okritiskt låtit sig luras av denna bluff.

Samtidigt finns det dårar som klagar på invandrarna och ger dem skulden till allt ont, när det i själva verket är de etniska svenskarna och de politiker de har valt, som lett till den rådande politiken – som bland annat innebär massinvandring. Det är inte i första hand invandrarnas fel att det ser ut som det gör i Sverige. Sverige är inte ett så dåligt land som det ibland överdrivet framställs som. Finns fortfarande ett visst mått av välfärd o.s.v kvar i landet. Mycket har blivit sämre i Sverige på senare år och kostnaden för den ansvarslösa s.k ”generösa” asylinvandringspolitiken är hög och innebär att man är tvungen att spara in på exempelvis sjukvård, äldreomsorg och skolor.

MEN det är inte i första hand invandrarnas fel. Det är politikerna och de svenska röstberättigade svenska medborgarna som har röstat på dem som har ansvaret och skulden. Fortfarande är de etniska svenskarna i majoritet i landet och fortfarande röstar en majoritet av de etniska svenskarna på partier som förespråkar massinvandring och mångkultur. Jag indelar inte människor efter etnicitet. Jag anser att alla svenska medborgare skall ha samma skyldigheter och rättigheter oavsett etnicitet. Vill bara klargöra att de etniska svenskarna är de som är i majoritet. Därför är det de som har huvudansvaret och de som i så fall bär den eventuella skulden. Huvudansvaret och den största skulden ligger inte hos den växande minoriteten invandrare, så som många vill göra gällande. Det är svenskarna som från början har fattat beslut om att Sverige skall ha en generös invandringspolitik och mångkultur.

Personligen har jag inget emot mångkultur, så länge de som utövar denna mångkultur kan integrera sig och fungera bra i samhället med de lagar och regler som gäller. Jag tror på mångfald under ansvar. Anser att vi i Sverige skall acceptera olikheter när det gäller etnicitet, religion, kultur, åsikter, sexualitet o.s.v. Tyvärr har ord som ”mångfald” och ”mångkultur” i dagens Sverige blivit missbrukade och används synonymt med att man accepterar massinvandring och integrationsproblematik. Det är viktigt att man skiljer på begreppen. Jag har inget emot varken mångkultur och mångfald. Men blanda inte in integrationsproblematik, bidragsberoende, kriminalitet och massinvandring i dessa begrepp. Det man ofta glömmer i diskussionen om ”mångkultur” och ”mångfald”, är det faktum att det idag hetsas mot svenskar och svensk kultur. Ledande politiker som Reinfeldt påstår att all utveckling har kommit utifrån och att svenskarna och svensk kultur är ingenting värd. ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” (Reinfeldt). ”Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker.” (Mona Sahlin).

De flesta invandrare är hederliga och skötsamma människor. Många av dem vill säkert ha ett arbete och vara självförsörjande, om det nu bara hade funnits arbetstillfällen till alla. Inte lätt att få ett arbete när många av de infödda svenskarna inte kan få ett arbete?

Det finns dåliga människor inom alla folkgrupper. Finns relativt många galna och kriminella etniska svenskar. Men det betyder  inte att vi behöver ta in ännu fler problemmänniskor i form av terrorister, grovt kriminella, krigsförbrytare och bidragsbedragare? Landet har redan tillräckligt med olösta problem. Ungdomar som saknar arbete och bostad. Äldre och sjuka som saknar bra vård och som inte har tillräcklig ekonomi o.s.v. Vi har stora problem med kriminalitet och bidragsberoende. Inte minst bland invandrargrupperna.

Sverige är ett förhållandevis bra land. Ta ditt ansvar som medborgare och väljare. När du lägger din röst i höst, så är det du som kan avgöra om vi skall ha fortsatt massinvandring med alla de problem det innebär eller om vi skall minska flödet av invandrare och istället lägga pengarna på våra ungdomar, sjuka och äldre. Skyll inte på invandrarna. Om jag hade varit i deras situation, hade jag antagligen också tagit chansen att komma till Sverige för att få ett bättre liv. Det är inte deras fel att de svenska väljarna och politikerna har valt att Sverige skall ha en ”generös” invandrarpolitik. Jag kan förstå dessa invandrare. Jag kan däremot inte förstå alla de svenskar som lägger sin röst på fortsatt massinvandring. Om man inte ser vilka problem en ansvarslös invandringspolitik och en bristfällig integrationspolitik har orsakat måste man vara helt förblindad och hjärntvättad. Tyvärr är många svenskar som förvuxna och efterblivna barnungar, som saknar insikt och som inte kan ta ett eget ansvar. För många tycks det vara ”lättare” att blunda för problemen eller lägga skulden på invandrarna.

Jag väljer att skylla på den majoritet av de svenska medborgarna – oavsett etnicitet – som valt de styrande politikerna. Det är först och främst deras fel att det ser ut som det gör – inte ”invandrarnas”. De flesta invandrare som kom till Sverige på 60- och 70-talet har varit med och byggt upp det här landet på samma sätt som de flesta svenskar. De har varit en resurs. De flesta invandrare som Sverige tar emot och har tagit emot de senaste tjugo åren kunde också varit en resurs om det exempelvis fanns arbetstillfällen och om vi kunde gallra ut alla kriminella, krigsförbrytare, terrorister och bidragsparasiter redan vid gränsen. Tyvärr har allt för många av nämnda kategorier kommit hit för att leva i vårt land under den falska förespeglingen att de är ”flyktingar”. Riktiga flyktingar åker inte ner till Syrien och jihadkrigar. Riktiga flyktingar åker inte tillbaks till hemlandet på semester så fort deras permanenta uppehållstillstånd har beviljats o.s.v.

Summa summarum:

Skyll på politikerna och den majoritet av de svenska väljarna som röstat på dessa. Ge inte ”invandrarna” skulden. Hade jag varit i invandrarnas sits, hade jag antagligen också tagit chansen till ett bättre liv. Många av de som invandrar hit är hederliga människor som vill utbilda sig, arbeta och bidra till samhället.

Jag har mer gemensamt med skötsamma, välanpassade och hederligt arbetande invandrare än med våldsbejakande och grovt kriminella etniska svenskar.

 

Text: Ulf Möller