Arkiv | november, 2013

Är rasismen den farligaste ”ismen”?

2 Nov

Vita svarta lamm.jpg-for-web-normal

Funderade på en sak när jag tittade på ku-klux-klan-reportaget:

I Sverige anses det vara mycket allvarligt och olämpligt att en person har ”rasistiska” åsikter. I Sverige räknas i stort sett allt som är kritiskt till islam och invandringspolitiken som ”rasism”. Det finns också en slags påhittad pseudorasism som kan innefatta i stort sett allt från gamla serietidningar, sagoböcker, godispåsar och glassar till musikstycken, tavlor, filmer m.m.

Ponera att vi talar om rasism i dess verkliga bemärkelse: d.v.s den åskådning som menar att man skall göra skillnad och se ner på människor beroende på etniskt/genetiskt ursprung….

Min fråga är: Om nu rasismen är så hemsk, farlig och ond som det sägs: Hur många människor har fått sätta livet till p.g.a rasism? Säkert en del.

Men jag vågar nog utan större tvivel påstå, att kommunismen, fascismen, nazismen, islamismen och andra ”ismer” är orsak till många fler människors död och lidande i modern tid än rasismen. Om nu rasismen är så fruktansvärt avskyvärd, hemsk och ond; hur ser man då på exempelvis kommunismen? Har inte kommunismens anhängare som exempelvis Stalin och Mao Tse Tung orsakat fler dödsfall och mycket mer lidande än all samlad rasism i modern tid? Stalin och Mao Tse Tung, Pol Pot och deras anhängare dödade så många människor att man kanske kan räkna dem i hundratals miljoner (!) Och ytterligare många hundratals miljoner fick lida under dessa tyranners välde i kommunismens namn. Var och när har rasismen orsakat något liknande?

Om nu kommunismen orsakat så mycket mer lidande och så många fler dödsfall än rasismen: Varför bedriver inte politikerna och media hetsjakt på dessa (kommunisterna) istället för på islamkritiker och invandringspolitiskt kritiska personer som sympatiserar med SD?

Varför bedriver inte media och politikerna hetsjakt mot exempelvis islamismen istället för mot den påhittade rasismen?

Jag förnekar inte att det finns riktig rasism. Men hur farlig är den i praktiken jämfört med exempelvis islamismen? Och hur mycket av det som i Sverige idag kallas ”rasism” är egentligen riktig rasism?

Text: Ulf Möller

”Nettoinvandring”?

1 Nov

Invandring av utlänningar som söker asyl och uppehållstillstånd, är EN sak. Utvandring av svenskar som oftast är personer med pension och/eller med hög utbildning och egen inkomst är en helt ANNAN sak. Tror ”antirasisterna” att man kan kvitta utvandrade svenska pensionärer och högutbildade svenskar med egen inkomst mot invandrade utlänningar som ofta är lågutbildade och analfabeter och som eventuellt kommer att leva på bidrag under kanske resten av sitt liv? Förra året beviljades 111 090 uppehållstillstånd. Svenska medborgare behöver varken söka asyl eller uppehållstillstånd så de räknas inte in i den statistiken, som en del (bl.a migrationsminister Tobias Billström) inbillar sig.

På vilket sätt menar man att x antal utvandrade svenska skattebetalare och pensionärer kan kvittas mot invandrade asylsökare som till övervägande delen blir bidragstagare kanske under många år framåt eller resten av sitt liv? Utvandring av svenskar är en förlust för svensk ekonomi. Invandringen av analfabeter och lågutbildade personer är också en förlust för svensk ekonomi. Vi har redan en relativt hög arbetslöshet. Invandringen minskar knappast varken arbetslösheten eller bidragsbelastningen.

Antirasisterna får gärna förklara detta med ”nettoinvandring” för mig, så jag förstår hur de tänker och räknar.

Text: Ulf Möller