Arkiv | augusti, 2019

De som fått sina uppehållstillstånd och svenska medborgarskap på falska grunder, bör utvisas.

31 Aug

migranter

• Utvisa alla grovt kriminella invandrare

• Grovt kriminella som fått uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap, bör få dessa upphävda och utvisas

• Ompröva alla beslut om uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap som fattats efter att Sverige gick med i EU 1 januari 1995

• De som inte är integrerade och självförsörjande och som kommit från länder där det idag är relativt fredligt och stabilt, bör utvisas

• De som fått sina uppehållstillstånd och svenska medborgarskap på falska grunder, bör utvisas.

• Asylinvandrare som integrerat sig och är självförsörjande, kan stanna kvar i Sverige

Någon kanske säger:

”Är det inte taskigt att utvisa en person som kanske bott nästan 25 år i Sverige?”

• Nej, det är inte ”taskigt” att utvisa bidragsberoende personer till sina ursprungsländer, om det idag är så pass stabilt där att de utan större risk kan återvända

• Det är inte heller ”taskigt” att utvisa grovt kriminella, så vi slipper ha dessa kvar i vårt land och fortsätta orsaka problem och skador

• Det är inte heller ”taskigt” att utvisa personer som ljugit sig till sina uppehållstillstånd och eventuella svenska medborgarskap

• Däremot är det taskigt mot de svenska skattebetalarna som ska tvingas försörja dessa och mot de offer som drabbas av dessa, att inte utvisa dem

• Jag kallar det inte ”taskigt” när personer utvisas, som levt i kanske 10 eller 20 år på bidrag, knappt kan tala svenska, vägrar integreras och kanske dessutom ägnar sig åt kriminalitet

• Kan väl inte kännas som ett straff att helskinnad få återvända till sitt urpsrungsland där man har sina rötter, om det idag är stabilt där – och dessutom få betalt för resan och ett startbidrag från svenska staten med sig i bagaget?

• Om jag tvingades fly från Sverige, skulle jag bli glad den dag jag känner att det är riskfritt attt återvända. ”Flykting” är man bara så länge det råder en uppenbar krissituation – sen är man inte längre flykting – och då bör man återvända till sitt ursprungsland

Text: Ulf Möller

migranter 3

migranter 2

Början på slutet?

22 Aug
Jag tror det vi ser i Sverige och även i andra länder idag, kan vara ”början på slutet”
 
Jag är oerhört tacksam för att jag levt under större delen av mitt liv i ett tryggt och bra Sverige.
 
Även om jag inte varit ”välbärgad”, ”framgångsrik kändis” eller liknande, anser jag att jag i det stora hela haft ett bra liv. Många fina stunder, perioder och minnen. Möten och kontakt med många intressanta och fina människor.
 
Ett tryggt och bra Sverige som jag dessvärre är övertygad om, att framtida generationer aldrig får uppleva.
 
Jag menar att väljarmajoriteten under flera val, röstat för sin egen undergång.
 
Att efterblivna pajasar som Annie Lööf och Stefan Löfven kan få relativt många röster, är milt sagt oroväckande.
 
Jag tycker att alla som ingår i regeringen är inkompetenta under rimlig nivå – och även om det tar emot att säga det, så är min ärliga uppfattning, att de är efterblivna pajasar.
 
Många av våra riksdagspolitiker anser jag är i sin mentala utveckling kan betecknas som ”tonåringar”.
 
Absolut inget fel på tonåringar. Det är en spännande och fin period i livet – men de ska inte ha ansvar för att styra ett land.
Text: Ulf Möller
feminism-åsa-regner-2-759x500

Ompröva alla beslut om permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap, som är fattade efter 1 januari 1995?

21 Aug

”Världens första feministiska regering” och dess stödpartier, har visat vilka de prioriterar och låtsas ha medkänsla för, när de exempelvis fattar beslut om att 9000 afghanska män utan asylskäl ska få stanna kvar i landet, samtidigt som det finns bostadslösa svenska medborgare, fattigpensionärer, sjuka och handikappade, som jag anser bör ha mer rätt till de pengar och resurser som nu strösslas bland annat på män som ljugit om sin ålder och annat.

Det rör sig om mångmiljardbelopp som varje år läggs på välfärdsmigranter som ofta kommit hit och fått asyl och uppehållstillstånd, utan att ens ha behövt styrka sin identitet.

Med andra ord, vet vi inte vilka många av de som uppehåller sig i vårt land egentligen är.

Jag anser att exempelvis svenska pensionärer som många gånger har arbetat och inbetalat skatt under större delen av sitt vuxenliv, har mer rätt till vår välfärd, än personer som kommer hit på tvivelaktiga grunder utan att styrka sin identitet och bakgrund, för att bli försörjda på de svenska skattebetalarnas bekostnad, har.

Istället för att pensionärer, handikappade, sjuka och andra som är födda i vårt land, ska tvingas få en sämre levnadsstandard genom olika nedskärningar, avgiftshöjningar och skattepåslag, för försöka att kompensera de gigantiska kostnaderna för asylmassinvandring som blir synlig genom att kommun efter kommun redovisar underskott i sin budget, anser jag vi ska spara in pengar där det är mest logiskt att spara:

Genom att alla välfärdsmigranter och kriminella utvisas.

Först och främst, anser jag att alla grovt kriminella ska ut ur landet. Har de asylinvandrat och ägnar sig åt grov kriminalitet, anser jag att deras uppehållstillstånd och även eventuella svenska medborgarskap ska dras tillbaka.

Har de bott länge i Sverige, integrerat sig bra och försörjer sig själva, ser jag inget direkt problem med att de får stanna kvar.

Jag anser att de flesta som kommit hit de senaste tio åren eller kanske ännu längre tillbaka, ska utvisas. Rör sig nog om minst cirka en halv miljon personer som jag anser bör utvisas.

Ska jag hårdra det, anser jag att alla beslut som fattats om permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap efter att Sverige gick med i EU 1 januari 1995, bör omprövas.

Nu är det väl tillräckligt fredligt i länder som Syrien, Afghanistan, Iran, Somalia, Irak och liknande länder som de kommit ifrån? Vad hindrar i så fall att de återvänder till sina ursprungsländer?

Om exempelvis en halv miljon eller kanske till och med så många som cirka en miljon personer utvisas, varav de flesta sannolikt är bidragsberoende, så bör vi kunna spara in mångmiljardbelopp varje år som vi slipper ha dem här och belasta vår offentliga ekonomi?

Blir många lediga platser i fängelserna också och vi slipper en massa utgifter för kostsamma utdragna rättegångar osv.

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/

feministisk regering

Utvisa alla grovt kriminella invandrare!

13 Aug

Grovt kriminella icke-svenska monster slipper ofta utvisning, eftersom de ”riskerar bli illa behandlade i sina ursprungsländer”.

Uppriktigt sagt, bryr jag mig inte om i fall de blir ”illa behandlade” i de länder dit de utvisas.

Kan till och med tycka det är rättvist om de blir illa behandlade, även om det inte gör skadorna de orsakat på sina offer, ogjorda.

Jag menar tveklöst, att alla icke-svenskar som begår grova brott i Sverige, ska utvisas.

Om du kommit hit som invandrare och begått grova brott och hunnit erhålla svenskt medborgarskap, anser jag ditt medborgarskap ska upphävas.

Det minsta man kan begära av en som kommer som gäst till vårt land, är väl att den inte ska begå grova brott?

Jag ser inget märkligt med att man villkorar deras uppehållstillstånd och medborgarskap.

Jag skulle gärna också se att svenskar som begått grova brott blir utvisade. Men skillnaden mellan dem och invandrare, är att vi inte har nåt ursprungsland att utvisa dem till.

Personer som är födda i Sverige och enbart har svenskt medborgarskap, kan inte utvisas. Inget land vill ta emot dem.

Om ursprungslandet vägrar ta emot en grovt kriminell, tycker jag man kan göra ett avtal med ”låglöneländer” i Afrika eller Asien, som mot betalning binder dem att ta hand om avfallet som vi inte vill ha i Sverige.

Blir billigare för svenska skattebetalare att betala en kostnad till nåt ”lågkostnadsland” för att förvara monstren i deras fängelser, än att vi ska ha problem med dem i Sverige.

Handlar inte i första hand om att få ner den ekonomiska kostnaden, även om den är viktig.

För mig är den psykosociala vinsten det viktigaste och avgörande.

Många potentiella offer och anhöriga kan slippa framtida lidande genom att vi regelmässigt livstidsutvisar och omplacerar grovt kriminella icke-svenskar.

Jag bryr mig inte om i fall de ”inte trivs” exempelvis i ett etiopiskt eller indonesiskt fängelse.

Eller varför inte transportera dem till Haiti? Haiti skulle nog inte säga nej till extra inkomster till statskassan, med tanke på hur dåligt de har det?

Text: Ulf Möller

Skärmbild, källa: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6860234

trump 2