Arkiv | mars, 2022

Vem har ansvaret för barns uppfostran?

31 Mar

Verkar som vissa menar att det är skolans uppgift att fostra barn till ansvarstagande medborgare.

Jag anser att ansvaret för barns uppfostran, ligger på vårdnadshavarna.

Om TVÅ vårdnadshavare ”inte klarar” uppfostra ETT barn:

Hur kan man då mena att EN lärare ska kunna fostra en HEL KLASS, samtidigt som den ska undervisa?

Min bestämda uppfattning är:

Skolans uppgift, är att erbjuda undervisning.

Vårdnadshavarnas PLIKT, är att fostra sina barn.

Klarar de inte fostra sina barn, exempelvis så att de följer vett och etikett i skolan och är laglydiga, anser jag att vårdnaden ska tas ifrån dem.

Tycker vårdnadshavare i högre utsträckning ska ställas till svars för vad deras barn gör. Begår barnen grova brott, anser jag att vårdnadshavarna ska straffas. Bränner barnet upp bilar eller skolor, rånar, misshandlar, våldtar eller mördar, bör vårdnadshavarna dömas till stora skadestånd och i vissa fall fängelse.

Om vårdnadshavare vet att den kan bli dömd till ett fängelsestraff för de brott deras barn begått, kanske viljan att ta ansvar för sina barns uppfostran, ökar?

Tänker att dagens lärare i många fall har en omöjlig uppgift, när de förutom att undervisa, också ska försöka hålla ordning på elever som i många fall är ouppfostrade, stökiga och inte sällan är kriminella.

Det värsta i detta, är kanske inte att enskilda vårdnadshavare och lärare misslyckas, utan att våra beslutsfattare och många debattörer, tycks mena att det är skolans uppgift att fostra barn och ungdomar.

Regeringen och skolmyndigheterna, måste vara tydliga i att skolans uppgift är att undervisa.

Måste också bli ändring i lärarnas roll och befogenheter:

I skolan ska lärarna bestämma.

Inte som nu, att stökiga elever domderar och vårdnadshavare står på sina barns sida och anmäler lärare när deras bråkiga barn blivit tillrättavisade.

Genom att mena att det är skolans uppgift att fostra, gör man två fel:

  1. Fråntar vårdnadshavarna ansvaret för uppfostran.
  2. Lägger ansvaret för barns uppfostran på lärarna.

Fostran ska skötas av vårdnadshavare.

Lärarnas uppgift är att undervisa – inte att uppfostra.

Ge lärarna utökade befogenheter.

Avstäng bråkiga elever i högre grad.

Undervisning ska vara ett erbjudande och en förmån.

Vill de inte ta del av av undervisningen, anser jag inte de ska tvingas och förstöra miljön för de elever som vill studera i en trygg och lugn miljö.

Jag kanske är ”gammaldags”, men kan inte förstå hur det kan vara förenligt med bra undervisning, att eleverna under lektionstid, tillåts leka med sina mobiler.

Lås in mobilerna under lektionerna, utom i de fall eleverna ska arbeta självständigt med att samla information eller liknande via internet.

Vad anser du?

Text: Ulf Möller

Jag har tappat hoppet

29 Mar

Tror vi är minst tio år för sent ute och oavsett vilken regering vi får efter nästa val, kommer den inte göra någon större skillnad.

Det som krävs, är enligt mig, att man omprövar uppehållstillstånd och medborgarskap för de som kommit hit sedan vi gick med i EU 1995.

Jag menar att minst hundratusentals har fått sina tillstånd på falska premisser. Utan att kunna/velat styrka sina identiteter. Ljugit om ålder och annat.

Minst hundratusentals som vägrar bli självförsörjande, som vägrat integrera sig, som inte kunnat styrka sina identiteter, som bluffat med sin bakgrundsinformation, som kan resa på semester till landet de tidigare påstår sig ha ”flytt” ifrån, eller som är kriminella, måste utvisas.

Nästa regering kommer inte genomföra detta och därför menar jag att allt hopp för Sverige är slut.

Text: Ulf Möller
Publicerad 2022-03-29

Jag börjar svänga i frågan om asylstopp

20 Mar

Flyktingarna från Ukraina behöver hjälp NU och jag tycker vi kan ta emot en del, så kanske vanlig folk vaknar och ser att det är skillnad på riktiga flyktingar och bluff-flyktingar som ställer orimliga krav och skapar problem.

Det kan skapa en opinion, som kanske möjliggör att hundratusentals som kommit hit tidigare på falska premisser, kan utvisas?

Om inte majoriteten av väljarna kan se skillnaden och även i framtiden menar att vi ska låta exempelvis vuxna män som begår brott och benämns ”ensamkommande” och som saknar egentliga asylskäl, få stanna kvar och i genomsnitt kosta minst 1 miljon per år och individ, så ser jag ingen framtid i Sverige.

För att Sverige ska ha en framtid, menar jag att hundratusentals som vägrar bli självförsörjande och integrerade och de invandrare som är kriminella, ska utvisas.

Jag kommer överväga att emigrera.

Det finns ingen logik i att vi under många år tagit emot stora mängder asylsökare där majoriteten har kastat sina pass och därför inte kunnat eller velat styrka sina identiteter och att vi nu plötsligt ska stänga gränserna när det kommer riktiga flyktingar från vårt närområde som har id-handlingar och giltiga asylskäl.

Jag tycker vi ska hjälpa riktiga flyktingar i vårt närområde om vi kan.

Jag tycker vi ska upphäva svenska medborgarskap och uppehållstillstånd för alla de som kommit hit på falska premisser och inte styrkt sina identiteter. Dessa liksom alla invandrare som begår brott, bör utvisas.

Nuvarande situation i Sverige är om jag jämför med tilltänkt situation i mitt hushåll:

Jag har tagit emot flera inneboenden som begår brott, hotar, rånar, misshandlar, våldtar osv. De låter jag stanna kvar i min bostad och jag ger dem ekonomiskt bistånd, samtidigt som jag vägrar öppna dörren för verkligt nödställda och laglydiga personer som ber om hjälp:

I mitt fall, hade jag kastat ut de kriminella hyresgästerna för länge sedan och tagit emot och hjälpt de nödställda.

Om Sverige väljer att stänga ute riktiga flyktingar, samtidigt som man behåller grovt kriminella, bidragsparasiter och kravmaskiner, visar man att man i praktiken endast vill hjälpa personer som skapar problem och stänger gränserna för laglydiga riktiga flyktingar?

Ukrainska flyktingar:

  1. De kommer sannolikt inte ställa orimliga krav.
  2. De kommer sannolikt inte begå brott i någon större utsträckning.
  3. Majoriteten är kvinnor och barn.
  4. De vill sannolikt återvända till sitt ursprungsland så snart som möjligt.

Spegelvänd dessa fyra punkter – och du kan se hur tidigare års asylinvandring har sett ut.

Blev rörig text.

Detta är ett känsligt ämne.

Skärmbild, källa: SD: Ja till flyktingar från Ukraina – trots att “Sverige är fullt”

Text: Ulf Möller