Arkiv | februari, 2018

Blir 2024 ett ödesår?

17 Feb

massinvandring

Min uppskattning, är att vi inom cirka fyra år kommer att hamna i ett kristillstånd: Redan idag saknas bostäder och jobb och även om det påstås att svensk ekonomi går bra, så måste flera kommuner bevisligen få utjämningsbidrag för att klara sin ekonomi.

Malmö skulle för länge sedan varit i konkurs om det inte vore för bidragen staden får från staten.

Samma gäller för Göteborg, Norrköping, Eskilstuna, Södertälje och Botkyrka.

Det rör sig om miljardbelopp.

Vi har fortfarande en statsskuld som är cirka 1 250 miljarder kronor.

Om jag har räknat rätt, blir det cirka 103 000:-/person om man räknar in alla som bor i Sverige. Dvs även nyfödda barn, arbetslösa, gamla och sjuka är medräknade.

Min gissning är att vi klarar oss med att ”klippa och klistra” i ekonomin, kanske några år till. 2024 kommer vi att se de ödesdigra konsekvenserna av många års oansvarig politik.

Tveksamt om vi får se ett inbördeskrig, eftersom många svenskar valt att lägga sig platt och märkligt nog fortfarande är beredda att öppna sina plånböcker och våra gränser för fortsatt muslimsk asylmassinvandring.

Vissa verkar fortfarande leva i tron att asylinvandringens kostnader motsvarar ungefär vad en pizza och fanta kostar, utslaget på person och månad.

Du som har möjligheterna, bör nog överväga att emigrera.

Du som inte har möjligheten att emigrera, bör ta tillvara de närmaste åren så bra du kan och kanske börja förbereda dig på att det exempelvis kan bli matvarubrist och energibrist i framtiden.

Våra beslutsfattande politiker har under många år bäddat för samhällskris.

Hur ska exempelvis de hundratusentals som de närmaste åren kommer att behöva bostäder få några bostäder när det inte finns några och vem ska försörja den ökande mängden biståndstagare om vi inom de närmaste åren kommer att få se många storföretag permittera eller flytta utomlands?

Jag menar att en kris är att vänta. Har jag fel, blir jag bara glad för det. Jag är ingen ”expert” – men det är inte beslutsfattarna heller. De har i många år exempelvis ljugit om att asylinvandrarna skulle ”rädda våra pensioner” – men istället kommer pensionsåldern att höjas på grund av att ekonomin inte går ihop. De som inte inser att asylinvandringen har kostat och kommer att kosta gigantiska belopp, måste vara efterblivna.

Utgifterna för de senaste årens asylmottagande har varit så stora, att politikerna inte ens vågar redovisa siffrorna för oss:

Kan du förnuftsmässigt greppa att våra förtroendevalda inte ens redovisar för oss hur våra skattepengar används?

Jag förstår inte det. Anser det är sinnessjukt och frustrerande.

I ett företag måste man redovisa hela ekonomin och även du och jag som inte är delägare, kan ta del av siffrorna. Borde det inte vara ännu mer självklart att statens utgifter och inkomster redovisas i detalj för varenda krona när det är du och jag som är ”delägare” och står för kostnaden?

Krisen kommer och enligt mig är det inte frågan OM, utan NÄR.
Min uppskattning är att vi kanske klarar oss hjälpligt på lånade pengar några år till. Men den ekonomiska bördan från de allt fler som lever på bistånd och inte bidrar med något, kommer att bli vårt fall. Bostadslösheten kommer att orsaka stor frustration de närmaste åren hos många.

Min uppskattning/gissning är att vi 2024 kommer att få problem.

Har jag fel och lever då, blir jag glad.
Har i så fall inget problem med att medge att jag gjorde en felaktig bedömning några år tidigare. Hoppas jag har fel.

Text: Ulf Möller

Läs gärna Charlie Agnés kommentar och ha i tanken att de kommuner som idag tar emot störst utjämningsbidrag är Göteborg, Malmö, Norrköping, Eskilstuna, Södertälje och Botkyrka. Då förstår man hur efterblivet ”refugees welcome”-folket argumenterar?

skitsnack

”Kränkthet”och ”hatbrott” vs yttrandefrihet

3 Feb

kränkt 3

Känns som vi för varje dag som går, närmar oss diktatur allt mer. Har hänt mycket om man ser några år tillbaka.
 
Idag prioriteras exempelvis ”hatbrott” på internet där ingen blivit fysiskt skadad, utan det handlar snarare om nån som har problem att hantera sina känslor och inte klarar verbala mothugg och därför låtsas vara ”kränkt” och gör polisanmälan.
 
Jag anser tveklöst att polis- och rättsväsende inte ska lägga en sekund på att utreda kommentarer som skrivs exempelvis på facebook. Finns inget att utreda.
 
De låtsat lättkränkta, kan liksom jag exempelvis skrolla vidare eller blockera en facebookanvändare de avskyr, så slipper de se det som upprör dem.
 
Anser polis- och rättsväsende istället ska lägga den tid de använder till att utreda ”hatbrott på internet” till att utreda och lösa grova brott. När jag läser om att exempelvis utpekade våldtäktsmän inte ens tas in till förhör och att utredningar om grova brott på grund av att det saknas resurser läggs ner, känns det frustrerande att det läggs tid på att utreda och döma för påstådda brott som skett i kommentarsfälten på internet.
 
Jag anser så klart inte att olaga hot eller förtal är acceptabelt – varken på internet eller nån annanstans. Men nu syftar jag på ”åsiktsbrott”. Att du exempelvis skriver vad du anser om islam, kriminalitet eller massinvandring.
 
Ingen ska behöva känna sig orolig för att bli dömd för exempelvis ”hets mot folkgrupp” för att den har åsikter om islam eller hbtq.
 
Bäst att alla får uttrycka sin åsikt oavsett hur vidrig jag eller du anser den är.
Hur ska vi kunna bedöma om en åsikt är vidrig eller vettig om vi inte ens får ta del av den?
 
Bättre att veta vad en person har för inställning är att vi ska försöka gissa oss till det på grund av att personen känner sig skrämd till tystnad?

Text: Ulf Möller
kränkt rapport