Arkiv | augusti, 2017

”Flyktingar” åker hem på semester.

22 Aug

Jag kan långtifrån ”allt” gällande pågående krig, naturkatastrofer och konflikter i världen just nu, men:

Tycker det är anmärkningsvärt att många som påstår att de har ”flytt kriget”, kan resa hem till sina ursprungsländer efter att de beviljats permanenta uppehållstillstånd.

Gäller bland annat somalier, irakier och afghaner.

Tycker också det är anmärkningsvärt, att den största gruppen av dessa ”flyktingar”, är unga män som ser starka och friska ut.

Borde de inte varit kvar i landet och kämpat och istället låtit kvinnor och barn fly?

Anser att ”asylcirkusen” är den kostsammaste och sjukaste ”underhållning” som de svenska skattebetalarna ”bjudits på” någonsin.

Faktum är, att det är de som betalar denna sjuka cirkus.

Handlar inte enbart om ekonomiska kostnader: Den tyngsta kostnaden för de svenska skattebetalarna är de psykosociala kostnaderna i form av exempelvis mord, rån, misshandel, skadegörelser och våldtäkter.

Text: Ulf Möller

Terrorism bekämpas inte med ”kärlek”

18 Aug

hatet kommer aldrig att vinna”Hatet kommer aldrig att vinna över kärleken”, är rubriken på Barcelonabon Mette Nilssons text i SVT Opinion som skrivits med anledning av den senaste terrorattacken.

Det kanske ”låter bra” i mångas öron – men vad menar hon EGENTLIGEN?

Vill tala om för Mette Nilsson och alla andra som snackar om ”kärlek” i sådana här sammanhang, att dels så vann hatet över alla de som mördades. Även deras anhöriga blev tillfälligt besegrade av hatet. Och inte kommer ”kärlek” att besegra terrorister, lika lite som kärleksbombningar besegrade exempelvis Hitler.

Inte ett ord om IS eller islam i hennes text som publicerats i SVT Opinion.

Bra att hon tror på kärleken.

Men naivt att tro att den kan besegra terrorism.

Hon skriver ”Vi är inte rädda, vi kan inte tystas och hatet kommer aldrig att vinna över kärleken.”

Nej, varför skulle du behöva tystas, när du trots att du fått utrymme i SVT Opinion, INTE NÄMNER ETT ENDA ORD om orsaken bakom terrorn eller om hur den ska bekämpas?

 

Text: Ulf Möller

https://www.svt.se/opinion/barcelona-2

Står du för dina åsikter offentligt?

15 Aug
Detta är inte menat som någon negativ kritik – enbart ett konstaterande av en iakttagelse jag ofta gjort:
 
Finns relativt många personer på facebook som skriver inlägg om att vi måste våga protestera, demonstrera och stå för våra åsikter öppet, så att vi förhoppningsvis genom våra protester kan uppnå en förändring av den förda politiken. Det skrivs bland annat att man istället för att skriva på facebook, borde sätta sig utanför riksdagshuset eller Rosenbad och protestera.
 
”Problemet”, är att en del av dessa personer själva inte öppet står för sina åsikter ens med vad de skriver på facebook, eftersom de postar sina inlägg med sekretessinställningen ”vänner”, vilket gör att endast deras vänner kan läsa vad de skrivit.
 
Det kan finnas många anledningar till att man inte vill att det man skriver på facebook ska kunna läsas av alla.
 
Men visst blir det en paradox när en person som skriver om att man ska stå för sina åsikter och inte vara rädd för vad andra tycker, själv inte vill visa vad den skriver på sin facebooksida för alla?
 
Inser att det kan finnas anledningar till att man inte vill att allt man skriver ska vara synligt för alla. Rädd för att förlora sitt jobb. Vill inte förlora kunder. Skyddad identitet osv.
 
Kommer inte på alla anledningar nu på direkten – men tycker det är märkligt om man som skäl anger att man inte vill skriva öppet på sin facebooksida för att man oroar sig för vad arbetskamrater, grannar, vänner, bekanta, familjemedlemmar eller släktingar ska tycka.
 
Om någon propagerar för att man ”ska stå för sina åsikter”, tycker jag det är märkligt att denna person själv inte vill eller vågar stå för vad den skriver på facebook på så sätt att det som skrivs kan läsas av alla.
 
Vill någon inte skriva offentliga inlägg på sin facebooksida, tvivlar jag på att denna person vill vara öppen och stå för sina åsikter då den konfronteras med oliktänkande i verkligheten.
 
Facebook är trots allt i det avseendet en ”skyddad verkstad”? Lite svårare att stå för sina åsikter då man står ansikte mot ansikte med den eller de man diskuterar med, än om man bara ska göra ett inlägg på sin facebooksida?
Text: Ulf Möller
 
 

Varför kommer det så många asylsökande unga män?

5 Aug

män asylsökande

De flesta asylsökare som kommer till Sverige, är unga män som ser ut att vara ”friska och starka”.

Om det nu flyr från ”brinnande krig”, kan man undra varför de lämnar kvinnor, barn och gamla kvar?

I normalfallet, borde det vara unga män som ska stanna kvar för att strida och bygga upp, medan kvinnor, barn och gamla flyr?

Med tanke på hur ålders- och könsfördelningen ser ut på de asylinvandrare så kallade ”flyktingar” vi tar emot, så verkar det vara tvärtom?

I många fall menar jag att de är desertörer, välfärdsmigranter, extremister eller kriminella. Hur kan man kallas flykting om man har passerat en massa fredliga länder på sin väg mot Sverige?

Är det krig i exempelvis Turkiet, Makedonien, Italien, Grekland, Spanien, Tyskland eller Danmark? De flesta ”flyktingar” som kommer till Sverige har passerat nåt eller flera av dessa länder.

 

Text: Ulf Möller

flyr inte