Arkiv | april, 2022

Min inställning gällande åldersbedömning av asylsökande ”ensamkommande”

6 Apr

Saknar de giltiga asylskäl, har kastat sina id-handlingar, ljugit om sin ålder, ljugit om sin bakgrund osv, anser jag de ska utvisas, oavsett vilken ålder de har.

Därför tycker jag att medicinska åldersbedömningar är meningslösa i dessa fall.

Den asylsökande ska styrka sin ålder, genom giltiga id-handlingar.

Inte de svenska myndigheternas uppgift att göra detta.

Har de inte giltiga handlingar, bör de inte släppas in i landet.

Minns jag rätt, har ungefär 90% av de som sökt asyl i Sverige inte velat/kunnat, styrka sin identitet genom giltiga id-handlingar.

Hur har de kunnat transportera sig igenom flera länder på sin resa mot Sverige utan id-handlingar?

Jag menar, att de flesta sannolikt har eller har haft id-handlingar/pass, men på grund av att de vill öka sannolikheten att få uppehållstillstånd i Sverige, har de ljugit om sin bakgrundshistoria. Kriminella kanske uppger fel namn osv. Tror att de i vissa fall ljugit om vilket land de tidigare varit bosatta i. Om de talar samma språk som landet de påstår sig ”fly” ifrån, är det nog svårt för de svenska myndigheterna att motbevisa deras påståenden?

Om vi från början hade krävt att alla som vill söka asyl i Sverige, också ska kunna uppvisa giltig id-handling/pass, hade vi sannolikt inte behövt ta emot stora mängder välfärdsmigranter utan asylskäl?

Text: Ulf Möller

Bildkälla: Visselblåsaren och bedrägeriet

Varför rapporteras sällan på senare tid om de 8000 ”ensamkommande”?

5 Apr

Läser dagligen om de ukrainska flyktingar som fått tillfälliga uppehållstillstånd och som i många fall snabbt kommit i arbete.

Sett att flera ukrainare som inte har arbete, vädjar till sin omgivning om hjälp att snabbt få jobb så de kan försörja sig själva.

Viljan hos de ukrainska flyktingarna, att försörja sig själva, verkar stark?

Jag har inte sett att ukrainska flyktingar ställt orimliga krav.

De verkar tacksamma trots att de inte fått allt serverat, så som vissa tidigare asylinvandrare?

Tänker exempelvis på män med flera fruar och många barn, som erbjudits flera och stora villor eller bostadsrätter, trots att de saknar inkomst.

Kostnaden för en sådan familj, kan bli flera miljoner per år för skattebetalarna.

Hur ser det ut idag för de 8000 afghaner, där en klar majoritet var män, som fick uppehållstillstånd genom den så kallade ”gymnasieamnestin”?

Varit ganska tyst om dessa, efter att de beviljats uppehållstillstånd? Det var hösten 2018. Snart 4 år sedan. Längsta gymnasieutbildning är fyra år?

Borde inte media följt upp dessa ”ensamkommande” på liknande sätt som de dagligen rapporterar om alla arbetsvilliga ukrainare?

Vi kanske kan kräva att media och myndigheter gör sitt jobb och ger oss minst lika mycket information om hur det är gått för de ”ensamkommande” afghaner som befunnit sig i Sverige under många år?

Hur många ”ensamkommande” är idag självförsörjande?

Hur stor andel ”ensamkommande” är grovt kriminella?

Kanske vi som skattebetalare borde ha rätt till redovisning med fullständiga siffror gällande detta och annat, så vi får en uppfattning om hur helhetsbilden ser ut?

Är kanske alla ”ensamkommande” som fick uppehållstillstånd 2018 genom ”gymnasielagen” idag integrerade, laglydiga och självförsörjande individer – och det är därför media och våra myndigheter inte anser det är viktigt att vi får ta del av information om deras situation idag?

2017-2018, innan de ”ensamkommande” fick uppehållstillstånd, rapporterades dagligen om dessa i svensk media?

Efter 2018, har svensk media och våra myndigheter inte rapporterat eller redovisat ofta och mycket om dessa?

Text: Ulf Möller

Skärmbild: Grönt ljus för gymnasielag – tusentals ensamkommande kan få ny möjlighet att stanna