Arkiv | november, 2019

Skärp straffen och straffa även omyndiga oavsett ålder!

11 Nov

ökning

Ökningen av rån mot unga, liksom ökningen av andra brott, kan förklaras på olika sätt och utifrån olika faktorer – men oavsett förklaringsmodell, är jag säker på en sak:

Om vi skärper straffen rejält och även ser till att omyndiga får kännbara straff, istället för exempelvis några timmars ”samhällstjänst” för att råna, misshandla och våldta, så kommer nog flera av dessa grovt kriminella, att tänka sig för en extra gång innan de utsätter sina offer.

Jag menar bestämt, att om du är gammal nog att begå grova brott som mord, våldtäkt, grov misshandel eller rån, så är du också tillräckligt gammal att förtjäna ett långvarigt fängelsestraff.

In med dem i fängelse, oavsett ålder.
Jag anser inte det är den exakta åldern som ska vara avgörande för bedömningen av straff, utan brottets art.

Alla grovt kriminella har ”förtjänat” kännbara fängelsestraff.

Oavsett ålder!

”Men fängelsestraff gör ingen till en bättre människa – långa fängelsestraff minskar inte kriminaliteten”

Finns exempel på personer som ”blivit bättre” under den tid de suttit i fängelse och fått betänka sina handlingar. En del avtjänar sina straff och blir laglydiga medborgare när de frisläpps. Kolla exempelvis i landets alla KRIS-föreningar: Där finns många exempel.

Även om inte kriminaliteten skulle minska gigantiskt pga att vi ökar längden på fängelsestraffen, så blir möjligheten till återfallsförbrytelser minskad- och bevisligen kan de som sitter inlåsta inte begå sina våldshandlingar mot allmänheten – och denna preventiva funktion borde vara skäl nog för att förorda långa fängelsestraff för alla grovt kriminella våldsbrottslingar.

Skärmbild, källa: https://mitti.se/nyheter/lavinartat-okning-stockholm/?view=app

Text: Ulf Möller

KD vill förbjuda burka/niqab för offentliganställda

10 Nov

Wie-een-uitkering-wil-krijgen-moet-de-boerka-uitdoen

KD:s partistyrelse blev nedröstad. Majoriteten röstade för förbud mot burka/niqab för anställda inom offentlig verksamhet.

Ett förbud borde vara en självklarhet? Tycker inte ens det är en fråga som behöver diskuteras.

Hur du klär dig privat, är en sak – hur du är klädd när du arbetar inom offentlig verksamhet, är en helt annan. Exempelvis som lärare, läkare eller polis.

KD vill även skärpa försörjningskraven för anhöriginvandring.

Borde också vara en självklarhet, att man kan försörja sig själv och de man vill ta hit?

Verkar som KD-styrelsen är ”tröga” när det gäller självklarheter – men förhoppningsvis är majoriteten av de förtroendevalda och medlemmarna inte lika tröga.

Hoppas att vi får se liknande hos M – och att de slutgiltigt skär banden från Reinfeldtdynastin och låter förnuftet styra politiken.

I bästa fall, kanske vi får se att KD, M och SD får mer än hälften av riksdagsplatserna efter nästa val – och i så fall kanske ett regeringssamarbete i någon form mellan dessa tre kan bli verklighet?

Är ganska övertygad om att en majoritet av väljarna kan tänka sig en sådan regering. Antingen en KD+M-regering med stöd av SD – eller det som är det mest demokratiska: Att alla tre bildar regering och att det största partiet av dessa tre, vilket sannolikt blir SD, får statsministerposten.

Jag tror SD kan bli största partiet efter nästa val.

Socialdemokraterna kommer fortsätta sin väg mot nollpunkten och antagligen kommer de presentera fler idiotiska förslag inför nästa val, för att försöka fånga upp förlorade väljare i vissa väljargrupper.

Tror du anar vilka väljargrupper jag tänker på.

Text: Ulf Möller

Sverige behöver återvandringspolitik!

9 Nov

finland

Jag anser att det är bra om vi mot en rimlig summa kan få bidragsberoende och kriminella asylinvandrare att lämna Sverige frivilligt.
 
Att försöka tvångsutvisa hundratusentals, är resurskrävande och vi utsätter statligt anställda för livsfara.
 
Det är inte asylinvandrarnas fel att vi haft regeringar som ”inte bygger murar” och velat att vi ska ”öppna våra hjärtan” och därför är det vi som måste ta ansvar för hur detta ska hanteras fortsättningsvis. ”Kasta ut” är inte en civiliserad lösning, om det handlar om icke-kriminella personer som redan fått permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap.
 
Givetvis vill jag att alla kriminella invandrare ska utvisas oavsett om de blivit svenska medborgare eller ej, men vad gör vi med de som inte är kriminella, utan ”bara” är bidragsberoende?
 
Jag tror att en del av dem kan lockas om man avsevärt höjer beloppen för återetablering i deras ursprungsländer.
 
Erbjud dem förslagsvis 100 000:-/ per vuxen individ eller kanske ännu mer, så kan de ”leva som kungar” i de flesta av sina ursprungsländer.
 
Ett engångsbelopp på kanske hundratusen, eller kanske så mycket som 250 tusen kronor är billigt jämfört med vad de kommer att kosta annars. 100 000:- motsvarar nog ungefär vad en vuxen asylinvandrare kostar i genomsnitt per år. Ge dem kanske det dubbla, så har vi ändå tjänat in summan på några år och det blir i ett fem- eller tioårsperspektiv en ren vinstaffär för staten. Det blir fler bostäder, fler sjukvårdsplatser tillgängliga osv, som istället kan komma svenska medborgare till del.
 
Ett högt etableringsbidrag kan bli kostsamt under några år, om många vill resa tillbaks till sina ursprungsländer, men om det bara handlar om några intensiva återvandringsår, tror jag de flesta är villiga att ta kostnaden.
 
Kostnaden blir gissningsvis inte högre än vad asylinvandringen i realtid kostar idag.
 
Stänger vi helt för fortsatt asylinvandring, kan detta ”betala sig själv”.
 
Noll framtida utgifter för asylmottagande, som istället kan användas för återetableringspolitik?
 
Även om det ekonomiskt inte blir exakt plus minus noll de första åren, så kommer den långsiktiga vinsten bli stor.
 
Inte minst psykosocialt.
 
Text: Ulf Möller