Arkiv | september, 2014

Den subjektiva upplevelsen får inte ta över debatten

17 Sep

i24795

Det är mycket nu. Mycket nya ord som liksom ploppat upp som svampar alltjämt med de senaste årens allt intensivare rasistdebatt. Det är ord som rasfiering; vithetsnorm; vithetspriviligeium och internaliserad rasism. Trendbegrepp som kommit att bli flitigt disskuterade på kultursidor och i diverse ankdamstillhåll likt twitter men som knappast når den stora andelen av befolkningen som har fullt upp med att jobba ihop leverbrödet och föra den ständiga kampen med att få ihop det dagliga livspusslet. Som har barn att lämna på daghem och skolor. Arbeten att sköta och vars utbud av medier sträcker sig till den halvtimmen av kvällsnyheter de får innan de utmattade somnar framför teven.

Den vita priviligerade mannen

Får man tro diverse grupper som rummet och Afrosvenskarnas förbund så är vita människor – i synnerhet vita heterosexuella män bara genom sin hudfärg och härkomst automatiskt gynnade i samhällets alla positioner. De är gynnade för att det uppbärs av en hudfärg som automatiskt ställer dem i en hierarkistisk maktöverordning. Eller för att citera en bloggerska som berörde ämnet:

”White privilege is the privilege to be ignorant of the world around us.”

Andemeningen här är: att man som vit man har råd att kosta på sig att vara okunnig om den egna gynnsamma ställningen man har och inte heller se det orättvisor andra ickevita utsätts för. Nu skrevs detta i ett sammanhang till en bildserie som i stort sett gick ut på att visa hur den som är vit är medfödd med vissa särskilda förmåner oavsett om denne person är medveten om det eller inte. Serien är dock skriven av en amerikanska och alltså grundad utifrån ett amerikanskt perspektiv där segregationen bland svarta och vita ändå får sägas vara beydligt större och mer omfattande än den i Sverige. Amerikanerna har dessutom en socialhistoria som kraftigt skiljer sig från den svenska. Men eftersom samma tendiösa debatt även förs här i Sverige där den dessutom får ta en massa offentlig plats så är det inte direkt en långskjutare att anta att den lika gärna kunnat vara skriven av en svensk. Här skulle jag vilja hävda att inget av det här egentligen inte spelar någon roll – låt folk prata om vad folk vill typ – och det vore sant om det inte var för det simpla faktum att den här typen av debatt får en gigantisk plats i alla etablerade medier och i allas vårt offentliga rum. Att det offentliga samtalet sätter dagordningen på vad som ska ges uppmärksamhet och att vad som får uppmärksamhet också befäster prioriteringar och insatser i realiteten. Att om vår omvärld beter sig som om det brinner i varenda buske då kommer vi också jaga brinnande buskar. Och vi kommer missa de riktiga bränderna.

Men – – kanske någon invänder — det är viktigt att ta människors upplevelser på allvar. Uppenbarligen finns det många som upplever sig bli diskriminerade och särbehandlade ute i samhällets alla positioner på grund av sin etnicitet. Men vad dessa människor då glömmer bort är att vad som är viktigare än den tolkade upplevelsen är just den reela verkligheten. Att den subjektiva upplevelsen aldrig någonsin kan överordnas den mätbara verkligheten av den enkla anledningen att vi inte kan eller ska jaga påstådda bränder utan ständigt måste fokusera på de riktiga. Människors upplevelser är givetvis viktiga och ska tas på allvar men när dessa blir tongivande för debatten och när allehanda teorier slängs ut på ett gigantiskt smörgårdsbord av vilka det går att plocka fritt från så fort ett behov av tolkning efter den egenupplevda världsbilden tränger på riskerar vi inte bara att få ett samhällsklimat som göder självuppfyllande profetior utan också att de verkliga tragedierna aldrig kommer ut i ljuset trots att lampan varit tänd för länge sen.

Publicerad 2014-09-16 på elviramadigan.blogg.se
Text: Anahita Solimanaznavi

Är man rasist och främlingsfientlig om man vill minska invandringen och ogillar islam?

16 Sep

Jag känner inte till något land förutom Sverige, där man på fullt allvar officiellt och allmänt, menar att en person automatiskt är ”rasist” och ”främlingsfientlig” bara för att denna vill minska invandringen och är kritiskt och negativt inställd till islam.

Att vilja minska invandringen gör ingen automatiskt till rasist. Att personen som vill minska invandringen dessutom KAN vara rasist är en helt annan sak. Det är ungefär som att man KAN vara vegetarian och nazist, precis som Hitler – men det betyder inte att alla som är vegetarianer är nazister.

OM det är rasism att vilja minska invandringen med cirka 90%:
I så fall är det flera Europiska länder som är ”rasistiska”, eftersom det är den nivå deras asylmottagande ligger på. Många tycks inbilla sig att Sverige har fri invandring. Det har vi inte – även om det ibland kan verka så. Sverige har en begränsad invandring. Betyder det att Sverige idag är ett rasistiskt land, eftersom vi inte beviljar permanent uppehållstillstånd till alla som söker asyl?

Var går gränsen för att man skall räknas som rasist, enligt massinvandringsförespråkarna? Är alla som stödjer en begränsad invandring ”rasister” och ”främlingsfientliga”, eller är det bara de som stödjer en utökad begränsning med 90% i likhet med SD som är ”rasister”? Är det rasistiskt och främlingsfientligt att tycka illa om islam? När blev islam en religion som visar att den ställer sig bakom demokrati, yttrandefrihet, könsjämställdhet och homosexuellas likaberättigande? I vilka muslimska länder ser man dessa ingredienser?

Text: Ulf Möller
rasism

Islam för dhimmis

12 Sep

islam

Olika åsikter
Ibland hör man människor som säger att regimerna i Iran och Saudiarabien inte har något med islam att göra. I länder som t.ex. Saudiarabien finns det lagar som säger att man ska hugga av tjuvars händer och fingrar. Det står i Koranen att man skall hugga av tjuvars händer1. Det står även i islams heliga bok2 att en kvinna ärver hälften av en man och denna lag gäller i Iran. Är detta tillfälligheter? Vi ser världen genom filter och sorterar omedvetet bort åsikter som inte stämmer med rådande världsbild. Grunderna för åsikter kan t.ex. vara tradition. Orsaken till att man har en åsikt är av mindre vikt än skäl som kan anföras för och emot ett påstående.

Att kritisera islam
Anhängare av islam har fått igenom en resolution i FN1 som fördömer kritik av islam. I länder där islam är en inflytelserik religion får man inte kritisera islam och många anhängare av islam vill att samma princip skall råda i övriga världen. 2007 dömdes en bloggare i Egypten till fängelse för att ha smädat islam2. I västerländska demokratier kan man säga att Bibeln och Jesus är falska utan att bli dömd för det. I hur många islamska länder kan man säga samma sak om Muhammed och Koranen? En del religiösa försöker förbjuda kritik mot islam genom att jämställa religion med ras. Är hinduismen en ras? Av likheten inför lagen följer att man har rätt att ha olika åsikter. Ingen har rätt att hota eller döda dem som inte har samma uppfattning. Om man blandar ihop person och åsikt känner sig folk lätt kränkta. Om det finns en gud och han vill döda någon, kan han inte göra det själv? Om det var en gud som skapade oss och inte ville att vi skulle kritisera honom skulle han inte ha gjort det möjligt att göra detta. Är gud så liten att han behöver advokater? Det finns många former av islam, nästan som olika religioner.

Sirat Rasul Allah och hadither
En sira är en muslimsk och därmed partisk levnadsbeskrivning av profeten Muhammed. Om man skall vara opartisk i förhållande till en religionsgrundare skall man inte bara höra dess anhängares beskrivningar om ledaren. Man skall även höra före detta medlemmar och utomstående som känner till ledaren. I denna artikel kommer endast den ena sidans beskrivningar av profeten Muhammed att användas, de islamska källorna. Den äldsta bevarade siran heter Sirat Rasul Allah och är skriven av Ibn Ishaq (d 767). Man tror att siran skrevs 118 år efter Muhammeds död (d 632). Den ursprungliga siran är förlorad. Den är dock återgiven genom Ibn Hisham (d 833) och al-Tabari (d 923). På engelska finns siran i The Life of Muhammad, A. Guillaume1. Ibn Ishaq träffade aldrig Muhammed. Vad är sanningens halveringstid i en vandringssägen? Våra minnen sviker oss och är inte alltid pålitliga, jmf t.ex. vittnespsykologi. Siraförfattarna kunde inte verifiera sin Muhammedfigur med Muhammed själv eller några ögonvittnen. En hadith2 är en muslimsk beskrivning om vad Muhammed sade och gjorde. Den mest autentiska inom majoritets-islam är Bukharis (d 870) samling. Bukhari hade 300 000 st. hadither. Av dessa ansåg han 2 602 vara autentiska (9 082 med repetition). Bukhari avgjorde vad en person gjorde och sade på hans farfarfarfarfarfarfarfarfarfars3 tid. Olika religiösa inriktningar lägger olika vikt vid olika hadither.

Religiös och politisk ledare
Muhammed föddes i en värld utan större stadsbildningar. Bibelns Jesus behövde inte lägga mycket kraft på politik. Muhammed var tydlig med att hans religion var en politisk religion. Islams tideräkning är politisk. Den utgår från Muhammeds utvandring till Medina. Då blev islam samhällsordningen; teokratin. Vem bryr sig om hur Alexander den store levde? Skulle Muhammed endast ha varit en politisk ledare skulle troligen få människor ta efter hans liv. Muhammed gjorde sociala reformer. Kvinnor fick enligt Muhammed ärva hälften av vad männen gjorde. När fick kvinnor ärva i Europa? Tanken att kvinnor får ärva är inte något unikt som Muhammed kom på. 1760 f.v.t. skrev man i Hammurabis lag kod 39 att fru och döttrar kan få ärva.

Logik
Antag att en ny religion tillkommer och i den finns doktriner som går ut på att islam är falsk och att jorden är platt. Religionens anhängare blir sedan hånade. Betyder detta att den nya religionen blir sann? Profeten Muhammed trodde att ett bevis för att han var utsänd från gud var att människor hånade honom1. Antag att den nya religionen har en religiös bok som inte innehåller några motsägelser, betyder det då att religionen och dess doktriner blir sanna och kommer från gud? Profeten Muhammed tänkte att en religion utan motsägelser är ett bevis på att den kommer från gud2. Antag att den nya religionen uppfattas av många människor som unik och skön. Blir religionen och dess doktriner sanna bara för att en del människor tycker detta? Grundaren till den nya religionen kanske också säger att andra kan motbevisa religionen genom att själva skapa en bättre religion. Profeten Muhammed ville att de som inte accepterade hans uppenbarelser skulle komma på egna suror som var lika bra som hans3. Muhammed använde sig4 av det populära teleologiska5 gudsbeviset, ”designargumentet”. Man kan inte med detta argument bevisa att det endast finns en gud, att gud är god, levande, allsmäktig, allvetande osv. Det går inte heller bevisa med detta gudsbevis att den eventuella arkitekten är en gud. Världen är inte perfekt med dess sjukdomar och felaktigheter (även när man bortser från sådant som människor är ansvariga för). En urmakare skulle inte medvetet konstruera fel i en klocka. Om man säger att gud eller naturlagarna skapade jorden får man samma problem, vem skapade gud respektive naturlagarna? Teisten och ateisten kan säga att gud respektive naturlagarna förklarar sig själva. Vem har bevisbördan? Om en människa har sett en ängel med en grön hatt kan inte den människan kräva av andra människor att de skall motbevisa änglar med gröna hattar. Det är svårt att bevisa att det inte finns änglar. Bevisbördan ligger alltid hos den som påstår något. Muhammed hävdade en massa saker utan bevis och krävde sedan motbevis6. Det man påstår utan bevis brukar man kunna avfärda utan bevis. Muhammed trodde att han hade den absoluta sanningen. De som inte trodde som han var det något fel på. Muhammeds gud Allah hade förhärdat de otrognas hjärtan7. Majoriteten av de religiösa i världen har samma tro som sina föräldrar. Har gud förhärdat människor som föds in i hinduismen? Är det bara människor som föds in i islam som har hjärtan som gud inte har förhärdat? Behöver man en djävul om gud skickar människor till helvetet beroende på vilka föräldrar man har? Får man ljuga om man förhindrar och skyddar något? Helgar ändamålen medlen? Profeten Muhammed tillät sina anhängare att berätta lögner8 och att man får bryta eder9. Muhammed uppmanade folk att inte ifrågasätta hans budskap. De skulle tro och inte tvivla10. Muhammed använde sig mycket av piska och morot. Ingen människa vill tro ”fel” och mycket få vill till helvetet. Vin är förbjudet i detta liv11 men i paradiset flödar vinet12. Griskött13 är förbjudet att äta i jordelivet, men i paradiset får man äta vilket kött som helst14. I detta liv skall man hålla sig sexuellt återhållsam. I paradiset släpps den manliga lusten lös: ”de bästa och skönaste kvinnor”15, ”mörkögda tärnor” 16, ”högbarmade, jämnåriga jungfrur” 17, ”förbli jungfrur, ömma och jämnåriga” 18, ”jungfrur med blyga blickar, med stora ögon och hy som väl förvarade strutsägg” 19. I paradiset kommer en man ha samma sexuella styrka som 100 män20 och de kommer även att kunna ha sex med 100 jungfrur per dag21. Efter varje samlag kommer kvinnan att bli oskuld igen22. Förutom alla jungfrur kommer männen att ha två fruar23.

Religionskunskap
Muhammed trodde att Jesus levde samtidigt som Mose1. Enligt bibeln hette Jesus moder Maria (NT) och Mose och Aron hade en syster som hette Miriam (GT). Profeten Muhammed blandade ihop Maria med Miriam. Muhammed trodde att Jesus fick evangeliet i bokformat och att Mose fick Tora i bokformat2, men Jesus och Mose fick inga böcker enligt bibeln. Muhammed sade att Abraham inte var jude eller kristen, Abraham var muslim3. Kan man säga att Muhammed inte var muslim utan han var scientolog? Muhammed trodde att han var den kristna hjälparen (som de kristna kallar den helige anden och som är en del av treenigheten)4. Muhammed trodde att om man översätter hans namn till grekiska (paraclete) blir det hjälparen som det står om i NT. Det grekiska ordet ”paraclete” som siran använder existerar inte i Bibeln. Om man stoppar in Muhammed på alla ställen i NT där det står parakaléo, parákletos eller parákleton blir det inte särskilt harmoniskt. Exempelvis enligt Joh 14:16-17 blir då Muhammed en ande som alltid skall vara hos och i de kristna. Muhammed trodde även att hans namn uttryckligen står med i judarnas Torah5. En annan gång trodde Muhammed att den kristna treenighetsdoktrinen bestod av Fader, Son och Maria6. Muhammed var okunnig om att judarnas tempel förstördes 70 e kr. Berättelsen säger att Muhammed flög med en flygande häst till templet i Jerusalem7. Drakar och flygande hästar finns inte. Vilket tempel flög han till? En vanlig muslimsk förklaring är att det var en andlig färd. Muhammed kom inte med några nya idéer. En del åhörare kände igen berättelserna8. Det han predikade var en blandning av flera religioner. Muhammed trodde att Adam, Abraham och Ismael byggde och återuppbyggde arabernas Kaba som ligger i Mecka. När Muhammed i en vision såg Abraham tyckte Muhammed att han aldrig hade sett en människa som liknade honom till den grad som Abraham gjorde9. I siran finns det en stamtavla där araberna kommer från Ismael10. Människor ifrågasatte Muhammeds kunskap. Profeten Muhammed trodde att han hade absolut sanning. Därför sade han att judarna och de kristna hade förvrängt sina skrifter11. Det står inte någonstans i Bibeln om Muhammed. Det finns inget i den tidiga kyrkohistorien som tyder på att de kristna väntade på en profet från gud, de väntar på antikrist och på Jesu återkomst. Vi har idag samma Bibel som på profeten Muhammeds tid. För NT finns fragmenterade manuskript från andra århundradet och framåt. Utöver det finns t.ex. Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus från 300-talet. För GT finns t.ex. dödahavsrullarna från första århundradet. I analogi med Muhammeds logik kan man säga att Koranen är förfalskad. Muhammed hade inga bevis (t.ex. grekiska och hebreiska texter som motsade varandra) för att Bibeln var förfalskad och då behöver man inga bevis för att hävda att Koranen är förfalskad. Det blir även lustigt när islams företrädare påstår att de bibliska texterna har förvanskats utan att samtidigt tänka på att samma argument i än större omfattning är tillämpbara även på Koranen, sirorna och haditerna.

Inshallah
Predestinationsläran är idag dominerande inom islam. Allt som händer har Allah bestämt. Listan kan göras lång: våldtäkter, tsunami, jordbävning, svält, fattigdom, barn som dör i cancer och alla sjukdomar. All ondska kommer från Allah och ligger i linje med hans vilja. Allah vill att en del människor har ett självskadande beteende som utrycker sig bl.a. i att den drabbade biter av sig sina egna fingrar (Lesch-Nyhans syndrom). Allah har ett syfte med denna sjukdom. Inget sker utan Allahs kontroll. Detta leder till att människan inte har fri vilja. Ingen kan påverka något, för allt som sker är Allahs vilja. Man kan fråga sig vilken rättvisa som kan finnas med denna föreställning. På vilka grunder skall en människa hållas ansvarig för sina handlingar då allt som sker är Allahs vilja? Att arabvärlden ligger efter västvärlden är också Allahs vilja. ”de senaste tusen åren har sammanlagt 10 000 böcker översatts från andra språk till arabiska. Det är lika många som översätts från andra språk till spanska varje år” 1. (Av alla tänkbara böcker som man kan översätta har man översatt Hitlers Mein Kampf. Den har dessutom blivit en arabisk bestseller.) ”Enbart Sydkorea med drygt 50 miljoner invånare har högre BNP än samtliga arabländer med nära 300 miljoner invånare – trots arabvärldens väldiga oljeresurser” 2.

Magisk värld
I islam finns det mycket magiskt tänkande och man lever i en förtrollad värld: änglar som beskyddar Muhammed från solstrålar1, myror och fåglar som pratar med människor2, träd som gråter3 och som kan tala4, mat som kommunicerar5. Det finns även magiska ramsor. Vid konverteringstillfället till islam brukar man läsa en trosbekännelse (Shahada), ”Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är hans profet”. Muhammed spottade tre gånger till vänster vid ett tillfälle för att gud skulle beskydda honom från Satan6. Vissa tvättprocesser innan bönen skall göras tre gånger för att bönen skall vara giltig. Ibland rekommenderas det att man skall säga ordet ”Bismillah” innan tvättningen. Tre verkar vara ett magiskt tal: Enligt sharialagen skall en man som vill skilja sig vara tvungen att säga detta tre gånger till sin fru. Man skall rengöra sin näsa tre gånger på morgonen för djävulen tillbringar natten i näsan7. Vid samlag kan man säga ramsan ”Bismillah, Allahumma jannibna-sh-shaitan, wa jannibi-sh-shaitan ma razaqtana”8. Då beskyddas det eventuella barnet från Satan. Muhammed klöv månen och satte ihop den igen9. Muhammed sade att en gång kissade Satan i en människas öra10. En annan gång stenades en honkönad apa som påstås ha begått äktenskapsbrott11. I alla mytologier finns det hjältesagor12. Muhammed målas upp som en hjälte i islams magiska värld.

Judar
Muhammed tog efter vissa seder från judarna som t.ex. skäktning och förbudet att äta fläsk. De flesta judar accepterade inte kristendomens lära och judarna accepterade inte heller Muhammeds lära. Muhammed fick motvilja mot judarna som inte trodde på hans uppenbarelser. Judarna kallades för lögnare1 och apor2. Profeten Muhammed sade att man skall döda alla judar som kommer under ens makt3. Det var många judar som slaktades under Muhammeds tid. Enligt siran högg Muhammed vid ett tillfälle av huvudet på 600-900 judar4. De män som skulle överleva var tvungna att konvertera till islam. Efter massakern fördelade Muhammed judarnas egendom, fruar och barn till sina anhängare. Profeten Muhammed sade att innan tiden tar slut måste judarna bekämpas. ”Abu Huraira skildrade hur Allahs sändebud (må fred vara över honom) sade: Den sista stunden skulle inte komma om inte muslimerna bekämpar judarna och dödar judarna, och fortsätter att döda judarna ända tills dess att de gömmer sig bakom en sten eller ett träd, och stenen eller trädet kommer att säga: Muslim, eller Allahs tjänare, det gömmer sig en jude bakom mig, kom hit och döda honom, men Gharqad-trädet kommer ej att förråda judarna, då det är judarnas träd”5. Det var denna hadith som var på tapeten 2006 i samband med några kassettband man hittade i en moské i Stockholm. Konflikten mellan anhängare till Muhammeds lära och judarna var inget som startade 1948 i samband med statens Israels födelse. Det är orimligt att skuldbelägga USA, FN och Israel för profeten Muhammeds attityd på 600-talet gentemot judarna. Profeten Muhammeds känsla gentemot judarna färgade av sig på hans religion. I nya tolerantare läroböcker som sprids från islams heligaste land till muslimska skolor och moskéer över världen kan man läsa följande: “Det är en del av guds visdom att kampen mellan muslimerna och judarna skall fortsätta tills tidens slut.” ”Alla religioner förutom islam är falska”, ”Judarna är apor, sabbatens folk, de kristna är svin…”6. Det är paradoxalt att profeten Muhammed, Koranen och en del av dess anhängare kallar judar och kristna för apor och svin. Detta är hets mot folkgrupp. Sedan blir en del av Muhammeds anhängare upprörda över att profeten Muhammed kallas för hund, vilket inte är hets mot folkgrupp. Skulle man säga att muslimer är svin, apor eller hundar är det hets mot folkgrupp.

Poeter
Poeterna som levde på Muhammeds tid påverkade många människor och kan ses som en motsvarighet till dagens massmedia. O `Umayr hade hjälpt Allah och hans profet genom att döda den kvinnliga poeten Marwan1. Poeten Abu Afak gillade inte att a-Harith blev mördad. Efter detta klagade Abu Afak. Han påpekade att profeten sade vad som var tillåtet och inte. Muhammed gillade inte kritiken och kallade Afak för ”skadedjur” och frågade vem som ville mörda Abu Afak. Han blev sedan mördad2. Poeten Ka’b al-Ashraf som var kritisk till Muhammed blev också dödad3. Abdullah bin Sad var en läs- och skrivkunnig person som skrev ner vissa av Muhammeds uppenbarelser. Abdullah avföll från Muhammeds lära. Varför? Trodde Abdullah att Muhammed hittade på sina uppenbarelser? Hur är det möjligt att en människa som levde nära uppenbarelserna och profeten ifrågasatte hela projektet? Abdullah blev mördad4. Profeten Muhammed gav många medlemskap i ”Döda poeters sällskap”. Muhammeds ”uppenbarelser” och idéer var lag och fick inte ifrågasättas (jmf Führerprincipen). Profeten Muhammed sade att man inte skall vara hos dem som ifrågasätter hans lära5 och man skall inte tvista om Koranen6. Det var en gång två flickor som sjöng satiriska sånger om profeten. De skulle dödas7. Vid ett tillfälle beskrivs det hur Allah torterar och dödar människor som Muhammed hade känt sig kränkt av8. Skämt, satir och kritik tyckte inte profeten Muhammed om. När Bint Marwan blev mördad9 blev folk rädda för islam och fruktade dess stora kraft, B. Khatma konverterade till islam för att han såg islams makt. Det blev informationskontroll. Men för att göra ett val måste man ha valmöjligheter. Självständiga nytänkare inom islam får betala ett högt pris, t.ex. Nasr Hamid Abu Zeid. En nutida författare som är kritisk mot profeten Muhammed är Salman Rushdie. Han blir behandlad på samma sätt som profeten Muhammed behandlade kritiska poeter. Salman Rushdie skall dö. Hitoshi Igarashi som översatte Satansverserna till japanska blev knivmördad 1991. Ettore Capriolo som översatte boken till italienska blev slagen och stucken med kniv 1991. Han överlevde. William Nygaard som var bokförläggare för den norska översättningen utsattes för ett försök till lönnmord 1993. Han sköts med tre skott och lämnades för att dö, men överlevde. En annan ”poet” som blev mördad är Theo van Gogh som producerade den islamkritiska filmen ”submission”. Profeten Muhammeds anda av intolerans lever kvar än idag10. En annan nutida ”poet” är Taslima Nasrin. Hennes islamkritiska böcker väcker vrede bland vissa religiösa grupper. Taslima lever under flera dödshot, bl.a. en dödsfatwa. Hon förflyttas ibland under tung poliseskort för att hon inte skall bli mördad11.

Kvinnosyn
Muhammed ansåg att en kvinna är som en åker och mannen har rätt till den när han vill1. Majoriteten av dem som är i helvetet är kvinnor. De är där för att de har varit otacksamma mot sina män och för att de brister i intelligens och religion2. En man får gifta sig med fyra kvinnor3 (gällde ej Muhammed som gifte sig mer fler), men en kvinna får inte gifta sig med fyra män. En kvinna är oren. Om en man har berört en kvinna måste han tvätta sig innan han ber till Allah4. Kvinnans orenhet tar sig också uttryck i att en man inte får skaka hand med en främmande kvinna. En man har en högre ställning än en kvinna enligt Koranen5. I en domstol är två kvinnors röst lika mycket värda som en mans röst6. Orsaken till detta är att profeten Muhammed tyckte att kvinnor var mindre intelligenta och religiösa7. Får man slå sina fruar? I siran8 står det att en man får slå sin fru. Vad säger Koranen? K4:38: ”Männen vare kvinnornas föreståndare……kvinnorna vara undergivna……uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem… ”9. Haditherna godkänner också att man få slå sin fru10. En nytolkning av islam säger att slå sin fru betyder att slå med en tandborste. Man blir arg – ännu argare – sedan slår man med en tandborste. Andra tolkare av islam som Abdullah Aal Mahmud säger bl.a. att man inte får slå sin fru på ett sådant sätt att det börjar blöda11. Om en kvinna blir våldtagen eller är lättfotad skall detta intygas av fyra manliga vittnen12. Detta skapar ibland problem. Om en kvinna säger att hon har blivit våldtagen, har hon verkligen blivit det eller vill hon ha sex med andra män? Där islams lagar gäller blir det ibland problem med våldtäkter. Det är svårt att hitta fyra manliga vittnen som profeten Muhammed sade. Mannen har svårt att tygla sig och är djurisk. Kvinnan skall se till att inte bli våldtagen genom att bl.a. beslöja sig och att inte vara ensam. I juni 2006 misstänktes en handikappad 70-årig kvinna som var ensam i en butik i Saudiarabien för orena motiv13. I Pakistan våldtogs under år 2002 en kvinna varannan timme och var åttonde timme gruppvåldtogs en kvinna14. 2006 tog Musharraf bort den kvinnoförtryckande lagen Hudood Ordinance i Pakistan. Dock är inte alla problem lösta. Hur stor frihet skall en kvinna ha? Konvertiten Abd al Haqq Kielan, (fd Leif Karlsson) tycker att ”det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet”15. ”Prostitution bakom slöjan” är en dokumentär som handlar om att man i islamska Iran legaliserar prostitutionen genom att man gifter sig under en begränsad tid som kan vara så kort som några dagar. Vad grundar sig detta på? Iran har islamsk lagstiftning. Profeten Muhammed tillät tillfälliga äktenskap enligt vissa hadither16. Det finns även hadither som förbjuder nutida tillfälliga äktenskap17. En gravid kvinna påstås ha smädat profeten Muhammed. Hon blev mördad18. Ibland likställs kvinnor med kameler och slavar19. En bön som en muslimsk man ber annulleras om en hund, åsna eller kvinna går förbi20. Ett ont omen är kvinnan, huset och hästen21. Kvinnan är skadlig för mannen22. Om inte frun ger sex till mannen när han önskar blir Allah i himlen arg tills hon ger det23. I en hadith godkänner Muhammed kvinnlig omskärelse24.

Nationalism
Profeten Muhammed brukade säga att han var mest arab av allihop1 (Jmf arier och Hitler). Islam är från början en arabisk stamreligion som sedan spred arabisk imperialism. Med islamiseringen börjar folk att klä sig som araber, de ber och vallfärdar till den arabiska staden Mecka. I den arabiska religionen pratar man arabiska i himlen. Profeten Muhammed och hans anhängare startade många krig. En del av dagens anhängare till islam vill inte kännas vid detta och säger att det bara var försvarskrig. När USA invaderande Irak och Afghanistan sade Bush att han ville försvara och befria dess människor. Att säga att man försvarar andra när man startar krig är bara vanlig krigspropaganda. Det finns bevarade hotbrev i Oman som påstås komma från profeten Muhammed: ”Frid vare med den som går den rätta vägen! Jag kallar er till islam. Följ mitt kallande rop, och du skall inte skadas. Jag är guds sändebud till mänskligheten, och budskapet ska föras ut till kättarna. Om du då accepterar islam, ska jag ge dig kraft. Men om du vägrar att acceptera islam, ska du förlora din kraft, och mina hästar kommer beta över hela vidden av ditt land och min profetia kommer att bli sann i ditt rike”2. Det finns fler brev att läsa på en muslimska hemsida3. Efter Muhammeds död ockuperade araberna Palestina/Israel, Nordafrika, Spanien och Portugal, men sedan stoppades aggressionen av frankerna 732 vid slaget vid Poitiers. Det bysantinska riket var för starkt och arabernas armé stoppades vid Konstantinopels starka murar 718 (profeten Muhammed hade också gjort ett fälttåg mot det bysantinska riket som han misslyckades med). Det dröjde till år 1453 innan den islamska imperialismen förstörde det bysantinska riket. Araberna invaderade perserriket som knäcktes. Zoroastrier (persernas ursprungsreligion) som inte lät sig tvångskonverteras till islam flydde till Indien. Araberna invaderade Centralasien och slogs mot kineserna 751 vid slaget vid Talas. Imperiet slog sig också in i Indien. Än idag håller hinduerna i Indien på att bråka med ockupanterna med den nya arabiska religionen. Idag är den arabiska nationalismen stark hos janjaweed-milisen i Darfur. Arabiska kvinnor sjunger sånger när deras män dödar de svarta. ”De svartas blod rinner likt vatten, vi tar deras ägodelar och vi jagar dem från vår landsdel och vår boskap kommer att beta på deras mark. [Sudans president Omer Hassan] al-Bashirs står med sin makt på arabernas sida, och vi kommer att döda er alla, ni svarta, vi har dödat er gud.” ”Ni är gorillor, ni är svarta, och ni är dåligt klädda”4. Man tror att mellan 200 000 och 300 000 människor har dött i Darfurkonflikten och åtskilliga miljoner människor är på flykt. Varför har inte den islamska världen tagit detta på allvar? Är inte detta viktigare än karikatyrteckningar?

Slaveri
Muhammed accepterade och praktiserade slaveri och han tillät att man utnyttjade sina slavar sexuellt1. Profeten Muhammed sade att Satan såg ut som en mörkhyad man2. De islamska imperierna har haft omfattande slavhandel3 från Muhammeds tid till 1900. Enbart från Afrika tog anhängare till Allah den Barmhärtige mellan 11-14 miljoner slavar4. Islams anhängare tog även slavar där tillfälle gavs i Europa och Asien. Mellan 1530 och 1780 togs minst 1,25 miljoner européer som slavar av anhängare till profeten Muhammed. Thomas Jefferson frågade Tripolis ambassadör varför de tog amerikanska besättningar och sålde som slavar. Ambassadören svarade att enligt profeten Muhammed och Koranen är de nationer som inte svarade på islams inbjudan syndare och man har rätt att kriga emot dem och ta dem som slavar5. Mamluker och janissarer var islams slavarméer. Många av islams slavar såldes i den transsahariska handelsrutten. Ett nutida exempel: Francis Piol Bol Bok som föddes 1979 är en före detta slav som lyckades fly från sina islamska slavdrivare. Han var tvungen att sova med djur och betraktades som ett djur. Han var även tvungen att tro på slavägarnas arabiske gud Allah. Sina erfarenheter berättar han om i sin bok Escape from Slavery: The True Story of My Ten Years in Captivity and My Journey to Freedom in America. Islams slavhandel rättfärdigar eller förringar inte den transatlantiska slavhandeln.

Martyrer
När två nationer krigar mot varandra dör människor för nationerna. Muhammeds krigare blev inte bara politiska hjältar – de blev också religiösa hjältar. Dessa kallades för martyrer. Att bli en martyr betraktas inom islam som väldig vördnadsvärt. Martyrer garanteras tillträde till paradiset1. Allah kommer att ge martyrerna en stor belöning. Enligt hadithen Al-Tirmidhi kommer martyrerna att få 72 jungfrur och 80 000 tjänare i paradiset. Martyrerna är de enda som skulle vilja komma tillbaks till livet och dö igen för islam2. Det finns listor på martyrer under Muhammeds tid3. Det heliga kriget kallas ibland för jihad. Islam föddes i krig och kamp och Allah hade en funktion som en krigsgud. Man skall strida4. De troende som inte strider för islam kommer Allah att straffa5. Profeten Muhammeds efterföljare var tvungna att strida. Annars blev de stämplade som otrogna6. Araber som sålde sitt gods och stred för Muhammed skulle Allah rikligen belöna7. Muhammed uppmuntrade de troende att inte vara rädda, utan att strida8. Allah belönar dem som vågar sätta sitt liv och sina ägodelar på spel9. De som strider skall vara lyckliga10. Den som inte strider kan komma till helvetet och gud tar ansvar för det som händer i striden11. Fattiga och förtrycka människor finns det överallt. 1950 ockuperade kineserna Tibet. Dalai Lama är en som försöker befria Tibet med fredliga medel. Inom buddismen finns ingen doktrin om att om man dödar andra kommer man automatiskt till nirvana. Dalai Lama har inte startat ett jihad mot kineserna. Vi hör inte talas om buddister som spränger sig själva i Kina för att befria Tibet. Är en förtryckt palestinier mera förtryckt än en tibetan? Ingen vill bli förtryckt och det är naturligt att man vill bli fri. Islam är explosiv och reaktiv. Det är inte bara en politisk ton, utan det får ibland även en religiös ton och tyngd, ett högre syfte. Det heliga kriget är en del av islams födelse och Koranens budskap. Skulle 11 september ha inträffat utan islams doktrin om heligt krig? 15 av de 19 kaparna var från Saudiarabien. Saudiarabien krigade inte mot någon 2001. Ville de 15 saudiaraberna skydda Saudiarabiens gränser? Världen delas in enligt islam i två delar ”Dar al-islam” (islams hus) mot ”Dar al-harb” (krigets hus). Islams hus är där islam råder och krigets hus är där islam inte råder. Det är ett främlingskap och en motvilja mot utomstående, antingen är man vän eller fiende. Så länge det finns människor i ”Krigets hus” är det konflikter. Fred enligt islam kan bara ske när alla människor är i ”islams hus”. Hur många religioner har ideologier där man stämplar de delar av världen där den egna religionen inte styr som krigets hus? Martyrerna (självmordsbombarna) som sprängde sig själva och andra den 7 juli 2005 i Londons tunnelbana hade pakistanskt (3 st.) och jamaicanskt (1 st.) ursprung. Var Pakistan och Jamaica i krig 2005? De fyra hade något gemensamt; de var djupt religiösa. David Littman lade 2005 fram ett förslag i FN-huset som gick ut på att man skulle fördöma dödande i religioners namn. Detta förslag röstade de islamska länderna ner12.

Får man lämna islam?
I nationella krig tillåter man inte soldater att gå över till andra sidan ostraffat. Många länder har eller har haft dödsstraff för landsförräderi. Islam är en religion född i krig och de som lämnade islam blev dödade. Profeten Muhammed sade att man skall döda dem som lämnar den islamska religionen (”…yttrande av Allahs apostel, “Vem det må vara som byter ut sin religion islam, ska dödas”)1. Allah förlåter inte människor som lämnar den islamska religionen2. FN har en deklaration om mänskliga rättigheter (Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948). I paragraf 18 står det ”Denna rätt innefattar frihet att byta religion”. Detta accepterade inte de islamska länderna, ofta har de friskrivit sig från vissa avsnitt i deklarationen. De islamska länderna har skrivit egna varianter av de mänskliga rättigheterna. Först skrevs Allmän islamsk förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1981. Sedan konstruerade OIC (Sammanslutningen Islamiska konferensen) Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i Islam från 19903. Enligt islams mänskliga rättigheter har man inte rätt att byta religion. Skall varje religion göra sina egna mänskliga rättigheter? Hinduiska mänskliga rättigheter? Ingen människa väljer var man föds och ingen väljer vilka föräldrar man har. De flesta har samma religion som föräldrarna. Borde inte människor som föds av muslimska föräldrar ha rätt att ändra sin religion på samma sätt som människor med kristna föräldrar har rätt att kunna få ändra sin religion till islam. Är islams religionsfrihet enkelriktad? I Malaysia vill Lina Joy som är född av muslimska föräldrar bli officiellt erkänd som kristen, men Sharialagarna sätter käppar i hjulen. Om Lina Joy vill gå i kyrkan riskerar hon att straffas för hädelse 4. En annan kvinna som föddes av muslimska föräldrar och ville bli hindu togs av malaysiska myndigheten till ”rehabilitering”. Sheikh Mahmoud från Jönköpings islamiska församling: ”Enligt islamisk lag ska den som medvetet lämnar islam för en annan religion dömas till döden”5. Från boken ”Den sanna religionen” från Islamiskt Forskningcenter i Göteborg: ”Avfall från islam är en allvarlig synd som bestraffas med döden. Så står det i skriften”. Förbudet att lämna tron finns i många destruktiva sekter. En nutida muslimsk avfälling är Ayaan Hirsi Ali, som även offentligt kritiserar islam. Hon brukar vara omringad av livvakter för att inte någon skall mörda henne. Att islam är en tolerant religion är ett påhitt som sprids i västvärlden. Konvertiten Helena Benaouda förmedlade nyligen verklighetsförnekande tankar, ”Helena Benaouda håller inte med om att konverteringar är en kontroversiell fråga inom islam världen över”6. Helena förringar islams intolerans genom att peka på att muslimer blir kränkta, men en mordmisstänkt blir inte frikänd genom att säga att andra människor beter sig illa. När islam är en minoritetsreligion talas det mycket om religionsfrihet, mångfald och respekt, men när islam är lagen blir det en annan situation. Då har islam större rörelsefrihet. I länder som t.ex. Malaysia tycker man att alla skall behandlas efter sin egen religion och att andra länder inte skall lägga sig i. Lägger sig muslimska länder i hur Sverige behandlar sina kristna som blir buddister? Om inte, skall inte västvärlden blanda sig i hur muslimer behandlar sina avfällingar, menar man. Detta leder till kulturrelativism, att alla sätt är lika bra och måste respekteras. Islam trivs och frodas i det postmoderna samhälle där inget är fel (förutom kritik mot islam). Kultur är ett sätt att leva och det finns ingen enhetlig kultur. Ordet ”kultur” blir lätt meningslöst. Är det inte på tiden att utgå från värderingar, t.ex. det är fel att döda, oavsett kultur eller religion? Givetvis skall alla religiösa ha samma rättigheter och skyldigheter. Muslimer skall få bygga moskéer, läsa Koranen och leva ut sin tro på samma sätt som kristna. Religiösa skall stå lika inför lagen. Kan man rita Jesus som en elefant så skall man kunna rita Muhammed som rondellhund. När kommer en islamsk variant av Life of Brian och Ecco Homo-utställningen? 47 åriga Shadia Nagui Ibrahim kastades 2007 i fängelse för att hennes fader hade lämnat islam.7Apartheid?

Dhimmis och kuffar
När Muhammed krigade ville han att de otrogna skulle känna sig underlägsna tills de hade konverterat till islam. K9:29 ”Striden mot dem, som ej tro på gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!” De otrogna som inte kunde betala skatten var tvungna att konvertera till islam. De otrogna fick sämre samhällsstatus, de blev ”dhimmi”1. En dhimmi fick inte bära vapen eller gå om en muslim på en gata. De fick inte heller visa religiösa symboler (jmf Saudiarabien), dricka alkohol eller äta griskött offentligt. En manlig dhimmi fick inte gifta sig med en muslimsk kvinna. Ibland var dhimmis tvungna att vara tatuerade så att man kunde skilja en dhimmi från en muslim. Dhimmis var ibland tvungna att bära speciella kläder. Häst och kamel var viktiga förr i tiden: som statussymbol, transportmedel, att strida från, etc. Andra klassens invånare fick inte rida på hästar eller kameler, men de fick rida på åsnor i damsadel. Detta för att dhimmis skulle känna sig underkuvade och besegrade i enlighet med profeten Muhammeds lära2. En dhimmis liv är mindre värt än en muslims liv. Om ett icke-muslimskt vittne står emot ett muslimskt vittne vinner alltid det muslimska vittnet enligt islam. Ett nutida exempel: De 8 kristna kvinnorna som gruppvåldtogs (de muslimska kvinnorna i sällskapet blev inte våldtagna) av muslimska män den maj 2000 i Pakistan hade en omöjlig situation enligt islams rättvisa3. Polyteisterna blev inte ens dhimmis, de blev dödade eller togs tillfånga4. Profeten Muhammed ville inte att hans anhängare skulle ha vänner utanför den egna religiösa kretsen eller ta tillflykt till otrogna5. En del svenska anhängare till profeten Muhammed uppmanar också sina lärjungar att inte ha icke-muslimska vänner. ”Kuffar betyder ungefär otrogna. Det är förbjudet att ha kuffar eller kristna eller judar eller andra som nära vänner”6. Profeten Muhammed säger att man skall vända sig bort från dem som bara tänker på det jordiska livet7. Från islamska läroböcker: ”Det är förbjudet för en muslim att vara en förtrogen vän med någon som inte tror på Allah och hans profet, eller med någon som bekämpar islam.” ”Om någon kommer till en plats där det finns både muslimer och hedningar, ska man ge sin hälsning endast till muslimerna.” ”Ge inte, av respekt eller heder, plats för dem [kristna och judar] på en smal väg”.8 Ett sätt att åskådligöra islams ”vi mot dom”-tänkande är att invertera vissa ord i Koranen. Med denna metod blir 8:57 följande: ”De uslaste kräken inför Gud äro förvisso de, som äro muslimer…”

Brutaliteter och kränkningar
Den gamla kvinnan Umm Qirfas ben knöts med rep och sedan drog kamelerna åt var sitt håll tills kvinnan var i två delar1. Muhammed sade att man skall stena äktenskapsbrytare2. Profeten var delaktig i 27 räder3. Amr träffade den enögda fåraherden Badu som inte ville bli muslim. Detta var inte acceptabelt, Amr mördade Badu medan han sov genom att sticka pilbågsänden genom Badus friska öga tills den trängde ut genom nacken4. Muhammed befallde al-Zubayr Al-Awwam att tortera den judiska fången Kinana tills denna sade var en skatt var gömd. Al-Awwam började elda på Kinans bröstkorg tills han nästan dog. Sedan högg de huvudet av honom5. Profeten Muhammed upplevde att han var den förste profet som gud hade gett plundringstillstånd till6. Muhammed sade att man skulle njuta av sitt krigsbyte7. Profeten Muhammed beordrade att hugga av händer och fötter, bränna ögon med glödgade spikar och sedan skicka iväg människorna till öknen för att svälta ihjäl8. Innan Muhammed mördade Uqba frågade offret vem som skulle ta hand om hans barn. Profeten Muhammed svarade att det skulle helvetet göra9. Muhammed hånade otrogna som hade dött10. Profeten Muhammed hade sex med ett nioårigt barn11.

Personkult
Små detaljer i Muhammeds liv hade ett sådant intresse att de blev nedskrivna. Muhammed gillade inte vitlök1. En gång säger Muhammed att muslimerna skall odla skägg2. Man beskriver även hur Muhammed rengjorde sig med udda antal stenar3. Islam är utformat på så sätt att religionen kan styra en människas liv in i minsta detalj. Det kan bli ett totalt engagemang med alla dess levnadsregler som vilken fot man skall sätta ner först genom en dörr (påminner om tvångstankar) eller hur man går på toaletten4. Vid nya händelser delas det ut fatwor som gör det möjligt för människorna att leva i enlighet med islams regler. Får man använda mediciner och smink som innehåller grisextrakt? En fatwa i Malaysia säger att en man får skilja sig från sin fru via sms. Dr Izzat Atiyya, Imam vid Egyptierns berömda universitet Al-Azhar, har utfärdat en fatwa som går ut på att en kvinna får amma en vuxen manlig arbetskollega. Bakom denna fatwa finns hadither5, profeten Muhammed sade till en kvinna att amma en vuxen man. Även urinfatwan bygger på islamska texter. Muhammed ordinerade några människor att dricka urin som medicin6. Urinterapi klassas idag som kvacksalveri. På ytan kan islam se ut som en enkel religion med sina fem pelare. Vid en närmare granskning kan islam bli en mycket komplicerad religion. Man har inte bara Koranen som man tolkar olika – man har även siror, hadither och fatwor. Islam betyder underkastelse. Man skall helst underkasta sig läran i allt. Vart tar individen vägen? Skall en gud instruera människor hur de skall gå in genom dörrar?

Uppenbarelser
Muhammed fick ibland uppenbarelser för en given situation. Muhammed hade många fruar (över 10 st. och dessutom flera älskarinnor). Muhammeds adoptivson Zaid hade en fru. Det står i Koranen1 att Zaid inte önskade behålla sin fru. En uppenbarelse kom som sade att en svärfar får tar sin svärdotter som fru. Muhammed gifte sig med Zaids exfru. Ville verkligen Zaid skilja sig? Vid ett annat tillfälle började Muhammeds anhängare hugga ner palmer vilket var förbjudet enligt arabisk sed. När de fick kritik för detta kom en uppenbarelse2 som godkände huggandet. När Muhammed ändrade böneriktningen från Jerusalem till Mecka blev han kritiserad. En uppenbarelse kom som hjälpte honom med vad han skulle säga3. Siran enligt al-Tabari handlar om ”Satansverserna”4. En uppenbarelse kom till Muhammed som legitimerade dyrkan av Allahs döttrar al-Lat, al-Uzza och Manat. Dessa gudar står omnämnda i K53:19-20. Kan det ha funnits en vers mellan 20 och 21 som är borttagen? Fick Muhammed kritik och såg misstaget? Senare annullerades denna uppenbarelse. Det var Satan som hade inspirerat Muhammed, därav namnet Satansverserna.

Koranen
Om man läser Koranen rakt upp och ner kan man hitta saker som är problematiska. Solen går ner i en grumlig källa1, mannens sperma kommer från ett ställe mellan ryggraden och revbenen2, Muhammed verkade tro att jorden var platt3. 1982 utmålade den dåvarande stormuftin i Saudiarabien en världsbild som var helt baserad på Koranen. Jorden är platt och befinner sig i världens centrum. Människor som säger sig tro på islam och samtidigt tror på att jorden är rund som kretsar runt solen lever i otro och bör bestraffas med döden4. Det finns anhängare till islam som säger att Koranen var före sin tid. Samma tankar finns inom vissa kristna kretsar. Michael Drosnin har skrivit boken ”Bibelkoden”. Han hittar med olika trick alla möjliga dagsaktuella händelser i Bibeln. Han gav ut en bok 1997 på engelska. I en senare bok hävdar Michael att 11 september står med i Bibeln. Varför sade han inte det redan 1997? Vem som helst kan göra efterhandstolkningar. Var det genom Koranen man upptäckte kvantmekaniken? Om anhängare till Bibeln och Koranen vill att människor skall tro att deras böcker är vetenskapliga och profetiska är det bara att säga klart och tydligt saker man inte måste tolka Ad Hoc (i efterhand) för att förstå. Ibland påstår anhängare till islam att de ser tecknet för Allah i naturen. Samma fenomen finns i andra religioner. Katoliker ser jungfru Maria i t.ex. smörgåsar. En del högerkristna ser 666 i allt. Om man gör en hålbild (ung. pepparkaksform) av ett S kommer man att se många ”S” i naturen. Om man med en symmetrisk tärning aldrig slår en sexa är det ett mirakel. Koranens uträkningar om arv går inte alltid ihop5. Är det ett orimligt krav att förvänta sig att en allvetande gud kan räkna? Skapades himmel och jord på 6 dagar6 eller 8 dagar 7? Det finns flera verser i Koranen som man kan tolka som motsägelsefulla. Koranen säger att den är begriplig8, tydlig9, lätt att förstå10, utan motsägelser11 och utan skevhet12. En sådan text skall inte kunna innehålla några motsägelser, men det är även rimligt att förvänta sig att det inte skulle vara möjligt att kunna tolka saker i texten som motsägelser heller. Att man kan förbättra och förtydliga en text tyder på att den är ofullkomlig. En del menar att man måste kunna arabiska för att läsa Koranen. Man kan inte bara skylla på språköversättning. Innehållet spelar en viss roll. Einsteins tankar klassas som mycket skarpa oavsett vilket språk man översätter dem till. Behöver man vara kommunist för att få ifrågasätta kommunismen? Koranen har lånat mycket material från befintliga texter, t.ex. från det apokryfiska Thomas Barndomsevangelium13 har man lånat historien om att Jesus gör en fågel av lera och från Gilgamesh-eposet14 har man tagit material till den artonde suran Grottan. Den ”arabiska” Koranen har låneord från andra språk. På klippmoskén i Jerusalem finns korancitat som inte stämmer med dagens version av Koranen15. Koranen grundas bara på vad Muhammed påstås ha hört. Ingen kunde verifiera det han hörde. Muhammed kunde ha sagt vad som helst. Ingen kunde eller fick säga emot honom. Gudar som ville väcka trovärdighet hos människor skulle kunna uppenbara sig för många människor på en gång. Då bygger inte allt på en subjektiv erfarenhet, utan byggs på flera vittnen. Profeten Muhammeds uppenbarelser gynnade honom hela tiden (t.ex. Zaids fru), detta minskar trovärdigheten i de påstådda uppenbarelserna.

Vilken källa är rätt?
Koranen klassas som absolut sanning i islam. Det gör inte sirorna eller haditherna. Men säger inte Koranen att det inte finns något tvång i religionen? Koranen innehåller två eller tre anspråkslösa verser som manar till religiös tolerans och tvåhundrafemtio verser som berättigar det heliga kriget och religiös intolerans1. I början av Muhammeds karriär kom de toleranta verserna då han var osäker. Med tiden blev han mer och mer totalitär. Den näst sista suran i kronologisk2 ordning är enligt många islamtolkare nian med svärdsverserna: ”så döda månggudadyrkarne, varhelst I finner dem”, ”Strid mot dem, som ej tror på gud och den yttersta dagen”. Då Muhammeds allvetande gud Allah motsäger sig själv i uppenbarelserna gäller den senaste uppenbarelsen, sk abrogation,”Så ofta vi upphäva en vers eller låta den råka i glömska, sätta vi en bättre eller en likadan i stället; vet du ej, att gud är allsmäktig”3. Versen ”Det finns intet tvång i religionen”4 gäller inte längre. Om asatron hade haft heliga texter där det står att guden Frej hade en profet som gick omkring på jorden och mördade, torterade och plundrade, skulle det vara fel att kritisera Frejs profet? Kränkningsrisk? Skulle det vara moraliskt fel att bli stämplad som asafob? Varför skrev de tidiga anhängarna av islam saker om Muhammed som idag uppfattas som stötande och felaktiga? Vad var syftet? Vad mera är falskt?

Missionsbefallningen
Det sista Jesus sade kallas för missionsbefallningen. Vad var Muhammeds absolut sista befallning? Vad ville Muhammed poängtera? Den sista befallningen som profeten Muhammed utfärdade innan han dog i en sjukdom var följande: Låt inte två religioner finnas kvar på den Arabiska halvön1.

Referenser:
Olika åsikter
(K5:42)(K.V. Zetterstéen, Flügels numrering)(De engelska översättningarna YUSUFALI,
PICKTHAL, SHAKIR och KHALIFA finns på:
http://www.universalunity.net/quran4)(www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_sh
ow&id=40&module_instance=1)(www.amnesty.org/ailib/intcam/saudi/issues/torture.html)
(www.uscirf.gov/countries/publications/currentreport/2007annualRpt.pdf#page=227),
2
(K4:175)
1
Att kritisera islam
1
(www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=656969),
2
(www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1217431)
Sirat Rasul Allah och hadither
1
(Förkortas med “S”)(Nineteenth Impression 2006)(I texten skrivs ”siran” då just denna sira
menas, det finns dock flera siror), 2(Finns på http://www.usc.edu/dept/MSA. Se exempel för hur
man skriver in hadither direkt:
Bukhari V1 B4 N234=Sahih Bukhari Volume 1, Book 4, Number 234
(www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/004.sbt.html#001.004.234)
Muslim B008 N3252= Sahih Muslim Book 8, Number 3252
(www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/008.smt.html#008.3252)
Abu-Dawud B41 N5251=Sunan Abu-Dawud Book 41, Number 5251
(www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/041.sat.html#041.5251),
3
(870-632=238. Snittgeneration på 23 år, alltså tills nästa barn får barn. 238/23≈10. Google:
”generation length demographic anthropology”)
Logik
1
(S181)(K26:105, 123, 141, 176, 35:4), 2(K4:84), 3(K11:16, 52:34), 4(K13:13-14, 21:33-34,
22:62-64, 24:43, 25:47-55, 29:18, 43), 5(Jonsson, Med tanke på Gud; Sturmark, Tro och
vetande 2.0), 6(K10:39, 21:24), 7(S248)(K2:6, 6:39, 16:110, 35:9, 42:6), 8(S367, 519),
9
(Bukhari V7 B67 N427; V9 B89 N260)(Muslim B15 N4052, B15 N4053, B15 N4054, B15
N4058), 10(K3:53), 11(K5:93), 12(K83:25, 47:16, 56:18), 13(K5:4), 14(K52:22), 15(K55:70),
16
(K44:54, 52:20, 56:22), 17(K78:33), 18(K56:35-36), 19(K37:47, 55:56),
20
(www.islamqa.com/index.php?ref=10053&ln=eng),
21
(www.tafsir.com/default.asp?sid=56&tid=51961),
22
(www.islamibayanaat.com/EnglishMaarifulQuran/English-MaarifulQuran-
MuftiShafiUsmaniRA-Vol-8-Page-283-338.pdf)(sida 290), 23(Bukhari V4 B54 N476)
Religionskunskap
(K3:31, 19:28-35), 2(S272)(K3:2), 3(S260), 4(S103-104), 5(S241), 6(K5:79,116), 7(S181-
187)(K17:1)(Muslim B001 N0309), 8(K16:105, 25:5-6), 9(S183), 10(S3-4), 11(K2:38-39, 141,
154, 169, 3:65)
1
Inshallah
(www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=309596) (Arab Human Development Report),
2
(www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=32484)
1
Magisk värld
(S82), 2(K27:18-22), 3(Bukhari V4 B56 N784), 4(Bukhari V5 B58 N199), 5(Bukhari V4 B56
N779), 6(S270), 7(Muslim B2 N462), 8(Bukhari V8 B75 N397), 9(Bukhari V4 B56 N831),
10
(Bukhari V4 B54 N492), 11(Bukhari V5 B58 N188), 12(Joseph Campbell)
1
Judar
(S241), 2(S461)(K2:61, 5:65, 7:166), 3(S369), 4(S461-466), 5(Muslim B041 N6985),
6
(www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/19/AR2006051901769.html)
1
Poeter
1
(S676), 2(S675), 3(S364-369), 4(S550), 5(K6:67), 6(K2:171, 209, 3:17-18, 101 5:101), 7(S550-
551), 8(S187), 9(S676), 10(urbanlegends.about.com/library/bl_muslim_demonstration.htm),
11
(www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_622367.svd)
Kvinnosyn
(K2:223), 2(Bukhari V2 B24 N541), 3(K4:3), 4(K4:46), 5(K2:228, YUSUFALI: ”men have a
degree (of advantage) over them”), 6(K2:282), 7(Bukhari V1 B6 N301, V3 B48 N826),
8
(S651), 9(PICKTHAL: ”scourge them”, SHAKIR/KHALIFA: ”beat them”, YUSUFALI:
“beat them (lightly)”, ”lightly” är ett tillägg till Koranen.), 10(Dawud B11 N2142),
11
(www.youtube.com/watch?v=Wp3Eam5FX58), 12(K4:19),
13
(www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/middleeast/2006/June/middleea
st_June196.xml&section=middleeast&col=),
14
(news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6178214.stm)(asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pa
ges/svaw_hudoo), 15(www.paraplyprojektet.se/nyheter/mannens-mark-eller-husets-
harskarinna), 16(Bukhari V6 B60 N139)(Abu Dawud B11 N2105)(Muslim B008 N3243
N3246, N3247, N3248, N3252), 17(Muslim B8 N3251), 18(Abu-Dawud B38 N4348), 19(Abu
Dawud B11 N2155), 20(Bukhari V1 B9 N490), 21(Bukhari V7 B62 N30), 22(Bukhari V7 B62
N33), 23(Muslim B8 N3367), 24(Abu-Dawud B41 N5251)
1
Nationalism
1
(S72), 2(www.answering-islam.org/Muhammad/oman.htm),
3
(muhammad.net/j/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=28&Ite
mid=38), 4(www.guardian.co.uk/international/story/0,,1264865,00.html),
Slaveri
1
(K4:28, 23:5-6, 33:50-52, 70:22-30)(Muslim B008 N3432, B008 N3371)(Bukhari V5 B59
N637), 2(S243),
3
(www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=22143)(www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_8
539073.asp)(archive.salon.com/books/int/2001/04/05/segal/index.html),
4
(www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/slavery_4.shtml), 5(Hitchens, god is not
Great)
Martyrer
(K3:151-152, 163, 194), 2(S400), 3(S401-403, 518, 540), 4(K2:212, 245, 4:86), 5(K9:39),
6
(K3:160), 7(K4:76), 8(K4:79), 9(K4:97), 10(K5:39), 11(K8:16-17),
12
(www.iheu.org/uncampaign/subcom1)
1
Får man lämna islam?
(Bukhari V9 B84 N057), 2(K3:71,84),
3
(www.ntpi.org/html/humanrights1.html)(www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.
htm) 4(www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1401296), 5(Expressen 14 juli 2000),
6
(www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=140202),
7
(www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=2578548)
1
Dhimmis och kuffar
1
(Onfray, Handbok för ateister)(Bat Ye’or, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam)
(K9:29 YUSUFALI: ” feel themselves subdued”, SHAKIR: ”they are in a state of
subjection”), 2(K9:29),
3
(www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/710.htm)(web.amnesty.org/library/index/engasa33006
2002)(web.amnesty.org/library/Index/ENGASA330082001?open&of=ENG-PAK)(
http://www.religiousfreedom.com/articles/blasphemy.htm)(
http://www.indopedia.org/Discrimination_against_non-Muslims_in_Pakistan.html)(Bukhari V1 B3
N111)(www.islamicthinkers.com/index/index.php?option=com_content&task=view&id=208
&Itemid=26)(EMQ 4:141), 4(S337-339, 403), 5(K3:114, 5:56, 58:22, 60:1 63:4),
6
(www.sydsvenskan.se/sverige/article141180.ece), 7(K53:30),
8
(www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/19/AR2006051901769.html)
Brutaliteter och kränkningar
1
(S665), 2(S684), 3(S659), 4(S674-675), 5(S515), 6(S326), 7(K8:70), 8(Bukhari V1 B4 N234,
V4 B52 N261) (S678), 9(S308), 10(S305), 11(Bukhari V5 B58 N234, V7 B 62 N65, V7 B62
N88)(Dawud B41 N4915)
Personkult
1
(Bukari V1 B12 N815), 2(Muslim B002 N0500), 3(Bukhari V1 B4 N163),
4
(www.islamicacademy.org/html/Books/GLIS/ist.htm)(www.usc.edu/dept/MSA/fundamental
s/pillars/prayer/prescribed/pp1_2.html), 5(Muslim B008 N3424, N3425), 6(Bukhari V1 B4
N234)(S677)
Uppenbarelser
1
(K33:37), 2(K59:5), 3(S258-259), 4(S165-166)
Koranen
1
(K18:84,89), 2(K86:5-7), 3(K88:16-20), 4(060927 Ny Teknik), 5(K4:12-16)(Ex: En man dör
och lämnar efter sig en fru, två föräldrar och tre döttrar. Pappa: 1/6 Mamma: 1/6 Fru:1/8 Två
döttrar: 2/3. Det blir 27/24?), 6(K7:52, 10:3, 11:9, 25:60), 7(K41:8-11) (2+4+2), 8(K6:114),
9
(K22:16), 10(K44:58), 11(K4:84), 12(K39:29), 13(K3:43)(Tomas Barndomsevangelium 2:2),
14
(Sida 277 i Gilgamesh eposet), 15(Alexander Stille, Radical New Views of Islam and the
Origins of the Koran, New York Times, 2 mars 2002)
Vilken källa är rätt?
1
(Onfray, Handbok för ateister),
2
(www.submission.org/suras/app23.html)(www.masjidtucson.org/quran/chapters_chronologic
al_sequence.html), 3(K2:100), 4(K2:257)
Missionsbefallningen
1
(S525, 689)

Vissa texter är fritt översatt från engelskan.
/Erik Johansson, 2008
Denna artikel får fritt spridas i sin helhet.

muslimprotest

När får vi se ett ”vägra bära hijab-upprop” i Sverige?

10 Sep

De flesta av er minns säkert det så kallade ”hijabuppropet”. Svenska ickemuslimska kvinnor bar under en dag hijab för att visa sin solidaritet och sitt stöd för ”alla” muslimska kvinnor.

Tror ni att det i framtidens Sverige kommer ett motsvarande upprop, typ: ”vägra bära hijab-uppropet”, som innebär att muslimska kvinnor som bor i Sverige under en dag vägrar bära hijab, niqab och burka för att visa sitt stöd och sin solidaritet med alla de muslimska kvinnor som är tvingade att bära dessa plagg? Kommer svenska muslimska kvinnor att under en dag vägra bära hijab, för att visa att de ser de svenska ickemuslimska kvinnorna som sina medsystrar? Ett ”omvänt” hijabupprop, där muslimska kvinnor solidariserar sig och visar sitt hår på samma sätt som de flesta svenska kvinnor? Typ: ”Vi älskar våra svenska ickemuslimska svenska systrar och vill visa håret utan hijab på samma sätt som de gör”, och: ”dessutom solidariserar vi oss med alla våra förtryckta muslimska systrar i den delen av den muslimska världen där hijab, niqab och burka är ett tvång.

Eller är solidaritet, stöd och medmänsklighet bara enkelriktat? Vi som inte är muslimer skall visa att vi stödjer och solidariserar oss med muslimerna, men själva är de inte intresserade varken av den västerländska livsstilen, normerna, människosynen eller oss?

Text: Ulf Möller

De bär slöja som solidaritetshandling, svt.se/kultur/

hijabuppropet

Hej alla som röstade på Fi men glömde läsa partiprogrammet

7 Sep

Nu har jag gjort det åt er och sammanfattar här de viktigaste punkterna:

● BNP-måttet ska innefatta oavlönat hushållsarbete (s. 7)

● Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag (s. 7)

● Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av ”beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor” (s. 8)

● En uppförandekod för arbetsmarknaden ska upprättas (s. 9)

● Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10)

● Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp (s. 10)

● Andra anställningsformer än fast anställning på heltid ska avskaffas (s. 10)

● Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11)

● Staten ska lägga sig i företags verksamhet och tvinga dem att anställa fler om staten anser att det är nödvändigt (s. 11-12)

● Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning (s. 12)

● Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer (s. 12)

● Vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst hälften av pengarna tilldelas kvinnor (s. 12)

● Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap (s. 14)

● Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-perspektiv ska förbjudas (s. 16)

● Undervisning i klimatkunskap införs i förskolan (s. 16)

● Förskolan ska bli avgiftsfri (s. 16)

● Alla skolor och förskolor måste ha köttfria måndagar (s. 16, 17)

● Alla grundskolor måste undervisa i feministiskt självförsvar (s. 17)

● Skoldagens längd i både grundskola och gymnasium ska begränsas till högst sex timmar och läxor och betyg innan gymnasiet ska avskaffas (s. 17, 20)

● Veganmat ska införas på alla skolor (s. 17)

● Yrkesutbildningar ska ge universitetsbehörighet (s. 18)

● Alla universitetsutbildningar måste ha ett HBTQ-perspektiv (s. 19)

● Ämnet klimatkunskap ska bli obligatoriskt på alla universitetsutbildningar (s. 19)

● Ett tredje kön införs och man ska kostnadsfritt och utan några som helst krav kunna byta (juridiskt) kön (s. 22, 30)

● Toaletter, omklädningsrum, fängelser, etc. för transpersoner måste finnas (s. 22, 30)

● Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte (s. 22, 30)

● Möjligheten att avskaffa (juridiskt) kön helt och hållet ska utredas (s. 23)

● Alla lärare måste gå en utbildning i ”alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv” (s. 24)

● Informationsplikten för HIV ska avskaffas (s. 25, 31)

● Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan (s. 27)

● Alla ”grupper som tar samhällsbyggande beslut” ska bestå av exakt hälften kvinnor och hälften män (s. 42)

● Alla utbildningar och all offentlig service ska finnas exakt överallt i hela landet (s. 43)

● 15-minutersprincipen ska lanseras* (s. 42)

● Reklam (ej bara sexistisk reklam utan all form av reklam) ska inte förbjudas helt men kraftigt begränsas (s. 43)

● Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur (s. 45)

● Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46)

● Inkomstskatten ska sänkas (s. 47)

● Sveriges energiförsörjning ska vara 100 % förnyelsebar, och ingen större utbyggnad av vattenkraften får göras (s. 48)

● Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas (s. 49)

● Transporter med lastbil ska försvåras till förmån för båt och tåg (s. 49, 79)

● Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri (s. 49)

● Det ska bli förbjudet att bygga externa köpcentrum (s. 49)

● Genmodifierad mat ska totalförbjudas (s. 50)

● Djur på cirkus ska förbjudas (s. 51)

● Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet (s. 53)

● Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54)

● Upphovsrätten ska avskaffas (s. 54, 71)

● Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57)

● Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63)

● Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65)

● Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64)

● Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67)

● Försvaret ska avskaffas (s. 67)

● Konflikter ska istället lösas av bland annat HBTQ-organisationer (s. 68)

● Män ska omskolas för att ändra sitt konsumtionsmönster (s. 79)

* Tyvärr framgår det inte av partiprogrammet vad 15-minutersprincipen innebär men det verkar som att ingen ska ha längre än 15 minuter till arbete, förskola, affär etc. Hur detta ska uppnås förklaras dessvärre inte.

Dessvärre nämns inget om hur allt det här ska finansieras men jag är ganska säker på att om vi höjer skatten till 120-130 % får vi nog med de viktigaste sakerna i alla fall.

Text: Fredrik Nielsen

feministiskt initiativ

Yttrandefrihet är bra bara så länge de som yttrar sig tycker som du?

6 Sep

Kvinnan som framförde sången om Sverigedemokraterna blev föremål för det som i allmänt tal kallas ”näthat”. I kommentarerna skrevs det om våldtäkt och annat som var både aggressivt och hotfullt.

Hur är personerna funtade som skriver sånt? Menar de att våld, hot, hat och trakasserier är rätt sätt att bemöta en person skrivit en kritisk text om Sverigedemokraterna?

Ofta blir denna typ av personer upprörda och arga då muslimska extremister bränner flaggor och utdelar hot på grund exempelvis en Muhammedteckning. ”Muslimerna måste lära sig förstå och acceptera yttrandefriheten och sluta bete sig som ociviliserade barbarer från stenåldern”, låter det då.

Men hur beter de sig själva? Visar de inte själva exakt samma ociviliserade, förståndshandikappade, psykopatiska och aggressiva inställning då de ger sig på kvinnan som skrivit en kritisk låt om Sverigedemokraterna? Hur var det nu med yttrandefrihet? Sen när blev det ok att våldta, hota och trakassera kvinnor? Enligt den typen av personer som hotat och hatat i kommentarsfälten, är inställningen ofta att ”barbariska män inom muslimsk medeltidskultur våldtar, hotar, förtrycker och trakasserar kvinnor”? Enligt dem är islam och yttrandefrihet oförenligt, eftersom muslimerna exempelvis inte kan acceptera en Muhammedteckning. Men själva kan de inte acceptera en kritisk låt som är skriven om Sverigedemokraterna. Hur går det ihop? Någon som kan förklara?

Text: Ulf Möller

”Hotas efter SD-kritisk låt”, P3 Nyheter

”En sång om Sverigedemokraterna”, youtube

”Svar på Kiki Nilsénius sång om Sverigedemokraterna”, youtube

CagleJihad