Arkiv | februari, 2016

JOHN KERRY KOMMER UT SOM STORMUFTI

12 Feb

john-kerry-has-been-pushing-for-air-strikes-in-syria

Flera av oss är bekanta med titeln storvesir från Tusen och en natt. Det är sultanens eller kalifens närmaste rådgivare och den främste bland hans ministrar. Storvesirens motsvarighet i den klerikala världen kallas stormufti. Han är den främste bland muftier. En mufti är en lärd man som utfärdar fatwor, utlåtanden, i olika teologiska frågor.

Med hjälp av sina kunskaper i Koranen och berättelserna om profeten Muhammed samt den lärda traditionen kan stormuftin ta reda på vad som är halal och haram, tillåtet och otillåtet.

Den amerikanske utrikesministern John Kerry kanske är en god diplomat. Jag är för närvarande inte tillräckligt påläst för att kunna bedöma det. Däremot är jag ganska påläst på islam. Så jag vet att Kerry inte är någon god muslimsk teolog, än mindre en stormufti eller ens en mufti.
I ett anförande under ett möte i Rom den 2 februari tycks han dock göra anspråk på att vara just stormufti. Han utfärdade åtminstone en fatwa som förklarade att Islamiska statens (IS) anhängare är avfällingar från islam. De är otrogna.

Men de riktiga muftierna, lärda muslimer som har studerat Koranen, håller inte med. Islamiska staten följer sunnitisk islam och ett av de mest aktade lärosätena inom sunniislam, Al-Azhar-universitet i Kairo, förklarade i ett utlåtande den 11 december 2014 att Islamiska statens anhängare inte alls var avfällingar. ”Ingen troende kan göras till avfälling, oavsett begångna synder”, konstaterade det.

Varför tror sig John Kerry veta bättre än de lärda vid Al-Azhar? Och man behöver inte ens vara särskilt lärd för att begripa att Islamiska staten inte har avfallit från islam. Har de förnekat att Koranen är Guds ord? Nej. Har de förnekat Muhammed är Guds profet? Nej. Enligt islamisk teologi blir man inte otrogen av att begå synder. Man kan begå otukt och dricka sprit, till och med äta fläsk, och fortfarande anses för muslim. Påstår man däremot att Koranen inte är Guds ord är det kokta fläsket stekt.

Kerry är inte lite fräck. Han utger sig inte bara för att vara stormufti utan en större mufti än stormuftin i Egypten. Dessutom insisterar Koranen på att den har sista ordet i alla frågor, och troende muslimer tar detta på allvar. Även om Al-Azhar skulle säga att det är okej att dricka sprit skulle det inte betyda så mycket. Muslimer kan ju läsa. I Koranen står det att sprit är förbjudet. De muslimer som vill komma till himlen kommer inte att börja dricka för att någon mufti gett klartecken.

IS-anhängare begår som alla andra muslimer synder. De kan ha dödat någon i vredesmod som enligt sharia, islamisk lag, inte förtjänar att dödas. Det kan vara någon som gett upp och gått med på att bli slav, men ändå slås ihjäl. Sådana synder begick även profeten Muhammeds följeslagare. Det finns många berättelser om det. Men de blev inte avfällingar. De blev inte icke-muslimer.

Nej, Kerry är ingen stormufti. Även när han uttalar sig i teologiska frågor är det i egenskap av diplomat och inte teolog. Han använder ett teologiskt språk, men hans avsikter är politiska. Han vill inte bli ovän med alla världens muslimer. Därför är det viktigt att skilja Islamiska staten från islam. Hans uttalande bygger inte på forskning i Koranen och islamisk teologi.

Och tyvärr är det lögn. Islamiska statens anhängare är troende muslimer och deras ideologi bygger på islam. Muslimer må gilla eller ogilla det. Men det är sant. Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi, terrorgruppens ledare, är inte någon dilettant från gatan. Han har doktorerat i sharia.

Det betyder inte att alla världens muslimer stödjer Islamiska staten. Men det betyder att IS har stöd för vad de gör i Koranen och berättelserna om profeten Muhammed. Där hittar man läran om heligt krig och kalifat. Man hittar slaveri, halshuggning och korsfästelse. Många muslimer tycker det är besvärande att tänka på detta. Vilket kan vara bra, kanske ett tecken på att samvetet säger ifrån.

Men jag tycker att man ska vara ärlig både mot sig själv och andra. Att ljuga eller bara låta bli att prata om dessa besvärliga saker kommer att inte att minska islamofobin i betydelsen misstänksamhet eller till och med hat mot muslimer. Snarare tvärtom. Och de fina muslimerna, som inte har lust att följa de otäcka delarna av sharia, förlorar på det.

Text: Mohamed Omar

Texten kopierad från Det goda samhället och återgiven på Tanketornet med författarens tillåtelse.

Bild: John Forbes Kerry, född 11 december 1943 i Aurora, Colorado, är en amerikansk politiker som är USA:s utrikesminister sedan 1 februari 2013 under president Barack Obama.

 

”Gemensam värdegrund”?

7 Feb

god dålig
Hashi, som bott i 26 år i Sverige, anser att kvinnlig könsstympning är bra.

Hashi har bott länge i vårt land, men tydligen inte tagit till sig ”vår gemensamma värdegrund”?

Vad innebär egentligen uttrycket ”gemensam värdegrund”?

Delar alla de muslimer och invandrare som bor i Sverige den västerländska uppfattningen gällande demokrati, yttrandefrihet, könsjämställdhet och homosexuellas likaberättigande – eller är det bara så som det ofta framställs i media: SD som bryter mot den ”gemensamma värdegrunden”?

I så fall: På vilket sätt bryter SD-sympatisörer mot någon värdegrund, samtidigt som invandrade kulturbärare och muslimer sällan eller aldrig av de politiskt korrekta kritiseras för att bryta mot värdegrunden?

Är det några som bryter mot de västerländska värdegrunderna, så är det väl i så fall invandrade barbarer med ett liknande synsätt som Hashi?

Hashi har bott 26 år i Sverige och många tycks mena att han är ”svensk” bara för att han är bosatt i landet och sannolikt har ett svenskt medborgarskap. Känns inte som Hashis synsätt är det vi normalt sett förknippar med det moderna västerländska synsättet?

Frågan är hur många personer vi har bosatta i Sverige som har ett liknande synsätt. Enligt mig: För många

Säger sig självt att det är bäddat för problem när man blandar barbariska kulturer och religioner med det västerländska?

Text: Ulf Möller

Se: Könsstympning – ”Det är väldigt bra tror jag”

illustration-av-en-moralisk-kompass-som-hjälper-dig-att-fatta-rätt-beslut

Känns som de styrande politikerna har bäddat för ett inbördeskrig

7 Feb

upplopp

Känns som de styrande politikerna har bäddat för ett inbördeskrig. Redan idag har vi stora problem med exempelvis minst 55 ”no go-zoner” och ökande kriminalitet. Marockanska gatubarn, ”jihadresenärer” osv.

Till detta kan läggas senaste årens massinvandring av muslimer som inte kan hålla sams inbördes. Mord, misshandel, hot, skadegörelse osv på asylboenden. De klagar på maten, boendet, dåligt internet, för långt till bussen, för långt till stan osv.

Ingen har en aning om hur många krigsförbrytare eller terrorister som har lyckats gömma sig i flyktingströmmen och som har beviljats asyl, uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Hur tror du asylinvandrarna kommer att reagera och agera då de inser att de exempelvis inte kan få egna bostäder? Det finns inte tillräckligt med bostäder och de närmaste åren kommer hundratusentals asylsökare att vara utan bostäder och tvingas stanna kvar på flyktingförläggningarna eller i tält. Även platserna på flyktingförläggningarna är för länge sedan fullsatta och då återstår bara tältläger eller liknande snabblösningar.

Om de redan idag visar våldstendenser och missnöje efter att ha varit i Sverige kanske bara några dagar, veckor eller månader: Hur kommer de då att agera om något år när de inte får alla de fördelar i det svenska välfärdssystemet som de har tänkt sig? Exempelvis bostäder. Om de klagar idag på sina boenden och maten då de befinner sig i flyktingförläggningar som i vissa fall är herrgårdar, vårdcentraler som byggts om eller hotell, – hur kommer de då att uppfatta det när de tvingas bo i tältläger eller sova på madrasser exempelvis i skolornas gymnastiksalar?

Självklart vill jag inte ”måla fan på väggen”. Samtidigt kan jag inte blunda för den negativa utveckling jag har sett under de senaste åren.

Vill vara ärlig mot er:

Tror – men hoppas naturligtvis att jag har fel, att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att få se inbördeskrig i Sverige. För er som anser att det är långsökta fantasier, kan jag påminna om upploppen i England 2011. Varför skulle inte nåt liknande eller ännu värre kunna hända i Sverige? Snarare märkligt om vi inte inom en relativt snar framtid kommer att få se nåt liknande eller ännu värre.

Känner mig frustrerad, orolig och ledsen. Dagens Sverige är inte det fina och trygga land jag föddes och växte upp i. Det avgörande året, anser jag var 1994, då en majoritet av väljarna röstade ja till EU. Sen dess har Sverige blivit allt mer odemokratiskt och korrumperat.

Finns mycket att säga om EU, men sammanfattningsvis: Jag röstade nej och kan än idag inte se några stora och direkta fördelar av ett svenskt medborgarskap. Vi skulle satsat på en nordisk union istället. De nordiska länderna har mer gemensamt än länderna som är med i EU. Bara tanken på att Turkiet kanske kommer att bli medlem i EU i framtiden får mig att må illa.

Vad kan du eller jag som enskilda personer göra för att påverka och förhoppningsvis vända den negativa utvecklingen?

Ber dig som har glömt upploppen i England, att läsa denna text, innan du kommenterar:

Kravallerna i England 2011

Liknande upplopp och kravaller har skett på många platser. Exempelvis i Paris, Frankrike.

Text: Ulf Möller

Är alla som bor i Sverige svenskar?

5 Feb

Eftersom vissa tycks mena att man blir svensk från den sekund man träder över svensk gräns, så undrar jag:

Är född i Skåne, men har sedan våren 2015 varit bosatt i Halland. Är jag nu ”hallänning” trots att jag fortfarande snackar skånska och fortfarande identifierar mig som skåning? Min folkbokföring, visar ju att jag är ”hallänning” och då är det väl det som gäller? 😉

Vad jag vill få sagt, är:

Du blir inte svensk bara för att du passerar den svenska gränsen eller får ett svenskt uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

De flesta personer med utländsk bakgrund kallar sig sannolikt inte själva för ”svenskar”, utan snarare ”turk med svenskt medborgarskap”, ”grek med svenskt medborgarskap”, ”kurd med svenskt medborgarskap” osv.

De som påstår att ett medborgarskap avgör vilken etnicitet och kultur man tillhör, har fortfarande inte svarat på mina frågor:

Hur kan exempelvis en sam eller kurd, kalla sig ”sam” eller ”kurd”, när de bevisligen saknar eget land med eget medborgarskap?

Vad kallar ni en person som har flera medborgarskap? Är en person som har både turkiskt och svenskt medborgarskap ”halvsvensk”, trots att den är född av turkiska föräldrar? Eller kanske rent utav, enligt er: helsvensk? Varför kallar sig då personen själv för ”turk”?

”Svensk” är inte samma sak som ”person med svenskt medborgarskap” eller ”person med svenskt uppehållstillstånd”. Har inget problem med att exempelvis greker eller danskar bor i Sverige. Men försök du som förespråkar massinvandring, islamisering och ”mångkultur”, att övertyga en grek eller dansk som bor i Sverige att han eller hon egentligen är ”svensk”. Lycka till 😉

 

Senast idag (2016-02-05), hörde jag någon som sa: ”Det var en riktig skåning”, efter att jag hade samtalat med dem. Hade den fel? Egentligen är jag ”hallänning”?

Text: Ulf Möller
wpid-20130226_212903

Martin Kinnunen frias från misstankar om brott

5 Feb

kinnunen-jpg

”Martin Kinnunen frias från misstankar om brott”

Med andra ord, har skattemedel använts till att utreda och åtala en i juridisk mening oskyldig person? Vem ansåg honom skyldig från början och hur kunde polis och åklagare driva detta till domstol? Kanske man borde titta på åklagarens roll och istället åtala denna för tjänstefel?

Menar att vi har många brott och kriminella i vårt land som aldrig utreds eller leder till åtal. Borde inte åklagarna istället exempelvis inrikta sig på att åtala alla de återvändande ”jihadresenärer” som anslutit sig till IS och liknande grupperingar där de mördat, våldtagit och lemlästat?

Kanske jag har fel: Mord, våldtäkter, misshandel, terrorverksamhet osv, är inte lika viktigt att utreda och leda till åtal som att försöka sätta dit en i juridisk mening oskyldig SD-politiker?

Det handlar om att prioritera: Bättre statens resurser läggs på att jaga oskyldiga ”rasister”?

Att rösta på SD har i Sverige blivit betraktat som ett brott mot ”vår gemensamma värdegrund” och alla som sympatiserar med partiet är enligt den officiella mediebilden ”rasister/främlingsfientliga”. Att sätta dit dessa betraktas tydligen av många som viktigare än att sätta dit riktiga brottslingar.

När oskyldiga SD:are anklagas för brott och polis och åklagare lägger resurser på att utreda brott som inte har begåtts och ändå kan leda det till en rättslig process i en domstol, samtidigt som folk kan bli av med sitt arbeten eller uteslutna ur fackföreningar på grund av sina politiska åsikter: Då tror jag inte det existerar en verklig yttrandefrihet eller demokrati i Sverige eller att polis, åklagare och rättsväsendet är opartiska.

Blir man sparkad från sitt jobb på grund av sina politiska åsikter, anser jag man har rätt till ett stort skadeståndsbelopp. Men i Sverige är det istället exempelvis personer som varit på anställningsintervjuer och vägrat ta en kvinnlig chef i hand, som har fått rätt till skadestånd.

Vad lever vi i för sinnessjukt samhälle?

 

Text: Ulf Möller

Foto: Martin Kinnunen, TT.

 

Se: Martin Kinnunen frias från misstankar om brott