Arkiv | juni, 2022

Poliserna borde skjutit skarpt under påskupploppen

27 Jun

Poliserna borde frekvent använt sina tjänstevapen under påskupploppen.

Om de inte ens använder sina vapen när de attackeras med stenar, får sina bilar uppeldade osv – när kan det i så fall anses befogat att de skjuter skarpt?

De hade inga problem att avrätta en oskyldig kille med Downs syndrom?

Dessutom sköt de honom i ryggen!

Text: Ulf Möller

Är du förvånad?

22 Jun

Många är förvånade över att sossarna kan få så höga siffror i opinionsmätningarna.

Jag är inte förvånad.

Många år med asylmassinvandring, som innebär att många asylinvandrare idag har rösträtt, påverkar självklart valresultatet?

I praktiken, kan man tala om massimport av sosseväljare?

Text: Ulf Möller

Är det rimligt att asylinvandrare får förtur till bostäder och att de som inte kan försörja sig själva, skaffar fler barn och erbjuds bo i villor?

19 Jun

Mitt intryck, är att relativt få vill visa sin inställning i denna fråga:

Är det ”ok” och rimligt, att skaffa barn om man inte kan försörja sig själv?

Är det rätt, att skattebetalarna ska tvingas försörja familjer som skaffar många barn?

Jag har inga problem med att vissa väljer att skaffa många barn.

Men har du ingen egen inkomst och ändå fortsätter skaffa barn och har inställningen, att det är andras skyldighet att försörja dig och dina barn, menar jag det är något som är allvarligt fel.

Skaffa så många barn du vill.
Men begär inte att andra ska försörja dem.

Jag tycker det är fel, att personer som flyttar till Sverige och aldrig har bidragit med en krona i skatt, kan fortsätta skaffa barn och exempelvis erbjuds villor av kommunen om de har många barn.

En barnfamilj där båda föräldrarna förvärvsarbetar inom låglöneyrken, har ofta inte tillräcklig ekonomi för att köpa hus.

Varför ska då de som aldrig arbetat och betalat skatt, erbjudas att få bo i villor?

Jag är inte det minsta avundsjuk på storfamiljer som inte betalar skatt och som erbjuds att bo i stora bostäder eller villor.

Tycker bara det är fel och orättvist.

I dessa fall, tycker jag att kommunerna istället för villor och stora summor i försörjningsstöd, ska erbjuda föräldrarna preventivmedel eller sterilisering.

Även fel och orättvist att asylinvandrare i många kommuner får förtur till bostäder.

Har man inte bidragit med något till välfärden, bör man inte kunna nyttja systemet fullt ut

Skärmbild, källa:

Nyanlända får förtur i stora delar av landet


Text: Ulf Möller

6 juni 2022: Några tankar kring nationaldagsfirandet

6 Jun

Jag har aldrig direkt firat Sveriges nationaldag.

På senare år, har jag ansett att det inte finns några starka skäl att fira, eftersom utvecklingen enligt mig – i många fall, varit negativ.

Det är nog cirka 25 år sedan jag kände att Sverige var ett land jag kunde känna någon form av ”stolthet” över. Använder begreppet i brist på annat. Stolthet, är egentligen något jag menar man kan känna om man själv lyckats bra med något exempelvis i sina studier eller arbete.

Sverige är tveklöst på väg att bli en nation där etniska svenskar kommer utgöra färre än hälften av befolkningen.

Islamiseringen pågår för fullt.

Sverige är sedan många år tillbaka ”mångkulturellt”.

Är det detta vi ska ”fira”?

Jag hindrar ingen från att känna sig stolt över Sverige eller från att fira nationaldagen:

Men exakt vad är det som firas?

Är de medvetna om varför de firar?

Jag känner sorg över hur Sverige har utvecklats från ett relativt tryggt välfärdssamhälle till ett ”paradis” för kriminella och dårar.

Jag känner mer begravningsstämning, än glädje – och det finns inget jag vill fira.

Nationaldagen 6 juni, blev helgdag 2005.

Den negativa utvecklingsspiralen Sverige befunnit sig i sedan dess, är inget jag vill fira.

Du gör som du vill.
Jag vill inte ta ifrån någon den eventuella glädje de kan känna med att exempelvis fira nationaldagen.

Flera beslutsfattare i kommuner och på riksnivå, verkar vilja att nationaldagen ska vara någon form av mångkulturellt jippo. Har sett detta under många år.

I någon kommun, öppnades firandet, med att spela arabisk musik. Syftet kanske var att låtsas vara ”inkluderande” – men samtidigt blir det i praktiken, exkluderande för majoritetsbefolkningen? Det är väl inte en arabisk nationaldag som firas i Sverige idag?

Jag anser att det Sverige jag kände mig trygg och hemma i, försvann samma år som Sverige gick med i EU – 1995.

Då påbörjades den negativa utvecklingsspiralen.

Benämn mig vad du vill:

”främlingsfientlig”, ”trångsynt”, ”negativ” osv.

De epitet som eventuellt används för att beskriva mig, påverkar inte hur jag ser på utvecklingen i Sverige.

Jag ser en stor skillnad på hur Sverige ser ut idag och hur det såg ut 1994.

Det mesta, var enligt mig bättre då.

Inte allt, men det mesta.

Har du en annan uppfattning, får du gärna presentera vad det är i Sveriges utveckling under senare år, som du menar gör att vi kan se positivt på utvecklingen och framtiden och att vi därför borde ha anledning att känna oss stolta och fira nationaldagen.

En stor andel av svenskarna är nyttiga idioter som ”älskar” mångkultur och asylmassinvandring.

Kanske detta som i många fall, firats idag?

Text: Ulf Möller