Arkiv | oktober, 2014

Marxistiska tankefigurer

28 Okt

Kopierat från en facebookvän:

För att förstå detta ”vänster-fenomen”, så måste man först förstå vad det grundar sig på.

I grunden beror det på att marxismen delar in samhället i över och underordnade grupper. Överklassen förtrycker den arbetande underklassen. I dagens post-marxistiska samhälle är det inte länge vem som äger mest eller vem som äger minst som anses utgöra främsta skäl till över eller underordnad, utan istället; etnicitet, kulturell och religiös tillhörighet, könstillhörighet och sexuell läggning.

Dvs., vit anses överordnad icke-vit, kristen anses överordnad tex. muslim, man anses överordnad kvinna, heterosexuell anses överordnad homosexuell osv., där de enligt tankefiguren överordnade anses utöva ständigt förtryck mot de underordnade.

En vit, heterosexuell, kristen, man, anses således vara höjden av överordnad och tillika förtryckare.

I Sverige utgår normbildningen från dessa marxistiska tankefigurer vilket gör att hat eller förakt som riktas mot ”rätt” grupp i praktiken rättfärdigas av ett helt samhälle.

Hat och förakt rättfärdigas och legitimeras beroende på vilken grupp hatet och förakten ritas mot, samtidigt som samma hat och förakt fördöms i det grövsta om det riktas mot en annan grupp.

Det anses legitimt att sparka uppåt(på de enligt tankefiguren överordnade) och orättfärdigt att sparka nedåt(på de enligt tankefiguren underordnade).

En vit, heterosexuell, kristen, man anses således vara rättfärdigt att bespotta. hata och förakta hur som helst i samhällsnormen utan att samhället eller dess normuppfostrade medborgare ens reagerar, till och med anses det positivt.

Problemet med Sverige är att dess medborgare är så indoktrinerade och statligt normuppfostrade i marxistiska tankefigurer, vilket gör att de flesta besitter en villkorad tankefrihet och därmed inte förmår att tänka självständigt.

Man förmår ibland inte ens att se inkonsekvensen i ens egna resonemang och uppfattningar.

Det är både tragiskt att patetiskt att skåda att se staten och normbildningens påverkan på medborgarnas tankefrihet.

Marxismens indelande av över och underordnade grupper är ren styggelse, snarare bör alla i samhället tilldelas samma normativa värde i utgångsposition. Vilket dock blir omöjligt med den rådande indelningen av över och underordnade grupper.

Det är givetvis ingen slump att det är politiska partier, och dess företrädare och representanter, som vilar på marxistisk grund som är det ihärdiga förespråkarna för dessa tankefigurer och som därmed är de som anser det rättfärdigt att förakta de grupper som enligt sin egna tankefigur är ”överordnade”.

Problemet är bara att marxism äger tolkningsföreträdet över den statliga normbildningen i detta land, vilket fostrar medborgarna indirekt till att legitimera och glorifiera hat och förakt mot grupper i samhället, vita heterosexuella män exempelvis…

kulturmarxismen

Till alla er som gillar massinvandring och förespråkar öppna gränser:

24 Okt

2091433_1200_675

Jag antar att de flesta av er bor i någon form av bostad: Har ni vidöppna och olåsta dörrar till era bostäder så vem som helst kan ta sig in hos er? Om ni låser dörrarna och kräver att de som vill ta sig in till er för att sova och äta gratis har tillstånd för detta från er personligen, så är ni väl ”främlingsfientliga” och ”rasister”? Är det inte dubbelmoral att kräva öppna gränser om ni själva låser dörrarna till era bostäder, era bilar o.s.v och skyddar er personliga egendom och kanske anmäler till polis om någon försöker tränga sig in för att sova och äta gratis hos er?

Kan ni förklara för mig varför man är ”rasist” och/eller ”främlingsfientlig” om man vill ha utökad kontroll vid gränserna, minskad asylinvandring och striktare regler vid asylhanteringen – men inte är främlingsfientlig eller rasist om man låser om sin bostad och vägrar släppa in vem som helst i den för att äta och sova gratis? Är inte du som vägrar släppa in exempelvis en bostadslös främling i din bostad, främlingsfientlig då du förvägrar denna person mat och husrum? Dina vänner och bekanta släpper du in – men inte en hemlös främling? Är inte det främlingsfientligt? Din egen familj och dina närmaste vänner bjuder du på mat och dryck, men den hemlösa som knackar på din dörr släpper du inte in och bjuder på maten som luktar så gott speciellt för en hungrig stackare?

Är du främlingsfientlig? Är du rasist? Är du en ond människa som inte delar med dig av allt du har när du först tänker på dig själv och dina närmaste?

Text: Ulf Möller

unga-hemlösa

Svensk lagstiftning kontra feministiska och antirasistiska fantasier

21 Okt

Många av de som kallar sig feminister och antirasister, inbillar sig antagligen att verkligheten ser ut ungefär så här:

Sökes: Ekonomichef
Kvalifikationer: Du måste vara man, etnisk svensk och heterosexuell. Är du inte etnisk svensk, men har väldigt bra kvalifikationer, hög utbildning och erfarenhet som vi bedömer som exceptionell, kan vi göra undantag från etnisk svenskhet: Den vi söker måste vara vit heterosexuell man. Befattningen kräver att du är homofob, rasist och kvinnohatare.

Att svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning, bryr vi oss inte om. Vi som bedriver verksamheten på Företaget EIIV ( = Existerar Inte I Verkligheten), har så mycket pengar att vi kan förlora mångmiljonbelopp vid varje nyanställning utan problem. Dessutom anser vi att vår policy och vår inställning till kvinnor, ickesvenskar och hbtq-personer tillsammans med alla fällande domar gällande diskriminering som det skrivs så mycket om i pressen, ger oss en bra reklam och ett ”positivt ansikte” utåt i samhället. Det är därför många högutbildade, intelligenta och driftiga personer söker sig till just vårt företag.

Text: Ulf Möller

rasister homofober kvinnohatare

Våga vägra värdegrund

17 Okt

kompass-varderingar

Begreppet värdegrund har blivit en molotovcocktail som från både vänster och höger kastas på alla som har invändningar mot invandringspolitiken.

För några hundra år sedan var man en kättare om man inte trodde på Gud eller inte uttolkade religiösa skrifter på av samhällstoppen föreskrivet sätt. Som kättare var man fredlös och miste allt som oftast sitt liv. Så var det i Sverige och så är det än i dag i t.ex. Iran, Pakistan och en del andra länder.

Men även dagens Sverige är slående likt ett religiöst förtryckande samhälle, där religionen/värdegrunden predikas i skolorna och åtlydnaden bevakas av prästerskapet/journalisterna. Man anses ha en avskyvärd människosyn om man inte tror på den föreskrivna värdegrunden.

Man kan förlora sitt jobb, uteslutas ur sin fackförening, nekas att hyra bostad och naglas vid skampålen/hängas ut i kvällstidningen. Som kättare är man också fredlös och ska inte bli förvånad om man får en yxa i dörren.

Men hallå – vi lever ju i ett sekulariserat samhälle där vänstervindarna blåser: hur vore det med lite normkritik? Lite regnbågsargumentering? Lite “vi gillar olika“? Lite “våga vägra värdegrund“?

Har vi ett multikulturellt samhälle eller inte? Vem inbillar sig t.ex. att den svenska värdegrunden omfattas av alla asylsökande? Och ska i så fall dessa nekas arbete på vissa arbetsplatser av denna anledning? Har vi fortfarande yttrandefrihet? Religionsfrihet? Tankefrihet?

Nej glöm den påbjudna värdegrunden. Den är en kvasireligiös floskel och ingenting annat.

Land ska med lag byggas och det räcker gott. Religiöst förtryck trodde jag vi hade skakat av oss när kyrkan skildes från staten. Jag säger som Voltaire: “Krossa den skändliga!”

Text: Darwinist

Publicerad 2014-10-15  som insändare på Avpixlat