Arkiv | juli, 2015

Kampsport är barbariskt

23 Jul

boxning

Text: Ulf Möller

Inte oväntat, så var det flera som reagerade på vad jag hade skrivit på facebook om boxning och kampsporter. Jag skrev om hjärnskador och att jag anser att utövandet och även det passiva tittandet är barbariskt

För att spetsa till det och få igång en diskussion kring ämnet, så skrev jag att även de som passivt deltar och tittar på sådan ”sport” är hjärnskadade.

Givetvis var det en form av överdrift. Men det är ingen överdrift att påstå att sparkar och slag mot huvudet med knockouter som följd ger hjärnskador. Ingen kan väl på allvar inbilla sig att kraftiga slag mot huvudet med medvetslöshet som följd inte ger hjärnskador?

Jag nämnde Ingemar Johansson och Muhammad Ali som två skräckexempel. Det påstås visserligen att deras skakningar och bristande talförmåga berodde på Parkinsons sjukdom. Jag tror inte det är hela sanningen. Om det stämmer, så är jag ändå helt övertygad om att de båda liksom många andra som utövar boxning på elitnivå drabbas av hjärnskador.

Är det inte en märklig slump att två av de mest välkända världsmästarna i tungviktsboxning båda skulle drabbas av Parkinsons sjukdom? Om jag söker information i ämnet, kommer jag sannolikt att hitta exempel på boxare som har eller har haft liknande symptom UTAN att ha diagnoser som Parkinsons sjukdom.

Boxning ger risk för hjärnskador. Något som inte märks på en kille som Paolo Roberto som både är intelligent och vältalig. Finns antagligen många boxare som klarat sig hyfsat bra från att få bestående men och hjärnskador. Men hårda slag mot huvudet med medvetslöshet som följd ger stor risk för skador.

Jag håller fast vid att boxning och liknande är barbariskt. Anser att både de som utövar och passivt tittar ägnar sig åt en form av barbari.

Du kanske blir arg på mig för mina åsikter och irriterad på sånt jag skriver på facebook. Det har du rätt att bli. Jag kanske blir arg och irriterad på sånt som du skriver och dina åsikter.

Så länge du inte hotar eller beter dig direkt otrevligt och oresonabelt exempelvis genom att skriva dumheter bara för att jävlas i största allmänhet, så accepterar jag olika åsikter.

Finns en vissa som använder ”bebisspråk” med otrevlig ton och sånt kan jag inte acceptera om det kommer från en vuxen facebookanvändare. Undantagen är exempelvis om det handlar om förståndshandikappade personer som skriver. Jag vill inte ha personer på min vänlista på facebook som på olika sätt försvarar hot, oprovocerat våld och kriminella handlingar. Jag väljer själv vilka personer jag vill ha på min vänlista på facebook.

Även de som inte beter sig illa i det de skriver på facebook, tas bort från min vänlista om de exempelvis visar stöd och förståelse för Breivik eller andra massmördare. Även personer som ger sitt stöd till kommunism, nazism, islamism eller annan extremism, plockas bort från min vänlista även om de inte gjort några direkta fel. Jag respekterar och accepterar deras rätt till att ha vilka åsikter de vill. Hoppas de vill respektera och acceptera min rätt att själv välja vilka personer jag vill ha som facebookvänner.

Förhoppningsvis ”gillar jag olika” i praktiken och anser att jag har hyfsad respekt för yttrandefrihet och demokrati. Därmed inte sagt att jag är intresserad av att ta en fika med en vänsterextremist, nynazist eller islamist för att diskutera politik och liknande. Jag skulle sannolikt inte få ut nåt av det.

Tvivlar på att jag hade kunnat övertyga en vuxen extremist bara genom att ta en fika tillsammans med denna. Möjligt att jag däremot hade kunnat påverka yngre personer i en viss riktning, men det ansvaret anser jag ligger i första hand hos vårdnadshavarna, skolan och de sociala myndigheterna och hos det sociala nätverk som förhoppningsvis finns runt personen.

Jag har rätt att välja mitt umgänge både på facebook och i verkligheten, men tycker också att de med andra åsikter eller ”extrema” åsikter, skall ha rätt till att skriva och tycka på exempelvis facebook.

Ger ni som brukar anmäla mig samma rätt, så kanske jag inte hade behövt få så många anmälningar mot mig och ibland bli bestraffad av facebook med blockering av funktioner trots att jag varken brutit mot facebooks regler eller svensk lag?

Jag förespråkar inte förbud mot kampsporter. De som frivilligt väljer att sparka och slå på varandra, skall naturligtvis tillåtas göra det. Man kan inte förbjuda dumhet 😉 I detta youtubeklipp kan vi se Ingemar Johansson bli knockad och hur hans ena fot skakar på grund av att hjärnan och nerverna blivit utsatta för hårda slag. Typiskt exempel på att det inte står rätt till. Vänsterfoten rör sig med snabba spastiska ryckningar:

Kommentar till: ”Oron växer över klyftorna mellan små och stora orter”

21 Jul

laxå fattigaste kommun

”Oron växer över klyftorna mellan små och stora orter”:

http://www.dn.se/nyheter/oron-vaxer-over-klyftorna-mellan-sma-och-stora-orter/

Asylinvandringen ”skapar” inga hållbara sysselsättningar eller ”räddar” avfolkningskommuner från deras dystra demografiska läge.

Tvärtom vill jag påstå: Kommunerna kommer inte att klara de ekonomiska och sociala påfrestningar dessa åtaganden innebär.

Arbetslösheten, socialbidragsutgifterna och kriminaliteten minskar inte bara för att man eventuellt lyckas fylla kommunernas tomma lägenheter med asylinvandrare?

På vilket sätt skall massinvandring gynna orter som Laxå? Tror man att asylinvandrarna plötsligt skall få industri och handel att blomma i Laxå?

Är det därför städer som Malmö ”blommar” med hög arbetslöshet, hög kriminalitet, utbredda sociala problem och höga sociala biståndsutgifter?

Malmö klarar inte sin egen ekonomi. Malmö är egentligen i konkurs. Men på grund av att man årligen får stora bidrag från staten, så kan massinvandringsstaden nummer ett än så länge hålla sig flytande på övriga landets skattebetalares bekostnad. Är det inte skamligt att Sveriges tredje största stad inte är ekonomiskt självförsörjande utan behöver bidrag för att klara sin ekonomi?

Text: Ulf Möller

”Laxå fattigaste kommunen”:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5233255

”Brist på bostäder för flyktingar”

20 Jul

hållnäs

”Brist på bostäder för flyktingar”

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping/brist-pa-bostader-for-flyktingar-1

Och regeringens lösning på problemet är?

Svar? =

Ta emot fler asylinvandrare!

Fortsätt bedriva en generös flyktingpolitik!

Sverige är en humanitär stormakt! (?)

Bostadslösa svenska medborgare och studenter får räkna med att komma i andra hand när den nya adeln skall ha sina krav tillgodosedda. Samma gäller svenska medborgare som ofta har arbetat och betalat skatt i hela sitt vuxenliv och som nu är pensionerade, sjuka eller handikappade: De kommer i andra hand när styrande politiker och beslutsfattare prioriterar.

Vill en svensk medborgare ha plats på ett äldreboende eller sjukvård, är risken stor att det inte finns någon plats, eftersom systemet är överbelastat med immigranter som först skall ha sina behov tillgodosedda eller att stället har byggts om till asylboende som Bert Karlsson eller andra profithungriga aktörer kan tjäna mångmiljonvinster på.

Vem betalar? Jo, bland annat den högt beskattade sjuka åldringen som sannolikt har arbetat och betalat skatt under större delen av sitt vuxenliv.

Som om inte det räckte att svenska medborgare som behöver sjukvård, äldreomsorg osv, behandlas som sopor av myndigheterna, så får även de som uppehåller sig illegalt i vårt land tillgång till sjukvård och tandvård till priser som är långt under den taxa de skattebetalande svenska medborgarna betalar. Jag känner ingen svensk medborgare som utan identitetskontroll och ekonomisk utvärdering får tandvård för femtio kronor.

Vi har en bostadsminister som är muslim. Hade man frågat mig för 15 år sedan om jag då trodde att vi 2015 skulle ha en muslimsk miljöpartist som bostadsminister, skulle jag antagligen skrattat och menat att det måste vara menat som ett dåligt skämt. Idag är det dåliga skämtet tyvärr verklighet.

Bild: Ett av många exempel på hur fastigheter som kunde använts till annat nu blir asylboenden. Sjukhus, ålderdomshem, vårdcentraler osv. har i många fall stängts ner på grund av besparingar och byggts om, hyrts ut eller sålts till giriga spekulanter i asylbranschen.

Text: Ulf Möller

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping/brist-pa-bostader-for-flyktingar-1