Arkiv | december, 2013

”PK-sekten”

26 Dec

Det finns i Sverige en omfattande sammanslutning av tongivande, vänstersympatiserande anhängare av multikulturalism. De hör inte nödvändigtvis till vänsterpartier. Den gemensamma nämnaren är en fanatisk tro på det multikulturalistiska samhället.

Dess anhängare påträffas företrädesvis bland politiker, journalister, TV-och radiokändisar, underhållare och proffstyckare. De kallas av okänd anledning för kultureliten. De lever efter en strikt sektbibel där man får lära sig vad som är politiskt korrekt att tycka. Kännetecknande för dessa sektmedlemmar är också att de ser Sverigedemokraterna som den Store Satan.

Liksom inom andra sekter avskärmar de sig från omvärlden och ser alla avvikande meningar som ett hot mot sektens överlevnad och därmed den egna överlägsenhet som varje medlem indoktrinerats att tro på. Ju starkare oppositionen växer mot sektens idéer, desto desperatare blir medlemmarnas försvar av sektens överlägsenhet och godhet.

Som andra sekter använder de sig av lögn, hot, förföljelse, misskreditering och social isolering mot avhoppare och kritiker. Ledande sektmedlemmar är välsituerade samhällsmedborgare med läpparnas bekännelse av de demokratiska principerna och allas lika värde – så länge inte detta gäller Sverigedemokrater. I trängda lägen har de tillgång till en kader av fotfolk som kan agera mer våldsamt mot motståndare.

De har en mycket väl utvecklad propagandapparat med klar överrepresentation av sektmedlemmar inom alla mediaområden och alla politiska maktcentra. Sekten har vuxit fram efter det att grundarna på 1970-talet lyckats lobba igenom en ny grundlag som bestämde att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle. De utvecklar kontinuerligt sitt nyspråk för att dölja den verkliga agendan – den om det multikulturella samhällets överlägsenhet mot det homogena. Således kallar de oftast multikulturalism för mångkultur eller ännu populärare och mindre laddat – mångfald.

Nationalism har de döpt om till fascism. Kritik av den svenska invandringspolitiken har de döpt om till rasism. Patriotism har de döpt om till främlingsfientlighet. Starkt ökande kostnader för invandring har de döpt om till berikning eller utmaning. Svensk kultur och svenska traditioner anser de vara löjliga eller obefintliga storheter.

Utmärkande för sekter är att de inte behöver lyssna på kritik, andra synpunkter eller sakskäl. Sekten är helig och ofelbar. Man är beredd att gå i döden för sektledningen. Sådant har vi tyvärr sett exempel på från andra liknande sekter. När nu allt fler utanför sekten visar sitt avståndstagande och tänker rösta på Store Satan, då börjar vi se exempel på detta även här.

Inte så att sektmedlemmar begår gemensamma fysiska självmord. Men vi ser nu i TV-debatterna och bland PK-skribenterna allt fler som begår moraliska och intellektuella självmord inför öppen ridå. Försöken att misstänkliggöra Sverigedemokraternas politiska motiv tar sig allt mer bisarra och desperata uttryck. Under tiden fram till valet kommer vi att få se många exempel på detta pajaseri, detta förakt mot oss väljare.

Den multikultralism som sekten vill och i oroande grad lyckats införa i Sverige är av en enig omvärld dödförklarad. Praktiskt taget hela världens ledare tar avstånd från tanken. Vetenskapen har övertygande bevisat att multikulturella samhällen klarar sig sämre än homogena eller starkt segregerade samhällen. Det gäller även globalt – särpräglade och homogena länder leder till fredliga förhållanden.

Etnisk mångfald och social sammanhållning står i direkt motsatsförhållande. Påtvingad integration från politiskt håll motverkar skapandet av nätverk som är nödvändiga för att uppnå gemenskap.

Men det är precis det som nu händer i Sverige. Etniska och religiösa grupper blir isolerade öar där separatism och skillnader mot majoriteten uppmuntras – istället för gemenskap med den. Motsättningarna manifesteras nu allt oftare med bränder, stenkastning, skjutningar, överfall, rån och allt annat elände som dagligen rapporteras.

Men sekten behöver inte ta till sig vare sig vetenskap eller erfarenhet. De har tvärtom effektiva censureringsknep för att dölja alla mot dem stridiga fakta och verklighetsbeskrivningar. Erfarenhet saknas nämligen inte. Vår historia är ett myller av etniska krig och stridigheter, som alltför ofta lett till etnisk rensning. Men även i relativ nutid finns det exempel att lära av. Här är några:

JUGOSLAVIEN sprack upp.
TJECKOSLOVAKIEN delades.
SOVJETUNIONEN sprack i 18 delar.
INDIEN delades
PAKISTAN delades därefter.
IRLAND är delat.
BELGIEN är på väg att delas.
KURDERNA vill ha eget land
MEXIKO vill av etniska skäl ha en del av Texas etc
SUDAN är nu etniskt delat
SPANIEN Basker och Kaledonier vill ha eget land
LIBANON är en häxkittel av etniska grupper som inte kan enas.
CHILE Mestizindianer vill ha eget land
SKOTTLAND vill bli självständigt.
QUEBEC vill skiljas från KANADA
NAGHORNO/KARABAKH/TJETJENIEN
ETIOPIEN/ERITREA
TIBET/KINA
BURMA, SRILANKA m.fl. – etniska grupper vill ha eget land.
FILPPINERNA etniska grupper vill bryta sig ut.
AFRIKA Många etniska grupper/klaner känner inte gemenskap med sitt land.
Att multikulturella samhällen med olika kulturer eller religioner leder till elände ser vi dagligen på TV. Ingen kan undgå de fruktansvärda bilderna från Syrien. Men sektens medlemmar behöver ju inte ta intryck av detta. Att vara historielös är en merit för sektens medlemmar. Att förneka kunskap och vetenskap likaså. För att nå poäng i sektens belöningssystem gäller det att kunna bortse från det uppenbara och inte låta sig påverkas av omvärlden.

Ju mer man kan spy galla över Stora Satan, desto större chans att få något välavlönat jobb på TV eller en egen spalt i PK-pressen. Ju fler gånger man kan påstå att SD är rasister, islamofober och främlingsfientliga, desto fler stjärnor får man i kanten. Vi lär aldrig få höra en sektmedlem föra en verklig, politisk diskussion med en Sverigedemokrat. Det är en svår synd enligt PK-bibeln.

Text: Rolf Malm

Bild

Stå upp för yttrandefrihet och demokrati IDAG – I morgon kan det vara för sent!

11 Dec

Blir extremisterna snällare mot oss om vi inte står för våra åsikter? Tvärtom: det blir värre om ingen står upp mot dessa åsiktsförtryckare. Jag har förståelse för rädslan och oron som många känner. Men hur kommer framtiden se ut om vi inte kan vara rakryggade idag? Skall vi inte ta chansen att nyttja vår yttrandefrihet och resterna av demokratin så länge vi har den? Om islamfascisterna eller andra åsiktsförtryckare tar över makten är det för sent. Då kommer era och mina barn och barnbarn offras för att vi inte stått upp mot dessa mörka krafter. Vill vi hellre att våra barnbarns huvuden skall rulla, än att vi själva offrar lite vår bekvämlighet och t.ex slutar bry oss om vad andra skall tycka och tänka om vi uttrycker våra åsikter offentligt?

Vilket är du mest orolig för: Att bli kallad ”rasist/islamofob” ELLER att islamfascisterna tar över samhället och hugger huvudet av oliktänkande? Om du känner rädsla för rasiststämpeln idag, hur mycket mer rädsla kommer du då att känna när kniven kommer mot din strupe och det handlar om liv och död? Vilket betyder mest för dig: Vad din granne eller arbetskamrat tänker och tycker om dig och dina åsikter ELLER ditt eget liv, yttrandefriheten och demokratin?

I förlängningen måste man kanske vara beredd på att offra sitt eget liv för att rädda sina barns och barnbarns liv. Annars är slaget förlorat. Offrar man inget, kan man heller inget vinna. Islamister och andra extremister har många gånger visat att de är beredda att offra sina liv.

Stå upp för yttrandefriheten och resterna av demokratin IDAG! I morgon kan det vara för sent! Tillsammans är vi starka och då kan vi lyckas med sånt som vi annars inte trodde var genomförbart. Ensam är INTE stark! Det är en av de största lögnerna som finns!.

Text: Ulf Möller.

Bild

Den svenska statskassan tillhör de svenska medborgarna

7 Dec

Bild

Kan man gå in i en bank där man inte är kund och begära ett större uttag i hundratusen-kronors eller miljon-klassen; dessutom utan att uppvisa pass eller id-handling? ”Begära” kanske – men tror ni de hade beviljat uttaget? Varför inte?

Omsätt denna liknelse till svensk flyktingmottagning. Många gånger tar Sverige emot personer som inte uppvisar pass/id-handlingar (fler än 90% av de som söker asyl saknar pass/id-handling). Trots att personerna saknar svenskt medborgarskap och pass/id-handlingar, förväntar de sig att få sin försörjning och framtid tryggad i vårt land. Många av dem är vårdkrävande och upptar stora resurser från vård och omsorg, o.s.v.

Svensk ekonomi tillhör de svenska medborgarna. Man kan inte kräva av en bank att den skall dela ut pengar till vem som helst: Är man påstridig tillkallar de polis för eventuell vidare transport till arrestcellen eller psykiatrisk avdelning. Skattepengarna som betalats in till det svenska samhället tillhör inte hela världen. Sverige kan inte vara hela världens sjukhus och socialkontor. Resurserna är begränsade. Dessutom har vi en statsskuld som överstiger tolvhundra miljarder.

Text: Ulf Möller.

Svensk statsskuld i realtid: http://statsskuld.se/